One-Cancels-the-Other Order (OCO) – En order för två utfall

Ibland i livet kan man bara få en sak framför en annan men inte bägge på samma gång. Det är antingen soligt ute eller molnigt med regn. Det kan helt enkelt inte vara bägge. Låt oss nu ponera att du har $20. Du bestämmer dig för att lägga pengarna på ett paraply om det regnar eller på solglasögon om solen skiner. Du är förberedd för bägge dessa scenarion men enbart en kommer kunna fullföljas. Det vill säga är det soligt kommer du köpa solglasögonen och inte ett paraply och vice versa. Om vi applicerar den här analogin på den finansiella marknaden förstår du lättare tanken bakom en one-cancels-the-other (OCO) order. Med den här typen av placering skapar investeraren en plan om tillgångarna som de placerar i faller eller stiger i värde.

Vad är en One-Cancels-the-Other Order (OCO)?

Enkelt sagt man kan säga at ten OCO är precis vad det later som. Det är en instruktion från handlaren om att automatiskt forcera en marknadsorder att avbrytas om den andra når sitt mål först. Vanligtvis är de två ordertyperna stop-loss och take-profit orders.

En OCO är ett par av orders med villkor. Om en order träder i kraft kommer dess motsvarande order automatiskt att avbrytas. De dubbla ordertyperna (vanligtvis en stopporder och en limitorder) finns tillgängliga på de flesta molnbaserade handelsplattformarna. När en handlare når antingen stopp- eller limit-priset och ordern utförs kommer den andra ordern automatiskt avbrytas.

Varför bör en handlare använda en OCO order?

Många handlare använder OCO orders för att minimera risken när man tar en position.

Dock är den vanligaste anledningen till att använda sig av OCO order att det är en bra exit-strategi. Exempelvis, om du har en öppen position på en tillgång som du tror kommer sjunka i pris kan du använda OCO för att plocka vinst om den skulle stiga, samtidigt som du i samma order kan sälja den om den sjunker under en förbestämd nivå. Det scenario som inträffar först är den ordern som kommer utföras.

Ett exempel på en OCO

Så om Tesla handlas till $100 och du tror att elbilstillverkaren är ett sjunkande skepp kan du ställa in en traditionell stop-loss order för att sälja till $99 för att minimera dina förluster. Men med en OCO-order kan du både ställa in försäljning vid $99, samtidigt som du kan välja att sälja vid $101. I det senare scenariot skulle du gå med vinst. Eftersom det första scenariot skulle innebära en förlust om det inträffar skulle åtminstone din OCO-order ge dig en potential att gå med vinst på en nedåtgående aktie. Oavsett vilket av de två utfallen som inträffar först kommer det leda till att ordern avslutas.

Take-profit vs Stop-loss

Även om tillgången du handlar med inte är inne i en björnmarknad använder många handlare OCO-order av samma anledning. Detta då du kan förbestämma två olika utfall. Ett av dem kan vara att plocka hem vinst om tillgångens värde stiger. Detta är känt som en ”take-profit” order. På samma gång kan även ordern användas för att minska sin risk om priset fallet. Detta är mer känt som en ”stop-loss” order.

Ett annat scenario där handlare kan använda en OCO-order är för att köpa en tillgång om den når ett förbestämt pris i framtiden och även sälja om samma tillgång når ett förbestämt pris i framtiden. Bägge de två potentiella utfallen kan ställas in med ett klick med en OCO-order. Den här strategin används oftast på mer instabila aktier där prisnivån tenderar att svänga mer dramatisk.

Sista raden

När en order är fullföljd kommer den andra automatiskt avbrytas, så enkelt är det. Precis som tidigare nämnts kan det tyvärr inte vara både soligt och molnig på samma gång. Men om du använder dig av en OCO-order kan du fortfarande få bästa utfallet av varje potentiellt utfall. Även om smarta investerare hoppas att deras aktier kommer stiga i värde, har de även en plan om de inte gör det. Vanligtvis är den planen en OCO-order

Du kan använda OCO-order på AvaTrades handelsplattform. Börja handla tusentals av underliggande tillgångar genom att använda ett stort urval av optimerade strategier…inklusive OCO-orders.