Jordbruk

jordbruksråvaror

Vad är jordbruksvaror?

Jordbruksvaror är en del av vår existens eftersom vi alla är helt beroende av dem på ett eller flera sätt. Detta innefattar både grödor och boskap. Flera jordbruksvaror är matvaror medan andra har andra användningsområden som t.ex. bomull och timmer. Inom näthandeln så delar man upp råvaror i hårda som t.ex. metaller och råolja och mjuka där jordbruksvaror ingår. Exempel på dessa kan du se ovan.

Jordbruksvaror kan också delas in i 3 kategorier:

 • Livsmedelsgrödor som t.ex. majs och sojabönor;
 • Boskap som t.ex. nöt och fläskkött;
 • Industriella grödor som t.ex. ull och gummi.

Över 10% av befolkningen i USA är sysslesatt i jordbruket (siffran är ännu högre i utvecklingsländer) och när befolkninge växer så ökar efterfrågan av jordbruksvaror både bland människor, stater och bolag över hela världen. Jordbruksvaror handlas över hela året, men varje säsong kan påverka priset. De ständigt skiftande priserna ger många handlare möjligheter att spekulera på just de råvaror som betyder något extra för dem. Hos AvaTrade så ger vi dig en trygg och säker all-inclusive handelsmiljö så att du kan handla på de jordbruksvaror som du föredrar samtidigt som du får tillgång till ett brett utbud av verktyg och funktioner.

Marknaden för jordbruksvaror

Marknaden för jordbruksvaror är den äldsta finansmarknaden i världen och är till och med äldre än handel på aktier och obligationer. Antika imperier kunde falla på grund av matimporten och Romarriket var helt beroende av importen av vete från Egypten. Idag är däremot råvaruhandeln strukturerad och sker via råvarubörser som t.ex. US CME (Chicago Mercantile Exchange) som skapar och driver igenom riktlinjer för handel med standardiserade råvarukontrakt och associerade derivat.
Priserna på jordbruksvaror påverkas såklart av tillgång och efterfrågan, men det finns flera andra faktorer som man måste ta i beaktande som t.ex. väder, jordbruksteknologier och befolkningstillväxt. Detta innebär att det alltid finns utmärkta möjligheter att sprida din portfölj med ett brett utbud av jordbruksvaror över hela året.

AvaTrade erbjuder dig att handla på FRÄMSTA terminerna för jordbruksvaror:

Instruments namn

MT5/MT4 Symbol

Hävstång

Handel på majs

CORN

400:1

Handel på sojabönor

SOYBEAN

400:1

Handel på vete

WHEAT

400:1

Handel på kaffe

COFFEE_C

400:1

Handel på socker

SUGAR#11

400:1

Handel på bomull

COTTON#2

400:1

Handel på kakao

COCOA

400:1

Så här förstår du jordbruksvaror

För att du ska kunna utnyttja de många handelsmöjligheterna på jordbruksvarumarknaderna så är det A och O att förstå de faktorer som driver och påverkar dessa marknader och tillgångarnas priser.

Vad påverkar priserna på jordbruksvaror?

Det finns flera faktorer som påverkar priset och de flesta tanker kanske först på tillgång och efterfrågan vilket såklart är en stor faktor. När efterfrågan är större än tillgången så leder detta till högre priser och vice versa. Eftersom jordbruksvaror har en stark placering i vårt samhälle för vår försörjning så kan påverkan på tillgången och efterfrågan starkt påverka priserna.  
En stor störningsfaktor är väderförhållanden. Vädrets volatilitet påverkar tillgången på jordbruksvaror med extrema chocker som t.ex. värmeböljor och torka som kan ha långtgående effekter. Vädret kan dels påverka produktionen under sådden men kan också leda till högre produktionskostnader när man försöker minska dess påverkan. Båda påverkningarna kommer resultera i störningar i tillgången vilket till slut påverkar marknadens pris. Väder som kan påverka är t.ex. de som vi nämnt men också översvämningar, tornados, orkaner, extrem kyla eller andra större naturkatastrofer. Teknologier kan också påverka priset på tillgången där fler och bättre bevattningssystem såväl som resistens mot sjukdomar, skadedjur eller väder kan påverka priset, samt tillgången.  Detta gäller också boskap där hälsosam avel och nya djurfoder leder till bättre produktion som kan stabilisera tillgången och ibland även förbättra den. Dock så kan högre tillgång leda till lägre marknadspriser, men å andra sidan kan lantbrukare stabilisera sina intäkter med högre produktion.

Teknologi kan också hjälpa till i att analysera data, vilket kan leda till minskade produktionskostnader. Tullar och handelsavtal kan också påverka priset. Kriget i Ukraina är också ett exempel på när stora politiska händelser leder till att produktionen av i det här fallet vete störs och att detta leder till ökade priser. I de flesta jurisdiktioner över hela världen så lägger regeringar på tullar på vissa jordbruksvaror för att skydda den inhemska produktionen. Detta sker främst i utvecklingsländer där jordbrukssektorn är en stor arbetsgivare. Även handelskrig kan påverka priserna eller karteller. Andra varierande faktorer påverkar priserna på jordbruksvaror. På tillgångssidan så har vi priset på olja, diesel och andra energiprodukter so mi Sveriges fall just nu, el, där höga elpriser leder till ökade kostnader. Å andra sidan så påverkar hushållens inkomster såväl som sociodemografiska faktorer som t.ex. urbanisering och förändringar i konsumtionsmönster som kan ha stark inverkan på priserna. Dessa makroekonomiska faktorer bör du beakta när du handlar på jordbruksvaror.

Hur handlas jordbruksvaror?

