Hur handlar du på kryptovalutor?

Häng på oss när vi utforskar handeln med kryptovalutor.
Lär dig hur du analyserar digitala tillgångar,
uför affärer och fattar informerade beslut med vår informativa guide.


Välkommen till kryptovalutavärlden!

Vi antar att du redan har en viss koll på vad kryptovalutahandel är för något. Om inte så rekommenderar vi att du läser vår artikel som heter ”Vad är kryptovalutor och hur fungerar dem” först.

I den här guiden så kommer vi dyka djupare in på själva mekanikerna bakom handel med kryptovalutor, i synnerhet CFDer. Handel på kryptovalutor via CFDer gör att du kan spekulera på prisrörelserna utan att faktiskt äga dem. Detta ger dig vissa klara fördelar som vi kommer gå in på lite senare så häng på!


Hur kan man handla på kryptovaluta

How to start trading cryptocurrencies

Handel med kryptovalutor kan verka överväldigande vid första anblicken, men så fort du bryter ner det steg för steg så är det ganska rakt på sak. Här är en steg för steg guide så att du kommer igång:

 1. Öppna ett handelskonto och sätt in pengar: Det första du måste göra är att öppna ett handelskonto med en respekterad mäklare såsom AvaTrade som erbjuder handel på kryptovaluta via CFDer. Så fort detta är gjort så sätter du in pengar. De flesta mäklare erbjuder olika betalningsmetoder beroende på lokal reglering inkl. banköverföring, kreditkort och till och med PayPal.
 2. Välj en kryptovaluta att handla på: Nästa steg är att bestämma dig för vilken kryptovaluta di vill handla på. Du kanske väljer Bitcoin eller Ethereum, som är de mest kända kryptovalutorna eller så kanske du väljer en mindre altcoin. Ditt val bör baseras på din marknadsresearch och personliga handelsmål.
 3. Gör en marknadsanalys: Innan du öppnar en affär så är det A och O att analysera marknaden. Du kan använda två typer av analys. Den första är grundläggande och innefattar att man tittar på den generella hälsan på kryptovalutans nätverk, nyhetshändelser och bredare marknadstrender. Den andra är teknisk analys som innebär att du kollar på prisgrafer för att identifiera mönster och trender. De flesta framgångsrika handlare använder sig av båda.
 4. Välj riktning och öppna en affär: BBaserat på din marknadsanalys så måste du bestämma dig om krypton kommer gå upp i värde (köp) eller ner i värde (sälj) och sedan öppna en affär. Kom ihåg att med CFDer så kan du tjäna pengar på båda riktningarna.
 5. Hantera riskerna: Det är viktigt att ha en strategi för riskhantering på plats. Detta kan innebära att du har stopp-loss ordrar för att begränsa ev. förluster för att kunna säkra dina vinster när priset når en viss nivå.
 6. Övervaka och stäng positionen: Så fort affären är öppen så skall du övervaka marknaden regelbundet för att se hur den presterar. Du kan antingen stänga positionen manuellt när det känns rätt eller ställa in en order som gör det automatiskt vid en viss prisnivå.

Kom ihåg att alltid börja med en tydlig handelsplan och försök undvika låta dina känslor styra när du fattar dina affärsbeslut.

Ta dina kunskaper vidare i ett riskfritt demokonto eller börja handla med ett riktigt konto!


Vad är det som rör kryptovalutapriserna?

What Moves Cryptocurrency Prices?

Du kan få en klar fördel inför dina handelsbeslut om du förstår vilka faktorer som påverkar priserna på kryptovalutor. Här är några nyckelfaktorer som påverkar detta:

