Ekonomiska indikatorer

Känn igen relevanta indikatorer för varje land och förutse valutarörelser.

Ekonomiska indikatorer
Nivåer
Ekonomiska indikatorer är schemalagda releaser av ekonomidata, förklaringar och meddelande av ledande faktorer på finansmarknaden. Det finns många indikatorer och var och en skiljer sig från de andra beroende på var de kommer ifrån, målgrupp och effekt på olika finansmarknader. Vi har för din bekvämlighets skull delat in dem i olika geografiska regioner.

Vad är ekonomiska indikatorer?

Det finns ett antal ekonomiska indikatorer som erbjuder statistisk information om länders ekonomiska aktivitet. Detta används främst för en slags “förhands titt” för att skapa prestanda, monster och prognoser på framtida prestanda inom en ekonomi som t.ex. en affärscykel.

Typer av ekonomiska indikatorer

Vissa indikatorer är dagliga, andra månatliga och andra till och med kvartalsvisa. Innan indikatorerna släpps så sker det omfattande spekulationer av ledande finansaktörer, vilket leder till att handlare bygger sina drag på detta. En ekonomisk händelse har dubbelt inflytande; först när den tillkännages och sedan när man jämför med spekulationerna som gjordes innan. En stor skillnad mellan spekulationen och det faktiska talet kan påverka marknaden. Varje indikator kan påverka mer än sin egen marknad. Till exempel om en stat tillkännagav att man ger mer bygglov så kommer detta leda till fler jobb, lägre arbetslöshet och därmed högre konsumtionsnivå som slutar med stärkandet av den lokala valutan.

Exempel på ekonomiska indikatorer

Ett exempel på en indikator med enorm påverkan är the Non-Farm Payrolls (NFP), som släpps den första fredagen varje månad av U.S. Bureau of Labor Statistics. Den här rapporten innefattar förändringen i antalet arbetslösa i USA från föregående månad, exklusive jordbrukssektorn. Den täcker in ca 80 % av den amerikanska arbetsstyrkan. En ökning av detta tal indikerar ofta att marknaden växer och ett resultat av detta så stärks USD. Om handlaren spekulerade i förhand att detta skulle ske så kommer han att tjäna pengar- om han öppnade köppositioner. Detsamma gäller såklart för vice versa. Oavsett så kommer både NFP och spekulationerna skapa vibrationer i visa instrument.Det senaste eurocentriska exemplet skulle kunna vara räntekursbeslutet från ECB som tillkännagavs av den Europeiska Centralbanken. Om ECP är hökaktig om inflationens påverkan på den europeiska ekonomin och om de höjer räntekurserna så kan detta ses som ett positivt tecken för euron och trenden skulle vara en tjurig kurva. Vice versa skulle ge en björnig kurva. Om utfallet skulle vara som förväntat så kommer Euron inte påverkas nämnvärt, men om detta inte skulle vara fallet så kan överraskningen påverka marknaden mer.The Caixin Purchasing Managers’ Index (PMI) är ett specifikt sätt att mäta ett lands tillverkningsverksamhet där fokus ligger på små-och medelstora företag. Ett exempel på hur detta fungerar kan ses när nyheten från december 2015 släpptes, att den månadens PMI var lägre än den förväntade siffran. Den generella rädslan är som ett resultat av detta att bolagen fortsätter att skära ner på personalstyrkan när produktionen minskar. Andra typer av ekonomiska indikatorer tittar på marknadens efterfrågan och utbudstillväxt och det finns många andra faktorer som påverkar marknaderna, instrumenten, företagen och handlarna som en enda.

Betydelsen av en ekonomisk kalender

Nyckeln till framgång för många handlare är att ha en uppdaterad ekonomisk kalender som täcker all de viktigaste nyheterna, vinst och kvartalsrapporterna som påverkas forexmarknaderna såväl som ekonomin i ett visst land. Genom att ha koll på vad detta är så kan du skapa dig en bättre förståelse för hur marknaden fungerar och hur du kan agera när t.ex. BNP i ett visst land ökar eller faller.

Hur ska du använda ekonomiska indikatorer?

För att du ska kunna utnyttja indikatorerna till din fördel så krävs det att du analyserar marknaderna på rätt sätt. Indikatorerna kan vara ett riktigt bra verktyg för alla handlare att noga övervaka den ekonomiska kalendern. Så fort en handlare vet om att en viss händelse kommer äga rum, t.ex. tillkännagivandet av ett lands förväntade tillväxt, så kan han spekulera på detta tal. Baserad på detta tal så väljer han ett instrument att handla på och om han ska öppna en köp eller säljposition. Om han har rätt så kan han tjäna stora pengar. Detta kräver dock att du känner till de berörda marknaderna, eftersom all spekulation medför risk. Så fort som du dock känner till alla faktorer så handlar spekulationen om rationellt tänkande.

Låt de ekonomiska indikatorerna jobba åt dig

Oavsett om du är en erfaren handlare eller precis öppnat ett konto hos AvaTrade så bör du göra dig bekant med den ekonomiska kalendern och lära dig vilka indikatorer som är relevanta för dina affärer och hur de påverkar dem. När detta är gjort så kommer du mer att förstå vad det är som påverkar dina affärer så du kan fatta bättre beslut. Låt våra ekonomiska indikatorer gör jobbet åt dig här.Europeiska indikatorerAlla de senaste och kommande ekonomiska indikatorerna från Eurozonen. Dessutom förklarar vi dem för dig så du kan fatta bättre beslut angående din CFD och Forex trading.Asiatiska indikatorerAsien och Stillahavsområdet har blivit en intressezon för investerare inom Forexm aktie och råvarumarknaderna. Här är en lista på nämnvärda indikatorer för framgångsrik CFD-handel.Amerikanska indikatorerDet finns ett antal europeiska indikatorer från USA som trots allt är världens största ekonomi. Här är några av de mest bevakade indikatorerna som du måste ha koll på för att lyckas.

Vanliga frågor och svar om ekonomiska indikatorer

  • Vilken är den bästa ekonomiska indikatorn?
    Det finns dussintals ekonomiska indikatorer som släpps av varje stor ekonomisk stormakt i världen. Men hur kan du veta vilken som är bäst? I de flesta fallen beror det på vilken marknad du handlar på. Till exempel så påverkas guldmarknaderna mycket av inflationen, men detta rör inte kapitalmarknaden. Det gör att du först måste titta på vilka instrument du handlar med och dels på vilken marknad. Dock rekommenderar vi att du följer all de stora indikatorerna för att förstå dess potentiella påverkan på marknaderna du följer och handlar på.
  • Varför anses BNP vara en så pass bra ekonomisk indikator?
    NP anses vara så viktig eftersom den ger handlare bra information om ett lands ekonomi, storlken på den och om hur snabbt den växer. Tillväxtfarten på BNP anses ofta ännu viktigare än själva BNP-talet, eftersom den anses vara en hälsomätare på landets ekonomi. Grovt förenklat så kan man säga att om ett land har ett högt BNP så har invånarna en stark köpkraft, låg arbetslöshet och bra ekonomi.
  • Vilka tre ekonomiska indikatorer är bäst?
    Handlare tittar alltid efter anledningar till varför tillgångars pris stiger eller faller och även om det kan finns många faktorer som spelar så finns det dock tre indikatorer som står ut: BNP, arbetslöshet och inflation. Dessa tre kan ensamma berätta för en handlare var vi är i en ekonomisk cykel, vilket i sin tur hjälper dig att bestämma vilka branscher och tillgångar som kommer prestera bäst resp. sämst.
chatbot