Grundläggande ekonomiska indikatorer

konomiska indikatorer är schemalagd ekonomisk data som hjälper investerare och analytiker att tolka och förstå nuvarande och möjliga framtida grunder i den underliggande ekonomin.

Genom att tillhandahålla information om en underliggande ekonomi så kan grundläggande indikatorer också hjälpa investerare att bestämma det rättvisa värdet på relevanta finansiella tillgångar.

Det finns tre huvudsakliga ekonomiska indikatorer: ledande, laggande och sammanfallande.

  • Ledande ekonomiska indikatorer som t.ex. varutillverkning ändras vanligtvis innan själva ekonomin ändras (de “ leder”)
  • Laggande indikatorer som t.ex. BNP ändras efter själva ekonomin, (de “laggar”)
  • Sammanfallande indikatorer som t.ex. arbetslöshet sker normalt sett samtidigt som själva ekonomin förändras.

Flera av de ekonomiska indikatorerna släpps dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller till och med årligen.

Ekonomiska indikatorer är några av de främsta katalysatorerna när det gäller prisrörelser på finansmarknaderna. Därför är det viktigt att hålla koll på dem för att inte bara kunna kamma hem pengarna, men också begränsa riskerna när volatiliteten ökar på marknaderna.

Det är därför man ska ha en ekonomikalender och detta är ett viktigt verktyg för varje handlare. Verktyget är en detaljerad kalender som listar alla de viktigaste ekonomiska händelserna som kan påverka olika tillgångar såväl som den underliggande ekonomin.  There are numerous economic indicators scheduled for release on a daily, weekly, monthly, quarterly and annual basis.  En utförlig förklaring om hur marknaden kan påverkas av en händelse är också markerad, liksom den föregående, dataprognosen och data som redan släppts.

De flesta investerare handlar också på själva släppet av data relaterat till prognosens siffra. Om själva släppet är bättre än väntat så kommer det skapa efterfrågan på den underliggande tillgången och vice versa.

Kom alltid ihåg att kola in Handelscentralens ekonomikalender som ger dig en fantastisk insikt om hur föregående händelser påverkade de relevanta tillgångarna. Du kan hitta detta på WebTrader eller på AvaTradeGO appen.

Ekonomikalendern listar många ekonomiska indikatorer dagligen, men de mest kraftfulla ekonomiska indikatorerna på de globala finansmarknaderna hittar du här:

Vad är räntor?

Räntor är de huvudsakliga verktygen som centralbanker använder för att kontrollera den nationella ekonomin. Dess primära mål är att förenkla optimerade ekonomiska villkor i enlighet med de monetära policymålen.

Vad är Bruttonationalprodukt? (BNP)

Bruttonationalprodukt (BNP) är det totala värdet på varor och tjänster som produceras i ett land. Det räknas ut periodvis och vanligtvis kvartalsvis eller årligen för att mäta hur den ekonomiska verksamheten i den lokala produktionen förändras över tid.

Vad är arbetslöshet?

Arbetslösheten anges i procent och är antalet personer från den totala arbetsstyrkan i ett land som inte är sysselsatta eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som till exempel Jobb och utvecklingsgarantin (JOB). Den totala arbetsstyrkan är uppdelad i fyra kategorier: arbetslösa, egenanställda och anställda samt studerande. De som inte är arbetsföra som t.ex. barn och pensionärer innefattas inte i den.

Vad är konsumentprisindex? (KPI)

Konsumentprisindex (KPI) är den huvudsakliga ekonomiska indikatorn som följer inflationen och levnadskostnaderna i ett land. Den innefattar en korg av varor och tjänster och beräknar korgens pris som ett viktat genomsnitt av medborgarnas dagligvarupriser.

Vad är handelsbalans? (BoT)

Handelsbalansen (Balance of Trade eller BoT på engelska) är skillnaden mellan det totala värdet av exporten och importen i ett land under en viss tidsperiod. Den kallas också för kommersiell balans eller nettoexport (NX). Handelsbalansen visar om ett land har uppnått att sälja lokalt tillverkade varor och tjänster till utlandet (export) mer än de importerat varor.

Vad är bygglov?

Analytiker använder data om antalet bygglov i ett land tillsammans med andra fastighetsindikatorer (nybyggnation, bolån, antalet sålda fastigheter etc) för att se om fastighetsmarknaden växer eller stagnerar. Dessa indikatorer används sedan i en grundläggande analys för att analysera marknadens långsiktiga sentiment.

Inkomst-och lönerapporter

Inkomst-och lönerapporter är viktiga för att kunna bestämma och mäta köpkraften för medborgarna i ett land.

Vad är bolagsvinster?

Den privata sektorn utgör en betydande del av ett lands ekonomi, tillverkning och betydelse för arbetslösheten. Det säger sig självt att den är avgörande för ekonomin. Detta leder till att analytiker noga håller koll på sektorns prestanda och att bolagens vinster ökar så att företagen kan expandera mer.

Vad är ekonomisk policy?

Ett lands regering är högst ansvarigt för att se till att ekonomin sköts och att den växer. Som en del av detta så sköter regeringen statens inkomster och utgifter och offentliga investeringar såväl som regleringen och katalogiseringen av arbetslösheten och investeringarna på den privata marknaden. En del av detta sköts med hjälp av olika ekonomiska policys.

De 10 starkaste ekonomierna i världen

Världens tio största ekonomier har en enorm inverkan på den globala ekonomin och på handel. För att sätta saker i sitt sammanhang så upptar dessa länder hela 66 % av den globala ekonomin. Kolla in vår artikel för att lära dig mer.