 • Marknadsstruktur och cykler – Precis som vilka andra finansmarknader som helst så går även kryptovalutor igenom cykler- dvs perioder av stark tillväxt som följs av perioder med nedgång. Dessa cykler kan påverkas av en rad olika faktorer inkl. teknologiska framsteg, marknadens sentiment och makroekonomiska trender. Genom att förstå dessa cykler så kan handlare bättre förstå och fatta bra beslut när de ska gå in på eller avsluta en affär.
 • Tillgång och efterfrågan – Tillgång och efterfrågan spelar en stor roll när det gäller kryptovalutors priser. Om en viss kryptovaluta har en stark nominell tillgång men låg efterfrågan så kommer priset sjunka och vice versa.
 • Tillgänglighet på börserna – Ju fler börser en kryptovaluta är listad å desto enklare är det för folk att köpa och sälja den. Detta kan öka efterfrågan och därmed priset. Om en kryptovaluta dock skulle försvinna från en börs så kan priset sjunka pga minskad tillgänglighet.
 • Fiat-valutornas inflation – Kryptovalutor i synnerhet Bitcoin, ses ibland som en hedge mot inflation. När inflationskursen är hög för fiat-valutor (som utges av stater)så köper ibland fler personer kryptovalutor för att skydda deras tillgångar och detta driver upp priserna
 • Konkurrens – Marknaderna för kryptovalutor är mycket konkurrenskraftiga då det finns tusentals kryptovalutor år 2023. Om en ny kryptovaluta med fenomenal ny teknik kommer fram så kan priserna på äldre och mindre effektiva kryptovalutor ev. drivas ned.
 • Styrning – Styrningsmodellen för en kryptovaluta kan också påverka dess pris. Kryptovalutor med tydliga och transparenta styrningar kan vara mer attraktiva för investerare då de erbjuder mer stabilitet och förutsägbarhet.
 • Regleringar – Regleringsnyheter kan starkt påverka priset på Positiva nyheter kan driva upp priset och vice versa som t.ex. att ett land förbjuder handel med kryptovaluta.
 • Kryptovalutavalar - En "val" på kryptovalutamarknaden är en individ eller enhet som innehar stora mängder av en kryptovaluta. Valar har makten att påverka priserna genom att köpa eller sälja kryptovalutabelopp.

Genom att förstå dessa faktorer så kan du få en djupare insikt för kryptovalutornas dynamik på marknadens och fatta bättre beslut.

Hur kan du analysera kryptovalutamarknaderna?

Förut så tittade vi på grundläggande faktorer som påverkar priset på kryptovalutor. Nu ska vi dock titta på teknisk analys. Den här formen av analys tittar på statistiska trender från affärsverksamheter som t.ex. prisrörelser och volym, för att förutspå framtida prisrörelser. Här är några nyckelanalysverktyg som du kan använda att analysera marknaden som ett proffs:

 • Support och resistens – Dessa är nivåer som priset på en kryptovaluta tenderar att stanna vid och gå tillbaka. Support är prisnivån där efterfrågan anses vara stark nog för att förhindra att priset faller ytterligare, medan resistens är den prisnivå som gör att försäljning anses vara en stark nog faktor som kan förhindra att priset stiger mer.

support and resistance levels explained

 • Trendlinjer – Trendlinjer är enkla, men ändå kraftfulla verktyg inom teknisk analys. Om du tänker dig att man drar en linje som visar den generella riktningen av en kryptovalutas pris- detta är enkelt sagt en trendlinje. Om priset generellt sett går upp så ritar vi en uppåtgående linje och då kan den här linjen hjälpa oss att förutspå att priset kommer fortsätta uppåt. Motsatsen gäller då om man ritar en nedåtgående linje. Dessa linjer kan då hjälpa handlare att visuellt förstå den nuvarande trenden och göra prognoser om framtida prisrörelser.

Using trendlines in crypto trading

 • Moving Averages - En moving average (MA) är en indikator som används brett inom teknisk analys som hjälper till att jämna ut en price action genom att filtrera ut ”bruset” från slumpade korttidsmässiga prissvängningar. Det är en trendföljande eller laggande indikator som bygger på dåtida priser. De mest grundläggande och mest använda MA:s är simple moving average (SMA), vilket är det enkla genomsnittet av en säkerhet över ett förbestämt antal tidsperioder samt exponential moving average (EMA), som ger mer tyngd till nyare priser.
 • Grafmönster – Dessa mönster är visuella representationer av marknadspsykologi i handling. De kan indikera om ett pris är troligt att fortsätta eller gå tillbaka och kan också indikera styrkan på en viss trend. Vissa grafmönster innefattar head and shoulders, double tops and bottoms, triangles och flaggor. Genom att känna igen dessa mönster så kan du få värdefulla indikationer om potentiella prisrörelser.

