Vad är valutastyrka

Valutastyrka- en lektion om ekonomi och handel

Alla kan nog hålla med om att om ens valuta är stark så då går landet bra. Idag ska vi titta lite närmare på hur en valuta kan vara stark och vad gör den starkare. Detta är ett ämne som berör alla från småsparare till semesterfirare och handelsproffs. Om du får extra mycket lokal valuta när du växlar dina svenska kronor när du åker på semester så är det ju fantastiskt, men vet du varför du får det?

Vad är valutastyrka?

Valutastyrka är den relativa köpstyrka som en nationell valuta har när man handlar med varor eller mot andra valutor. Den mäts i termer av kvantiteter av varor och tjänster som köps och summan av utländsk valuta som man får i utbyte av en enhet av den nationella valutan.

Normalt sett så om det ekonomiska värdet på en valuta ökar så kan du spendera mer av dina pengar t.ex. när du är utomlands. T.ex. om kronan är starkare ä neuron så får du mer för dina pengar i t.ex. Italien eller i Spanien.

En valutas styrka bestäms av interaktionen mellan en rad olika lokala och internationella faktorer som t.ex. tillgång och efterfrågan på utländska börser och marknader; inflationen och tillväxten på hemma-ekonomin; räntekurser på centralbanken; och landets handelsbalans. Om man tar in allt detta så kan en valutas styrka utvärderas it re dimensioner:

 • Värde: den relative köpstyrkan för varor och tjänster jämfört med utländska valutor
 • Verktyg: Hur valutan kan användas som en finansutvärdering och enhet för växling i utländska ekonomier
 • Reserv:Acceptansen i internationell handel som driver utländska centralbanker att hålla reserver.

Allt eftersom lokal produktion ökar värdet på landets ekonomi så uppmuntras en hög köpkraft konsumtionen. Svällningen i tillgång och efterfrågan stimulerar import och export och blomstrande internationella handelsvolymer.

Den nationella valutan vinner nytta i handelspartnersländerna, vilket i sin tur driver centralbankerna till att skapa reserver för den. En sådan acceptans leder också till att handeln sker via ett direkt utbyte av valutor utan inblandning av en starkare valuta såsom U.S. Dollar.

Manöverutrymme skapas också ifall en handelspartners valutavärde skiftar pga. externa omständigheter. Den nationella valutan kan därmed stärkas på de monetära marknaderna och öka i värde i Forex-paren.

U.S. Dollar anses just nu vara världens starkaste valuta. Den amerikanska ekonomin är världens största konsumtionsmarknad och USD tjänar som den främsta handels och reservvalutan i världen.

Runt 60% av världens centralbankers reserver, 40% av skulderna, 90% av forex-handel och 80% av den globala handeln sker i dollar. När världen upplever en kris så ser alla till dollar som ett skydd. Dock så bör man beakta att de flesta länder lånar i dollar och att detta kan leda till att riskerna ökar också.

Hur beräknar man valutastyrka?

I hushållsekonomin så beräknas den nationella valutan som köpkraften när man köper lokalt producerade varor och tjänster. Den bygger på inkomst och löne-rapporter som avslöjar hur mycket pengar invånarna tjänar.

Det nominella inkomstvärdet är justerat till inflationskursen under perioden man tittar på för att hitta det riktiga inkomstvärdet. Detta värde representerar det verkliga ekonomiska värdet av inkomstbeloppet före inflationen och ekonomins villkor.

På utländska valutamarknader så mats en valutas styrka i relation till utländska valutors i Forex-valutapar. T.ex. så är valutaparet EUR/USD uppbyggt av US Dollar och Euro- de två största valutareserverna i världen.

Dessa två valutor tävlar med varandra och visar vad den globala ekonomin föredrar för sina ekonomier. Flera faktorer kan påverka värdet på FX kursen av valutorna ovan inkl. interna ekonomiska klimat, handelsprestation och regionala villkor.

Å andra sidan när det kommer till marknader på sprang som t.ex. Kina eller Brasilien så mäts värdet mot de stora reservvalutorna. T.ex. när den kinesiska Yuanen stiger mot USD i paret USD/CNY så ökar den kinesiska ekonomin i värde och styrka.

Det finns också indikationer på valutastyrkor som mäter den generella styrkan på en valuta på de globala finansmarknaderna. I synnerhet U.S. Dollar Indexet (“Dixie”) är populärt och har även derivativa ETF som du kan handla på i the Intercontinental Exchange (ICE: DXY).

