Grundläggande ekonomiska indikatorer

konomiska indikatorer är schemalagd ekonomisk data som hjälper investerare och analytiker att tolka och förstå nuvarande och möjliga framtida grunder i den underliggande ekonomin.  

Genom att tillhandahålla information om en underliggande ekonomi så kan grundläggande indikatorer också hjälpa investerare att bestämma det rättvisa värdet på relevanta finansiella tillgångar.  

Det finns tre huvudsakliga ekonomiska indikatorer: ledande, laggande och sammanfallande.  

  • Ledande ekonomiska indikatorer som t.ex. varutillverkning ändras vanligtvis innan själva ekonomin ändras (de “ leder”)
  • Laggande indikatorer som t.ex. BNP ändras efter själva ekonomin, (de “laggar”)
  • Sammanfallande indikatorer som t.ex. arbetslöshet sker normalt sett samtidigt som själva ekonomin förändras.

Flera av de ekonomiska indikatorerna släpps dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller till och med årligen.

Ekonomiska indikatorer är några av de främsta katalysatorerna när det gäller prisrörelser på finansmarknaderna. Därför är det viktigt att hålla koll på dem för att inte bara kunna kamma hem pengarna, men också begränsa riskerna när volatiliteten ökar på marknaderna.

Det är därför man ska ha en ekonomikalender och detta är ett viktigt verktyg för varje handlare. Verktyget är en detaljerad kalender som listar alla de viktigaste ekonomiska händelserna som kan påverka olika tillgångar såväl som den underliggande ekonomin.  There are numerous economic indicators scheduled for release on a daily, weekly, monthly, quarterly and annual basis.  En utförlig förklaring om hur marknaden kan påverkas av en händelse är också markerad, liksom den föregående, dataprognosen och data som redan släppts.

De flesta investerare handlar också på själva släppet av data relaterat till prognosens siffra. Om själva släppet är bättre än väntat så kommer det skapa efterfrågan på den underliggande tillgången och vice versa.

Kom alltid ihåg att kola in Handelscentralens ekonomikalender som ger dig en fantastisk insikt om hur föregående händelser påverkade de relevanta tillgångarna. Du kan hitta detta på WebTrader eller på AvaTradeGO appen.

Ekonomikalendern listar många ekonomiska indikatorer dagligen, men de mest kraftfulla ekonomiska indikatorerna på de globala finansmarknaderna hittar du här:

What are Interest Rates

Interest rates are the main tools of the central banks to control the national economy. The primary goal is to facilitate optimum economic conditions in accordance with the monetary policy goals.

What is Gross Domestic Product (GDP)

Gross Domestic Product (GDP) is the total value of goods and services produced in a country. It is calculated periodically, usually on a quarterly or yearly basis, to measure how the economic value of the local production activities is changing over time.

What is the Unemployment Rate

The Unemployment Rate is the percentage of the unemployed in the total workforce of a country. The total workforce is comprised of three categories: payroll- or contract-based employees, self-employed, and unemployed. People who are not employed but also ineligible to work (e.g., children and elders) are excluded from the workforce count.

What is Consumer Price Index (CPI)

Consumer Price Index (CPI) is the main economic indicator that is used to track the inflation rate and the cost of living in a country. It comprises a basket of goods and services and calculates the basket price as a weighted average of the constituent items' retail prices.

What is Balance of Trade (BoT)

The Balance of Trade (BoT) is the difference between the total value of exports and the total value of imports of a country within a time period. It is also referred to as trade balance, commercial balance or net exports (NX). The Balance of Trade shows whether the country had achieved to sell locally produced goods and services to foreign countries (export) more than it bought products from abroad (import) in the focused period.

What are Building Permits?

Analysts use the Building Permits data in conjunction with other prominent housing market indicators such as Housing Starts, Construction Spending, New Home Sales, and Existing Home Sales. A harmonised analysis allows drawing conclusions on the growth or stagnation of the housing market. These indicators can then be used in fundamental analysis of long-term sentiment.

Income and Wages Reports

Considering that most people rely on employment to make a living, income and wage reports emerge as fundamental measures to gauge the purchasing power of the citizens of a country.

What Corporate Profits

As the private sector represents a significant portion of a country’s economic production and employment, its well being is vital for the national economy. Thus, the economic bodies track the private sector performance closely and make sure corporate profits are growing to enable further expansion.

What is Economic Policy

As a country’s top administrative body, the government is responsible for cultivating the economy and deciding on how to handle the money-related economic operations. A government’s economic operations include the management of national revenue, national expenditure, and public investments as well as the facilitation and regulation of employment, business, financing, investments in the private markets.

10 Strongest Economies in the World

The world's largest economies have a massive influence on global finance and trading. For context, the top 10 largest economies account for over 66% of the worldwide economy. Read this article to learn about the 10 largest economies in the world