AVA erbjuder två typer av avancerade order: IF Done (ID) & One Cancels the Other (OCO).

  • IF DONE (ID)
  • ONE CANCELS THE OTHER (OCO)

If Done (ID)

If Done (ID)-order är en kombination av Entry-order och villkorliga order. En klient kan använda en “if – done”-order för att automatiskt öppna en position på ett framtida pris, och om ordern aktiveras, kommer en stop loss, limit eller trailing stop automatiskt läggas till den nyöppnade positionen.

Exempel – If Done-order

I en position på 1000 EUR/USD erbjuder din handelsplattform ett säljpris på 1.32100 och ett köppris på 1.32130. Du tror att marknaden kommer att stiga och du vill köpa EUR/USD om marknaden når ett köppris på 1.32200. Du ställer in en If-Done-order* på din handelsplattform. Detta kommer att öppna en ny Entry Stop-order* att köpa 1000 EUR/USD när marknaden når köppriset 1.32200. Du vill även placera en stopporder och en limitorder OM positionen öppnas. På din handelsplattformen väljer du en If-Done-order som låter dig placera en stopporder och/eller en limitorder på positionen på 1000 EUR/USD OM den öppnas.

One Cancels the Other (OCO)

One Cancels the Other (OCO)-order är kombinationer av 2 order. Om en av orderna aktiveras kommer den andra automatiskt avbrytas. Det betyder att du kan vara viss om att oavsett prisrörelse kommer endast en av dina orders aktiveras.

Exempel – One Cancels the Other

I en position på 1000 EUR/USD erbjuder din handelsplattform ett säljpris på 1.32100 och ett köppris på 1.32130. Du tror att marknaden kommer att stiga ovan en motståndsnivå på låt säga 1.32230. Den kommer att fortsätta stiga och du önskar köpa EUR/USD när marknaden når 1.32320. Du tror även att om marknaden faller under en stödnivå på låt säga 1.31950, kommer den fortsätta falla och du önskar sälja EUR/USD när marknaden når 1.31850. Du kan placera en One Cancels the Other-order på din handelsplattform. Detta låter dig ställa in 2 Entry-order vid dina angivna köp- och säljpriser. Låt oss säga att EUR/USD-marknaden rör sig förbi ditt köppris vid 1.32320 och din köporder exekveras, då kommer OCO-ordern att automatiskt exekvera denna order och samtidigt automatiskt avbryta din sälj-Entry-order.