USD Index jämför styrkan på den amerikanska dollar mot andra valutor hos de stora handelspartnerna som USA har. Den beräknar det viktade genomsnittspriset av USD valutapar med Euro, brittiska pund, japanska Yen, kanadensiska dollar, svenska kronor och schweiziska franc. Euron är den starkaste valutan i Dixie med 57 % i vikt medan den schweiziska francen bara ligger på 3,7 %.

Valutastyrka som en ekonomisk indikator

Styrkan på en nationell valuta kan påverka landets hushållsekonomi och internationell handel på olika sätt. Som en lagging aktivitet; följderna av att stärka eller försvaga en valutas styrka kan bero på olika saker såväl som ekonomisk politik.

Hushållsekonomin

När ekonomin stagnerar så kan centralbanken sänka räntekurserna för att minska valutastyrkan. Produktionen ökar när lånekostnaderna minskar och BNP ökar. Invånarnas inkomst och löner förstärks och detta leder in sin tur att konsumtionen ökar när konsumenterna efterfrågar mer. Detta i sin tur leder till en inflation av konsumentpriserna och företagen kan göra mer i vinst. Stimulansen av hushållsekonomin hjälper till att stärka valuta styrkan på detta sätt.

Det finns dock en nackdel med detta om man gör det för mycket och det är att levnadskostnaderna kan öka till ohälsosamma nivåer. Krav på högre löner kommer höras alltmer och företagen kan inte samtidigt upprätthålla vinsterna med höga löner och expansionskostnader.

Detta kommer leda till varsel med högre arbetslöshet som följd och detta leder till stagflation i ekonomin med hög inflation och arbetslöshet. Centralbank eller riksbanken i Sveriges fall kan förhindra detta genom att bromsa ekonomin genom att höja räntan som i sin tur stärker valutastyrkan.

Internationell handel

Alltefter som valutastyrkan ökar så kommer importörer kunna köpa allt större mängder till samma nominella belopp eller samma mängd med ett lägre nominellt belopp. Exportindustrin kommer dock tjäna på detta och tjäna mer. Effektiviteten av valutastyrkan baseras dock på landets ekonomiska politik.

Vi tar ett exempel. Om ett land som Kina antar en tillväxt som bygger på export så kommer landet att vilja ha en låg styrka på sin valuta för att kostnadseffektiviteten på sina lokalt producerade varor och tjänster kommer fortsätta att attrahera utländska köpare. På så sätt så kommer en relativt svag valuta förstärka sin export och den kinesiska ekonomin kommer växa genom att få in utländska valutor. Å andra sidan så vill länder som bygger på en importbaserad ekonomi som t.ex. USA vilja ha en stark valuta som gör det möjligt för dem att importera varor i stora mängder.

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare

Purchasing Power Parity

Purchasing Power Parity (PPP) är ett viktigt makroekonomiskt metrisk som används för att mäta valutastyrka. PPP är en teori som jämför kostnaden av “en korg av varor” i olika länder där man använder den respektive lokala valutan.

För ekonomer så bidrar PPP till att jämföra levnadsstandard såväl som ekonomisk produktivitet i olika länder. PPP är också mycket viktigt för den internationella handeln eftersom den hjälper oss att förstå var det är bäst att köpa visa varor till bäst priser.

Det generella konceptet på PPP bygger på lagen om “ett pris”. Detta innebär att priset på korgen av varor bör vara olika i olika länder om saker som handelstariffer och tullar samt transaktionskostnader är stabile. Till exempel om priset på korgen av varor i USA är $100 och samma gäller för £50 i Storbritannien, då innebär det att $1 bör vara samma som £0.5.

Hur beräknas PPP?

Standardekvationen ser ut så här:

S = P1/P2

Där:

S = Växlingskursen av valutan 1 till valuta 2

P1 = Kostnad av korgen med varor i land 1

P2 = Kostnad av korgen med varor i land 2

Beräkningen av PPP bygger på antagandet att varorna är prissatta i US dollar världen över. Detta ger en indikation på hur mycket dollar är värd för att kunna köpa varor och tjänster i den lokala valutan. Jämfört med växelkursen så är PPP mycket effektivt i att bedöma ekonomin i ett land. Den är relativt stabil och tar i beaktande saker som olika löner i olika länder. Den ger en bra bild av köpkraften hos konsumenterna i olika länder. Dock finns det nackdelar med PPP. Ekvationen tar inte med sådant som konkurrens på marknaden, transportkostnader och statlig intervention.

