Ordertyper

Begreppet “order” kommer av hur du vill gå in på eller avsluta en handel. Det finns många olika typer av ordrar som kan placeras på marknaden. Du kan välja mellan att utföra en handel på det nuvarande marknadspriset. Du kan dock även skapa en villkorad order som utför en handel på ett framtida marknadspris, över eller under det nuvarande marknadsvärdet.

 

Marknadsorder

Ge order om att omedelbart köpa eller sälja på en position på det nuvarande marknadsvärdet

 

 

Begränsade och stoppordrar

Ge order om att stänga en position på ett fördefinierat pris för att kontrollera dina vinster och förluster

 

 

En-order avslutar den andra-order

Två ordrar kombinerade; när en triggas av den andra som kommer den senare att stängas automatiskt