Grundläggande ekonomiska indikatorer

Ekonomisk data och mätetal som hjälper dig förstå ekonomins tillstånd.

Grundläggande ekonomiska indikatorer
Nivåer
konomiska indikatorer är schemalagd ekonomisk data som hjälper investerare och analytiker att tolka och förstå nuvarande och möjliga framtida grunder i den underliggande ekonomin.Genom att tillhandahålla information om en underliggande ekonomi så kan grundläggande indikatorer också hjälpa investerare att bestämma det rättvisa värdet på relevanta finansiella tillgångar.Det finns tre huvudsakliga ekonomiska indikatorer: ledande, laggande och sammanfallande.
  • Ledande ekonomiska indikatorer som t.ex. varutillverkning ändras vanligtvis innan själva ekonomin ändras (de “ leder”)
  • Laggande indikatorer som t.ex. BNP ändras efter själva ekonomin, (de “laggar”)
  • Sammanfallande indikatorer som t.ex. arbetslöshet sker normalt sett samtidigt som själva ekonomin förändras.

Flera av de ekonomiska indikatorerna släpps dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller till och med årligen.

Ekonomiska indikatorer är några av de främsta katalysatorerna när det gäller prisrörelser på finansmarknaderna. Därför är det viktigt att hålla koll på dem för att inte bara kunna kamma hem pengarna, men också begränsa riskerna när volatiliteten ökar på marknaderna.

Det är därför man ska ha en ekonomikalender och detta är ett viktigt verktyg för varje handlare. Verktyget är en detaljerad kalender som listar alla de viktigaste ekonomiska händelserna som kan påverka olika tillgångar såväl som den underliggande ekonomin. There are numerous economic indicators scheduled for release on a daily, weekly, monthly, quarterly and annual basis.  En utförlig förklaring om hur marknaden kan påverkas av en händelse är också markerad, liksom den föregående, dataprognosen och data som redan släppts.

De flesta investerare handlar också på själva släppet av data relaterat till prognosens siffra. Om själva släppet är bättre än väntat så kommer det skapa efterfrågan på den underliggande tillgången och vice versa.

Kom alltid ihåg att kola in Handelscentralens ekonomikalender som ger dig en fantastisk insikt om hur föregående händelser påverkade de relevanta tillgångarna. Du kan hitta detta på WebTrader eller på AvaTradeGO appen.

Ekonomikalendern listar många ekonomiska indikatorer dagligen, men de mest kraftfulla ekonomiska indikatorerna på de globala finansmarknaderna hittar du här:

chatbot