Hur ska du handla med valutastyrka?

Valutastyrka är den huvudsakliga faktorn när det kommer till priskurser på Forex-valutapar på finansmarknaderna. Eftersom många handlare föredrar ekonomiska nyheter när det kommer till strategi så är händelser som påverkar valutastyrka helt avgörande.

Exempel på sådana händelser innefattar: möten hos centralbankerna, beslut om räntekurser såväl som rapporter om BNP, Konsumentprisindex, arbetslösheten och handelsbalans.

När en ekonomisk händelse är på väg att ske så publiceras tidigare resultat och prognosen av beslutet eller rapporten i den ekonomiska kalendern. Marknadssentimentet blir framträdande eftersom långsiktiga investerare grundligt analyserar dessa prognoser.

Om det faktiska resultatet ligger i linje med vad som förväntas så kan valutastyrkan öka eller minska och den nationella valutan kan minska eller öka i värde på valutaparen. Om resultatet tar investerare med överraskning kan extrem volatilitet inträffa och man inväntar vad centralbanken kommer göra.

Varför ska du handla valutastyrke-rapporter hos AvaTrade?

På Forexmarknaderna så är valutastyrkan som nämnts innan den avgörande faktorn i växelkursen på ett valutapar. Många handlare börjar att handla just FX-par och just därför har AvaTrade tagit fram en omfattande verktygslåda så handlare kan förstå alltifrån makro och mikroekonomiska händelser.

 • När sker nästa valutastyrkerapport?
  Kolla in AvaTrades ekonomiska kalender där du hittar alla ekonomiska händelser för varje valuta så du kan lägga till dem till din egen kalender.
 • Vad kan hända på marknaderna?
  Oavsett om dina favoritvalutor faller eller stiger mot andra så kan du använda CFD-handel för att öppna långa eller korta positioner med lägre marginalkrav.
 • Tar jag några risker?
  Finanshandel har absolut sina egna risker, men med AvaTrades riskhanteringsverktyg så kan du hedga med optioner med en gång!
 • Vad händer om jag inte är vid datorn?
  Ladda ner vår mobila handelsapp AvaTradeGO och nå marknaderna så fort som en rapport inträffar.
 • Kan jag fråga om hjälp?
  AvaTrade har ett prisbelönt kundsupport-team som är redo att hjälpa dig via chat, telefon och e-mail.

Nu när du vet grunderna om vad som påverkar valutapar så är du redo att gå med den globala arenan i valutahandel och inse din potential på en marknad som hare n handelsvolym om $5 triljoner per dag!

Vanliga frågor och svar om valutastyrka

 • Hur bestäms en styrka på en valuta?

  En hög växelkurs innebär inte alltid en stark valuta. Du har säkert sett att visa valutor alltid har enormt hög växelkurs, men den relativa styrkan på en valuta måste ses över lång tid. Förändringar bestäms genom tillgång och efterfrågan såväl som inflation, räntekurser osv. Allt eftersom det brittiska imperiet minskade i betydelse och omfång så sjönk pundet i värde, dock så är pundet starkare idag än dollarn. Trots att 1 yen är värd mindre än 1 US cent så har den förra valutan ökat konstant i värde från att ha växlats för 300 yen till 1 USD under det tidiga 1970-talet till dagens 100 yen till 1 USD.

   
 • Vad innebär det när en valuta är starkare?

  Generellt så innebär det att en valuta är starkare än en annan. Så USD kan vara stark mot GDP men svag mot JPY. So, the USD could at the same time be strong versus the GBP, but weak versus the JPY. Den relative styrkan av en valuta mot en annan bestäms av olika faktorer, men den vanligaste är räntekurser i respektive land, handelsbalansen i varje land och den uppfattade stabiliteten av regeringen och valutan.

   
 • Är det bra att ha en stark valuta?

  Det finns både för- och nackdelar med att ha en stark valuta. När valutan är stark så är det relativt talat billigare att köpa varor och tjänster från ett land med svagare valuta. Det har du säkert märkt om du rest utomlands med till ett land med en svagare valuta än kronan. Baksidan är dock att efterfrågan på varor och tjänster från ett land med en stark valuta kommer att minska eftersom dessa är dyrare för länder med en svag valuta. Ser man på lång sikt så kan en stark valuta leda till att företag flyttar utomlands för att minska sina kostnader för sina varor och tjänster till andra länder.

   

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare