Vad är index?

Häng med oss när vi utforskar indexhandel. Lär dig hur dessa riktlinjer påverkar
handel och handelsbeslut med vår informativa guide.
Index är finansiella instrument som är designade för att spåra hur det övergripande priset presterar på vissa aktier. Ett index använder ett statistiskt mått på fördänring för att effektivt återspegla den övergripande utvecklingen för aktierna i fråga.

Om vi tar exemplet med US S&P 500 som är ett mycket välkänt och populärt index så är det designat för att spåra utvecklingen på de 500 största börsnoterade bolagen på amerikanska börser. Om priset på S&P 500 stiger så indikerar detta att den övergripande aktiemarknaden är tjurig (trendar uppåt), medan om priset faller så indikerar den å andra sidan att marknaden är övergripande björnig (trendar nedåt).

Index agerar som ett riktmärke på aktiemarknadens utveckling i olika regioner, branscher och som vilken relevant nisch beroende på dess uppdelning. Index älskas av handlare som tycker om dess enkelhet genom att man bara kan ta en övergripande position på marknaden utan att behöva hantera många enskilda positioner.  

Om du till exempel är tjurig (optimistisk) om den brittiska marknaden så kan du helt enkelt köpa en av de större brittiska indexen som t.ex. FTSE 100. Utöver enkelheten så har index andra fördelar som t.ex

 • Effektiv spridning
 • Bred exponering på marknaden
 • Jämn price action
 • Hög likviditet

Hur delar man in index?

Ett index delas in i beståndsdelar eller i själv verket, dess aktier som det består av. Index kan vara breda och innehålla aktier från en rad olika branscher eller så kan det vara väldigt nischat. Det finns olika typer av index som till exempel:

 • Globala Index
 • Globala aktiemarknadsindex består av aktier från hela världen. Ett exempel är Dow Jones Global Titans 50, som spårar de 50 största och mest handlade aktierna på följande börser: NYSE, ASE, Nasdaq, Euronext, LSE och Tokyobörsen. 

 • Regionala Index
 • Regionala index består av aktier från en viss region som t.ex. Sydamerika, Asien eller Europa. Ett exempel är Euro STOXX 50, som mäter utvecklingen på 50 aktier i 11 länder i Eurozonen.

 • Nationella index
 • Nationella index består av aktier som kommer från ett enda land. ASX 100 är ett exempel på detta och består av 100 bäst-presterande aktierna från Australien.

 • Branschindex
 • Aktiemarknadssektorer

  Dessa index spårar utvecklingen på utvalda aktier i en viss bransch. Några av de branscher som finns är: Energi, teknologi, finans, industrier och hälsovård.

  Branscher kan vara breda som t.ex. hälsovård eller nischade som bioteknik. Ett exempel är Global Cannabis Giants Index (BGCANG Index), som utvecklades för att spåra hur det går för aktierna på de 20 främsta listade bolagen med exponering mot cannabisbranschen.

  Aktiemarknadsindex är mycket populära även fast kapitaltillgångar inte är de enda finansiella tillgångarna som kan bli indexerade.

  Det finns också index tillgängliga inom tillgångar som: REITs (Real Estate Investment Trusts), obligationer, råvaror och hedge-fonder.

  Själva idén med index är att ge handlaren en övergripande exponering till visa breda eller smala segment på en ekonomi eller marknad.


Hur beräknas index?

Index delas in på ett sätt som ger likviditet, enkelt att upprepa och att det finns maximalt önskad exponering till marknaderna. Det finns alltid ett i förväg bestämt kriterium som bestämmer om aktien är inkluderad eller exkluderad såväl som dess viktning på ett index. Viktningen innebär hur mycket av en viss aktie bidrar till det övergripande indexet. 

I de flesta fall så kommer det också finnas periodiska ombalanseringar för att se till att indexet uppfyller målen. Det kan också finnas olika matematiska divisioner eller multiplikationer för att se till att vissa investeringsmål av ett index uppfylls.

Ett indexpris är beroende av dess beståndsdelar. Det finns främst två sätt att bestämma aktieviktningen på ett index:

1. Börsvärde

Hur beräknas index?

Ett börsviktat index är skapat på ett sätt so matt det ger större tyngd till aktier som har ett större börsvärde. Om vi tar aktie om som exempel med ett börsvärde på $10 miljarder så kommer den ha en större tyngd jämfört med aktie B som har ett börsvärde på $3 miljarder.

De flesta index skapas på de här sättet. Det finns såklart variationer som t.ex. index som tar i beräkningen alla aktier som utfärdats på marknaden (free-float market cap indices)såväl som helmarknadsindex som både tar in aktiva och inaktiva aktier. Exempel på börsvärdeviktade index är S&P 500, TSX Index och CAC40.

2. Pris

pris viktat index

 Ett prisviktat index är designat så att aktierna med de högsta priserna hare n större tyngd än aktier som har lägre priser oavsett börsvärde. Ett populärt exempel på ett prisviktat index är DJIA (Dow Jones Industrial Average).

Det finns också andra metoder som man kan använda för att dela in index som till exempel:

 • Lika vikt – Ett lika-viktat index ger lika vikt till alla aktiedelar. Så om ett index har 10 delar så har varje aktie en vikt om 10 %.
 • Grundläggande viktning – Ett grundläggande viktat index ger dig högre vikt till delar som har bättre grund. Till exempel om en aktie har en högre vikt i ett grundläggande viktat index om den har bättre utvecklingsvärden än dess pris till inkomster faktor, vinstfaktor och utdelningar.

De mest handlade indexen

De mest handlade indexen


IndexLandHandelstider (GMT)Topp 5 SektorviktAnmärkningsvärda aktier
S&P 500US22:00-20:59 Teknologi: 27%
Hälsovård: 14%
Finans: 12%
Konsumenternas diskretionära varor: 11%
Industrier: 9%
Apple
Amazon
Walmart
Meta
ExxonMobil
DJIA (Dow Jones Industrial Average)US22:00-20:59 Hälsovård: 20%
Finans:: 20%
Teknologi: 17%
Industrier: 14%
Konsumenternas diskretionära varor: 13%
Goldman Sachs
Home Depot
Visa
Microsoft
Caterpillar
Nasdaq 100US22:00-20:59 Teknologi: 52%
Konsumenttjänster: 24%
Hälsa: 15%
Konsumtionsvaror: 5%
Industrier: 3%
Adobe
Tesla
Airbnb
Starbucks
Apple
FTSE 100UK00:00-19:59Stapelvaror för konsumtion: 19%
Finans: 17%
Energi: 13%
Hälsovård: 12%
Material: 12%
Shell
Barclays
HSBC
AstraZeneca
British American Tobacco
DAX 40Germany00:15-19:59Industrier: 23%
Finansiella tjänster: 17%
Teknologi: 14%
Konsumtionsvaror: 13%
Hälsovård: 10%
Siemens
Puma
Mercedes-Benz
BMW
Airbus
Nikkei 225Japan23:30-06:24 and 06:55-20:44Konsumenternas diskretionära varor: 20%
Industrier: 19%
Teknologi: 19%
Hälsovård: 13%
Kommunikation: 11%
Sony
Nippon
Mitsubishi
Softbank
Toyota

Vad är indexhandel?

Index-handel är helt enkelt köpandet och säljandet av olika index. Handlare spekulerar på om ett index kommer stiga eller falla och tar därmed en position. När du köper ett index så är du exponerad till den övergripande utvecklingen av dess innehåll utan att egentligen köpa enskilda aktier.

Traditionellt sett så har index ansetts vara en form av passiv investering och har handlats via instrument som index fonder och ETFer.

 • Indexfonder – samlade investeringar som är designade att spåra utvecklingen för ett visst index. De har en fondförvaltare som bara ser till att indexet spåras korrekt för att maximera vinsten. De flesta indexfonder brukar ha ett högre minsta investeringskrav och det finns också fondavgifter.
 • ETFs (Electronically Traded Funds) – är rätt lika indexfonder eftersom de är också samlade investeringar som spårar hur det går för ett index. EFTer finns dock att handla på börsen precis som aktier. Du kan därmed köpa en enhet med ETFer och få exponering på alla dess delar. Den största skillnaden mellan ETFer och indexfonder är att den förra kan köpas och säljas över hela dagen (precis som aktier) medan den andra bara kan handlas med priser som bestäms vid handelsdagens slut.

Index CFDer

Index finns också som CFDer (kontrakt för differens) som finansiella derivat (produkter) som gör det möjligt för handlare att spekulerar på prisförändringen på en underliggande tillgång utan att äga den.

En handlare spekulerar helt enkelt på priset på ett visst index genom att antingen köpa eller sälja och kan tjäna pengar på både stigande och fallande priser.  CFDer är också en produkt med hävstång, vilket innebär att handlare kan boosta sin exponering på marknaden enormt även med små kapitaltillgångar.

AvaTrade erbjuder ett brett utbud av index CFDer som täcker många stora länder, marknader och sektorer. Några av de mest populära indexen AvaTrade erbjuder är: US500, US Tech 100, CAC 40, DAX 30, UK100, Nikkei 225, China A50, Cannabis Index och många fler...


Vad får index-priser att röra sig?

Indexpriser bestäms av prisförändringarna hos deras komponenter. Detta innebär att det finns en stark korrelation mellan indexets prestanda och priserna på de huvudsakliga beståndsdelarna. Några av de faktorer som kan påverka indexpriser inkluderar:

 • Det samlade marknadssentimentet
 • Indexstrukturen gör det möjligt att tjäna som aktiemarknadens riktmärke. Eftersom de består av många aktier så brukar de återspegla det övergripande sentimentet på marknaden. Om marknaden till exempel är tjurig så brukar ett underliggande index se dess priser stiga.

  Några av de faktorer som kan påverka marknadens sentiment är: Ekonomiska faktorer såsom löner och inflation, nyhetsrapporter från bolagen, tillkännagivanden från central och riksbanker och räntekurser.

 • Bolagsnyheter
 • Nyheter om bolag som har en betydande viktning inom ett index kan påverka dess övergripande prisriktning. Några av de viktigaste bolagsnyheterna är: Resultaträkning, vinstprognoser och varningar, fusioner och förvärv och förändringar i ledningen.

 • Index ombalansering
 • De flesta index ombalanseras i visa perioder. Ombalanseringen innebär att nya bolag kan inkluderas i indexet medan andra lämnas utanför. Även en ökning eller minskning i viken av vissa komponenter kan ske inom indexet.

  Tidsperioden från det innan tillkännagivandet till det effektiva ombalanseringsdatumet och perioden efter det kan innebära att priserna på indexet kan vara mycket volatila beroende på förväntade händelser eller ej.

 • Branschutveckling
 • Hur det går för en bransch kan påverka utvecklingen av indexet. Om vi t.ex. antar att teknologi hare n sektorsvikt om 27 % av S&P 500, så om den här sektorn går igenom tuffa tider och tech-aktierna faller drastiskt så kan det även trigga prisförluster på S&P 500.

 • Råvarupriser
 • Råvaror är grunden i många ekonomiska verksamheter i olika företag. Många index innefattar aktier från råvarubolag. Det brittiska FTSE 100 har ca. 13 % av dess vikt inom energi. Därför kan förändringar på råvarumarknaden påverka det övergripande priset på ett index.

 • Politiska händelser
 • Index är känsliga för stora politiska händelser som t.ex. val, handelskrig eller konflikter mellan länder. Brexit triggade igång volatilitet på den brittiska indexmarknaden och kriget mellan Ryssland och Ukraina har också lett till ökad volatilitet för att ta två exempel.

Ditt nästa steg för att handla på index är här! Du känner ju till grunderna, så låt oss bygga vidare på det. Upptäck avancerade tips och strategier i vår guide " "Hur handlar du på index". Lär dig hur index handlas, vad som påverkar priserna, när är den bästa tiden att handla på dem och analysera en index exempelaffär med resultat! Vi gör det enkelt att lära dig handla index på ett effektivt sätt. .

Varför skall du handla på Index?

Index erbjuder flera praktiska fördelar för handlare inklusive:

 • Enkel diversifiering
 • Index ger dig ett snabbt sätt att diversifiera din portfölj. Om du till exempel handlar på S&P 500 indexet, så är du egentligen exponerad mot flera av de största bolagens aktier som: Apple, Amazon, Tesla, Meta, Visa, etc. Du behöver därmed inte köpa flera olika enskilda aktier för att få exponering på dess utveckling.

 • Bred och målinriktad exponering på marknaderna
 • Index gör det möjligt för handlare att få den exponering de vill på marknaderna. Om du till exempel handlar på ett nationellt index som ASX200 så får du exponering på den australiensiska och till och med de asiatiska marknaderna. Alternativt kan du köpa in dig på mindre nischade index som t.ex. råvaruindex för att få exponering mot olje-och guldmarknaderna.

 • Tydliga pristrender
 • Index brukar ha jämna och förutsägbara prisbeteenden. Det finns ingen generell risk för stora och drastiska prissvängningar på grund av den stora mängden aktier som påverkar det övergripande priset.

  Bara stora händelser som påverkar den generella marknaden kommer leda till en ojämn price action som t.ex. COVID pandemin som skickade marknaderna i botten.

  Index trender brukar också vara långsiktiga, vilket gör det lättare för handlare att ange rätt handelssstrategi.

 • Hög likviditet
 • Index är mycket likvida finansiella instrument tack vare dess konsistenta tillgång och efterfrågan. Likviditeten ser till att de kan aktivt handlas i alla tillämpningsbara handelssessioner med låga spreads och transparenta priser.

 • Omfattande nyhetsrapportering
 • Eftersom index används som riktlinjer så tar de ofta upp plats på nyheterna eftersom risken är oftast störst med dem. Det är därför mycket lätt att hitta info om varje stort index. Det är också lätt för en handlare att få tips om det övergripande sentimentet på ett index såväl som att identifiera viktiga tekniska och grundläggande insikter.

 • Riktmärken
 • Handlare använder också index för andra syften som t.ex. att utröna marknadens sentiment, investerares förtroende och utvärdera risken/vinsten för en sektor eller bransch. Vissa handlare använder också index för att modellera sina egna portföljer och för att jämföra utvecklingen av aktier i visa av deras branscher.

  Varför skall du handla på index hos AvaTrade?

  • Global reglering – AvaTrade är licensierad och reglerad i flera av de främsta domsagorna i världen. Detta innebär att du kan handla index med maximal lugn och ro när du handlar med en erkänd och reglerad mäklare.
  • Fler handelsplattformar – Njut av flexibiliteten av att handla på index med flera av våra bekväma plattformar som t.ex. MT4, MT5, WebTrader och AvaTradeGO.
  • CFD-handel- Handla index CFDer och dra nytta av hävstång på upp till 200:1. Med index CFDer så kan du utnyttja både stigande och fallande marknader.
  • Omfattande utbildningsmaterial – Vårt utbildningscenter erbjuder mycket utbildningsresurser för att hjälpa dig att utveckla och förbättra dina kunskaper och färdigheter inom index-handel. Du kan också lära dig mer om de olika indexens beståndsdelar och vilka strategier som är bäst.
  • Gynnsamma handelsvillkor – Handla på de index som du föredrar med transparenta priser, låga spreads och snabbt utförande hela tiden.
  • Praktiska handelsresurser & verktyg – Utnyttja AvaTrades smarta handelsresurser som t.ex. Trading Central för att identifiera fler möjligheter på marknaderna plus att AvaProtect kan minska riskexponeringen.
  • Utmärkt kundsupport – Kontakta vårt professionella och snabba kundsupport team för att snabbt få hjälp.
  • Handel med demo-konto – Använd ditt demo-konto hos AvaTrade för att prova, öva dig och förfina din index-handel. Sedan när du är redo så växlar du till ett riktigt konto för att tjäna pengar.

Redo att handla på index? Öppna ett konto hos AvaTrade nu!


Vad är Index FAQs

Vad är index?

Index är en samling av aktier som representerar en viss marknad eller sektor. De agerar riktmärke och mäter den generella prestandan för en grupp bolag.

Hur sammanställer man index?

Index sammanställs via ett visst antal kriterier som t.ex. börsvärde eller branschklassning, för att välja ut representative aktier som speglar hur bra det går för marknaden eller sektorn som de representerar.

Hur beräknas index?

Index räknas fram genom att man använder ett viktat genomsnitt av beståndsdelarnas aktiepriser. Viktningen kan baseras på börsvärde, pris eller andra faktorer beroende på indexets metodologi.

Är index bra för handel?

Index kan vara utmärkt för handel eftersom de erbjuder exponering till breda marknadsrörelser. Handlare kan använda CFDer på index-baserade produkter som t.ex. ETFs eller indexterminer för att spekulera på det generella marknadsresultatet eller utvalda branscher.

chatbot