valutaswap

En valutaswap som då delas in i fasta eller rörliga swaps, är ett kontrakt mellan två parter som byter räntebetalningar och belopp i två valutor vid en i förväg bestämd tidpunkt. Så hur fungerar valutaswappar? I början av kontraktet så byter de två parterna specifika belopp av valutorna för att sedan betala tillbaka dem med en i förväg bestämd struktur. Även fast de anses vara derivat så används inte valutaswappar för spekulation- istället så används de för att låsa in en fast valutakurs eller hedga mot svängningar. Räntorna som betalar ut pengar är mycket väl lämpade för att skräddarsys och kan vara både fasta, rörliga eller både och.

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare

Olika typer av valutaswappar

Det finns två olika typer av valutaswappar: utbute av valutan och utbyte av räntan.
I det första fallet så byter två bolag utländska valutor. Låt oss säga att ett amerikanskt bolag kallat A kommer överens med ett brittiskt bolag, kallat för B att ge bolag B $15000000 i utbyte mot £10000000. Detta innebär att växelkursen på GBPUSD är satt till 1,5000. I slutet av kontraktstiden så kommer båda bolagen att betala tillbaka kapitalbeloppen som de är skyldiga varandra. Detta kommer att skydda båda företagen från svängningar i växelkursen, men båda bolagen kan komma överens om att betala varandra en del av räntekursvärdet när forexkursen ändras markant under kontraktstiden.

I det andra fallet så kommer två parter överens om att byta deras betalningar i räntekurser på underliggande lån. Det finns inget kapitalbelopp som byts i början och två parterna befinenr sig i ett juridiskt bindande kontrakt oberoende av självständiga lånegivare. Räntekursbetalningarna kan vara fasta eller rörliga. Bolag kan komma överens att byta räntekursbetalningar för att reducera lånekostnaden eller för att vara på vakt mot andra osäkra tillstånd som är relaterade till det underliggande kapitalbeloppet.

Vi förklarar valutaswappar

Inom finansvärlden sår är en valutaswap ett juridiskt kontrakt mellan två parter för att byta två valutor vid ett senare datum, men med en i förväg bestämd växelkurs. Normalt sett så är globala banker mellanhänder här, men de kan också vara motparter som ett sätt att hedga mot deras globala exponering, i synnerhet när det gäller utländska växelrisker.

Fördelar med valutaswappar

Valutaswappar har alltid varit lämpliga inom finansvärlden. De möjliggör för lån eller andra betalningar att redenomineras från en valuta till en annan. Detta innebär flera fördelar för både personer och bolag. Man får också flexibiliteten att hedga risk som förknippas med andra valutor såväl som att man får fördelen att låsa in fasta växelkurser över en längre tid. För stora bolag så erbjuder valutaswappar en unik möjlighet att få in pengar i en viss valuta och spara en annan. Risken med en valutaswap är minimal och dessutom är valutaswappar mycket likvida då parterna kan slutföra överenskommelsen när som helst under transaktionens livslängd. Man kan också avsluta den i förtid om man kommer överens om det.

Exempel på valutaswappar

Förr i tiden så användes valutawappar för att kringgå växelkontroller, men numera används de för att hedga mot forexsvängningar. De används också för att minska exponeringen i räntekurser för de involverade parterna eller helt enkelt för att få en billigare skuld. Låt oss säga att det amerikanska företaget “A” vill utöka in på den brittiska marknaden och samtidigt vill det brittiska bolaget ”B” göra samma sak fast på den amerikanska marknaden. Båda företag vet om att de inte kommer få bra villkor från banken för ett lån. Men med en swap kan man byta varandras lån och därmed så betalar företagen varandras räntor.

I de fall där räntekurserna är olika så måste bolagen räkna fram en formel som visar var och en sitt åtagande i krediter. Ett annat sätt att se på swappen är att båda företagen ger ut obligationer på underliggande kurser. De skickar sedan över obligationerna till banken som genomför swappen som i sin tur skickar över dem till parterna. Bolag A kommer ha brittiska tillgångar och bolag B amerikanska. Ränta från bolag A går via swap-banken som skickar över denna till bolag B och vice versa. Dessutom kommer varje bolag vid mognaden betala kapitalbeloppet till swapbanken och i utbyte så får de det ursprungliga kapitalbeloppet. I båda fallen så har båda bolag fått in den utländska valuta som de eftertraktade, men till en bättre kurs och dessutom skyddade mot forex-risken.

Forex Swap

Inom forex handel online så är en swap en rollover ränta som du tjänar eller betalar för att hålla dina positioner övernatten. Swap-avgiften beror på dina underliggande räntekurser på de valutor som det gäller och om du är lång eller kort på valutorna. Om du öppnar och stänger en affär inom en och samma dag så kommer du inte behöva betala swap-ränta. Några av de valutor med hög avkastning (positiv) är AUD och NZD, medan negativ (låg avkastning) är JPY och Euron. Enkelt sagt så om du köper en valuta med hög avkastning mot en med låg så kommer du tjäna en positiv swap-ränta, men det kan också gå på motsatt väg. Ett sätt att undvika swappar helt och hållet är att öppna ett islamiskt handelskonto.

Vanliga frågor och svar om valutaswappar

 • Vad är poängen med en valutaswap?

  Normalt sett så används en valutaswap av bolag och institutioner som en hedge eller som ett sätt att få in billig finansiering. I investeringsvärlden så kan en valutaswap vara eftertraktad efter man köpt en valuta med hög avkastning som t.ex. den australiensiska dollarn, medan man samtidigt säljer en valuta med låg avkastning som JPY. Så länge som rörelsen i paret är jämn eller till handlarens fördel så kan han fortsatt hålla paret medan han samlar in swappen eller skillnaden i räntekurser mellan de två valutorna.

   
 • Vilka är de största fördelarna med valutaswappar för investerare?

  En valutaswap kan vara mycket användbar som ett sätt att tjäna pengar, men den största fördelen är för retail-investerare att kunna hedga mot volatilitet på valutamarknaderna. Med en valutaswap så kan en investerare minska volatiliteten i deras utländska innehav, vilket gör att portföljen blir bättre och man förbättrar risken-vinsten. Eftersom valutakurser alltid ändrar sig så kan valutaswappar jämna ut vinsterna samt förlusterna i varje portfölj.

   
 • Vilka är de potentiella nackdelarna med valutaswappar?

  Det finns några nackdelar med valutaswappar. Om en investerare hedgar sin position så kan varje positiv rörelse som valuta gör bli tystad i investeringsresultatet eftersom hedgen skyddar mot volatilitet i båda riktningarna. De som håller en position för att samla in swappen (som t.ex. AUD/JPY) kan bli helt uplånade genom en plötslig rörelse i motsats riktning i valutaparet. När bolag gör swapaffärer så finns det en kredit och räntekursrisk, i synnerhet med de swappar som sträcker sig över flera år.

   

Sammanfattning

Enkelt sagt så kan en valutaswap ses som en morot att placera långtidsaffärer på forexmarknaden. Vi rekommenderar dig dock att alltid lära dig mer om marknaden för att kunna utnyttja dess fördelar.

Ta reda på hur du öppnar ett handelskonto på 1 min