Genom att bemästra dessa tekniska analysverktyg så kan du få en djupare förståelse för marknadstrender och prismönster så att du kan fatta bättre affärsbeslut. Kom dock ihåg att även fast teknisk analys kan verka oerhört kraftfullt så bör det användas tillsammans med grundläggande analys för bästa resultat.Handelsstrategier för kryptovaluta

Att navigera den dynamiska kryptovalutavärlden kräver en strategi som du bestämt i förväg. En handelsstrategi agerar som en systematisk metod för dina köp och säljaffärer som kan hjälpa dig att hantera risk och fatta bra beslut. Här är några av de vanligaste strategierna just för kryptovalutahandel:

 • Trendhandelsstrategi – Trendhandel är en strategi som förutspår i vilken riktning marknaden kommer svänga när det gäller dess priser. Handlare utnyttjar den här strategin när det kommer till att dra nytta av kryptovalutor som genomgår en positiv uppåtgående eller negativ nedåtgående trend. Målet är att gå in på marknaden i trendens riktning- köpa vid en uppåtgående trend och sälja vid en nedåtgående.
 • Range Trading strategi - Range trading är en handelsstrategi som används när en kryptovalutas pris rör sig inom en viss ram och pendlar mellan definierade support och resistensnivåer. Målet är att köpa vid eller så nära supportnivån som möjligt (prisnivån som den inte brukar sjunka under) och sälja vid eller så nära resistensnivån som möjligt (den prisnivå som den inte burkar överstiga).
 • Breakout trading strategi - Breakout trading strategi innebär att du utnyttjar prisrörelser efter att de breakar ut genom en i förväg bestämd support eller resistensnivå. Antagandet är att så fort priset bryter igenom på en nyckelnivå så kommer det att fortsätta i den riktningen. Strategin kärver snabb respons och att du har järnkoll på din riskhantering.
 • Scalping strategi - Scalping är en högfrekvens-handelsstrategi som har som mål att utnyttja små prissvängningar. Handlare som använder den här strategin kallas för scalpers och genomför många små affärer på en dag med förhoppningen att tjäna lite pengar på varje affär- många bäckar små med andra ord.

Varje strategi har sina egna unika fördelar och utmaningar och de tillgodoser till olika handelsstilar och nivåer för risktolerans. Det är A och O att välja en strategi som passar med just dina enskilda handelsmål, din risknivå och hur mycket tid du vill lägga på handel.Varför ska du handla på kryptovaluta?

Kryptovalutor har uppstått som det nya gränslandet i finansvärlden och som erbjuder en hel uppsjö av unika fördelar, vilka gör dem till attraktiva tillgångar för handlare. Här förklarar vi varför:

 • Likviditet: Likviditet handlar normalt om hur snabbt och enkelt en tillgång kan köpas eller säljas utan att det påverkar priset nämnvärt. En hög likviditet gör det lättare att handla en tillgång och minskar risken för prismanipulation. Kryptovalutor, i synnerhet de mest populära som t.ex. Bitcoin och Ethereum, har hög likviditet på grund av dess acceptans och stora handelsvolymer.
 • Starka trender: Kryptovalutor visar ofta starka trender. En trend är den generella riktningen som en marknad rör sig mot över en viss tidsperiod. När man identifierar dessa starka trender på rätt sätt så kan du som handlare få utmärkta möjligheter att tjäna pengar.  
 • Breda dagliga trading Ranges: Kryptovalutor är kända för sin volatilitet, vilket betyder att de kan svänga i pris varje dag. Den här volatiliteten kan dock medföra möjligheter för handlare som vill tjäna pengar på stora prisrörelser.
 • Bred nyhetsrapportering: Kryptovalutor får mycket utrymme i media, vilket ofta kan påverka dess priser. Handlare som håller koll på kryptovalutanyheter kan potentiellt sett förutspå dessa prisrörelser och få lönsamma affärer.
 • 24/7 marknad: Till skillnad från traditionella finansmarknader som har förutbestämda handelstider så är kryptovalutamarknaden öppen 24/7. Det innebär att du kan handla när som helst det passar dig
 • Innovativ teknologi: Kryptovalutor är i främsta ledet när det gäller teknologi, vilket gör att du kan vara med på det här spännande området och ev. tjäna pengar på teknologiska framsteg.

