Handelsstrategier på nätet

En detaljerad plan för hur man navigerar och väljer strategier på ett framgångsrikt sätt.

Handelsstrategier på nätet
Nivåer

Om du tycker att finansmarknaderna är en djungel som det onekligen är svår att ta dig igenom då bör din handelsstrategi vara klar som korvspad. Denna st rategi kommer bestämma de optimala in-och utgångspunkterna vid varje affär som gör det möjligt för dig att tjäna maximalt med pengar samtidigt som du håller koll på riskerna. Vi kommer här gå in på hur du kan bygga dina egna strategier oavsett om du handlar på den diversifierade Forex-marknaden eller specialiserar dig på vanilla optioner, obligationer eller ETFer.De två största strategierna vi kommer gå in på härnäst är day trading och swing trading.

Day trading strategi

Day trading är helt enkelt öppnandet och stängandet av affärer under en dag eller flera gånger per dag. När vinster/förluster bestäms dagligen så anses day trading vara lika lukrativt som det är riskfyllt. Det är de mest erfarna handlarna som sysslar med detta. Hur som helst så kan du med tillräcklig kunskap och skicklighet börja med day trading på finansmarknaderna. Day trading kräver en hel del självdisciplin eftersom du utför ett stort antal affärer under en enda dag. Dessutom krävs det att du kan en hel del om de grundläggande principerna för handel samt ekonomiska nyheter. Det är bra om du känner till när du ska handla de instrument du önskar, dvs under vilka timmar som t.ex. guld eller råolja handlas. Dessutom bör du ha omfattande kunskaper om riskhantering och ha ett konto hos en pålitlig mäklare vars handelsplattformar kan hantera den höga handelsvolym som din strategi bygger på. Om du dessutom har tillgång till mjukvara som automatiserar handel är det bra eftersom du kanske får förhinder en dag och då kan detta hjälpa dig.

Swing trading strategi

Dessa typer av handelsplattformar bör också ha låga spreads, professionella grafer och pålitlig orderutförande. Swing trading, å andra sidan innefattar att man drar nytta av handelsmöjligheter som kan vara från ett par dagar upp till ett par veckor. Tron att de stora pengarna kommer av stora prisrörelser (swings på engelska) på marknaden är vad detta handlar om. Swing trading är en strategi som bäst lämpar sig för tillgångar som tenderar att göra stora rörelser i endera riktningen under visa perioder.Swing tradingsstrategier kräver tålamod att hålla affärer öppna i dagar utan att bry sig om korttidssvängningar. Många investerare håller på med denna typ av strategi eftersom den ger dig frihet (du behöver inte sitta som klistrad framför dina grafer) såväl som den utmärkta relationen mellan risk/vinst som den ger. De populäraste swing tradingsstrategierna bygger på breakouts, stora utbud, trendomkastningar och trend-tillbakagångar. Nedan så kan du se ett antal av näthandelsstrategier som täcker en rad olika finansiella instrument och som är bra för både day trader såväl som för swing handlare.

Text on top of the buttons: Ta reda på hur du öppnar ett handelskonto på 1 min

chatbot