Om vi sammanfattar så kan man säga att kryptovalutornas unika egenskaper gör dem till en spännande och potentiellt sett även lönsam marknad för handlare.Varför ska du handla på kryptovaluta hos AvaTrade?

 • Global reglering: AvaTrade är licensierad och reglerad i flera framstående domsagor över hela världen. Det innebär att du kan handla på kryptovalutor med stort förtroende eftersom du handlar hos en pålitlig och reglerad mäklare.
 • AvaTrade is regulated in multiple jurisdictions

 • Flera handelsplattformar: Upplev mångsidigheten med att handla på kryptovalutor på flera av våra användarvänliga plattformar inkl. MT4, MT5, WebTrader och AvaTradeGO.
 • CFD-handel: Handla kryptovaluta-CFDer och dra nytta av en hävstång på upp till 25:1. Med krypto-CFDer så har möjligheten att tjäna pengar på både stigande och fallande marknader.
 • Omfattande utbildningsresurser: Vårt utbildningscentrum är späckat med resurser som är designade för att förbättra dina kunskaper och färdigheter inom kryptovalutahandel. Lär dig mer om varje kryptos unika egenskaper och upptäck effektiva handelsstrategier.
 • Praktiska handelsresurser & verktyg: Gör det bästa av AvaTrades praktiska handelsresurser som t.ex. Trading Central, för att komma fram till fler möjligheter på marknaderna. Dessutom så kan du mer effektivt hantera din riskexponering med AvaProtect. AvaTrade erbjuder också gratis handelssignaler för kryptovaluta som är fullt integrerade med WebTrader och AvaTradeGO.
 • Prisbelönad kundsupport: Vår professionella och responsiva kundtjänstteam är alltid redo att snabbt ge dig experthjälp.
 • Handel med demo-konto: Använd ditt demo-konto hos AvaTrade för att testa och förbättra dina kryptohandelsstrategier helt gratis och riskfritt. Så fort du är redo så byter du till ett riktigt konto och börjar handla.


Omfamna framtidens finans. Börja din resa med kryptovalutahandel med AvaTrade idag.


Hur handla på kryptovaluta FAQs

Hur kan jag handla på kryptovalutor?

Handel på kryptovalutor innebär att du köper och säljer dessa på en kryptovalutabörs eller plattform. Du kan också handla på kryptovalutaderivat som t.ex. CFDer vilket gör att du spekulerar på prisrörelserna utan att äga den underliggande tillgången.

Är det säkert att handla på kryptovalutor?

Handel på kryptovalutor är säkert om du gör det på ett ansvarsfullt sätt. Det är A och O att använda en handelsplattform med bra rykte eller en mäklare som AvaTrade som är reglerad av flera olika domsagor i världen. Dessutom bör du använda dig av riskhanteringsstrategier och hålla dig uppdaterad om marknadstrender samt enbart handla med pengar som du har råd att förlora.

Hur kommer jag igång med att handla kryptovalutor?

För att handla kryptovalutor så behöver du först öppna ett handelskonto hos en pålitlig mäklare eller hos en börs. Så fort du gjort detta och satt in pengar på kontor så kan du börja handla. Vi rekommenderar att börjar öva med ett demo-konto så du inte förlorar några pengar.

Hur kan jag förutspå priserna för kryptovalutor?

Kryptovalutapriser kan inte förutspås. Med detta sagt så finns det indikatorer som kan boosta oddsen till din fördel. Detta innefattar att du gör en analys över marknadstrender och faktorer som påverkar prisrörelserna. Detta kan ske genom grundläggande analys, vilket utvärderar nyhetshändelser, marknadstrender och andra makroekonomiska faktorer. Eller så gör du en teknisk analys som då innebär att di studerar prisgrafer för att identifiera mönster och trender. Använder du båda metoderna så kan du göra en mer omfattande prognos.

chatbot