De många olika faktorerna som påverkar råvaror och dess priser gör att jordbruksmarknaden alltid befinner sig i konstant volatilitet. Detta ger handlare många möjligheter till fina affärer.
Jordbruksvaror köps och säljs oftast i kontanter eller på terminsmarknaden. På den kontanta marknaden så sker överenskommelserna ofta direkt till det pris som råder där och då. På terminsmarknaderna så sker detta istället till ett förutbestämt pris och datum i framtiden.

Det finns flera råvarubörser runt om i världen men den helt klart största är the Chicago Mercantile Exchange. Det är här som de största veteterminerna och andra jordbruksvaruterminer handlas. Det finns flera anledningar till varför man använder terminer och optioner på dessa marknader. Ett exempel på detta är att en stor köpare av majs som t.ex. ett företag för frukostflingor kan då köpa majs för ett förutbestämt pris för leverans i framtiden för att låsa in priset. Detta kallas för hedging. Andra deltagare på marknaden kommer använda optioner för att skydda dem på samma sätt som terminer gör. Optioner på jordbruksvaror handlas ofta direkt mellan deltagarna på den kommersiella marknaden för riskhantering och hedging syften. Det finns också många spekulanter som vill tjäna pengar på de ständigt skiftande priserna utan att behöva ha stora lager för leveransen av jordbruksvarorna.

Priserna på terminsmarknaden skiftar över tid i relation till de förväntade spot-priserna. Detta skapar i sin tur många handelsmöjligheter för spekulanter att handla på de underliggande terminskontrakten. Prisdiskrepansen mellan förväntade terminspriser och förväntade spot-priser observeras som antingen contango eller backwardation. Inom contango, så är de förväntade terminspriserna högre än de förväntade spot-priserna. Inom jordbruksvaror så visas vanligtvis contango när det finns ett korttids överskott som inte kommer förväntas fortsätta i framtiden. Om det till exempel är ett överskott på fläskkött så kanske lantbrukare skär ner på produktionen, men minskade priser kanske driver efterfrågan uppåt på kort sikt. De förknippade kostnaderna med finansiering eller lager av överskottsvaror kan också driva upp priserna.

Inom backwardation, så är de förväntade terminspriserna lägre än de förväntade spot-priserna. Backwardation visas vanligtvis när det är brist på tillgången på kort sikt. Om t.ex. priset på nötköttsterminer ökar så kan konsumenterna skifta till andra alternative som t.ex. fläskkött. Men om vi fortsätter framåt så kommer producenterna dra nytta av de ökade priserna genom att producera mer nötkött. Det möjliga överskottet på nötkött kommer betyda att terminspriserna kommer vara lägre än de förväntade spot-priserna. I både contango och backwardation, så sammanstrålar terminernas priser för att mötas vid spot prisets mognad. Detta innebär att vid contango så kommer de underliggande jordbruksvarornas priser att nå en mognas och sedan falla för att sammanstråla med det förväntade spot-priset. När det gäller backwardation tillståndet så kommer terminspriset på en underliggande jordbruksvaruprodukt när det når mognaden att stiga för att sammanstråla med det förväntade spot-priset. Detta innebär att om du förstår tillstånden för contango och backwardation på marknaden så kan du välja ut handelsmöjligheter med hög sannolikhetsgrad under terminens livslängd.

Hos AvaTrade så erbjuder vi råvaru-CFD handel vilket innebär att du enbart spekulerar på prisförändringarna. Detta innebär i korthet att du inte köper den fysiska varan och att du kan spekulera och handla även när marknaden faller.

Varför ska du handla på jordbruksvaror

 1. Handel med hävstång
  Handlare kan utnyttja hävstång på sina affärer med mycket lite av sitt eget kapital eftersom CFDer handlas på marginalen
 2. Likviditet
  Erbjuder hög likviditet och det är lika enkelt att köpa eller sälja terminer som att likvidera din position när detta krävs.
 3. Total transparens
  Handelsplattformen visar transparenta marknadspriser
 4. Bred täckning av marknaden
  AvaTrade erbjuder ett brett utbud av jordbruksvaror så att du kan använda dina färdigheter och insikt om de tillgångar du känner till på marknaden

Handelsbörser för jordbruksvaror

Handel på jordbruksvaror klassas som världens största råvaruklass och handlas både på nationella och internationella börser. Alla råvaror inkl. Mjuka (kaffe, socker och bomull) handlas på följande börser:

Majs, sojabönor, vetet – Chicago Board of Trade (CBOT)
Kaffe, kakao, socker och bomull – Intercontinental Exchange (ICE)
Kolla in de senaste priserna och den relevanta handelsinformatione för alla våpra jordbruksvaror i vårt Index för finansiella instrument.  

Du kan ta reda på mer om hur AvaTrade beräknar ränta övernatten och rollovers för jordbruksvaror CFDer här.

Handel på jordbruksvaror hos AvaTrade

Sprid riskerna i din portfölj och upptäck vinstpotentialen med den volatila marknaden för jordbruksvaror hos AvaTrade.

Vi erbjuder ett brett utbud av mjuka råvaruterminer som du kan handla på, inkl. Majs, socker, sojabönor, kaffe och vete- alla med generös hävstång och konkurrenskraftiga spreads.

 • Handla de stora mjuka råvarorna med en hävstång på upp till 10:1
 • MetaTrader 4 & MetaTrader 5 för PC, surfplatta och mobil
 • Komplett webb-baserad handelsplattform som du når från varje webbläsare
 • AvaTradeGo, den prisbelönta mobila lösningen för handel
 • Handla med en globalt reglerad forex & CFD-mäklare
 • Flerspråkig kundsupport – Dygnet runt/5 dagar i veckan

Handla hårda råvaror hos AvaTrade

Jordbruksvaror anses vara mjuka råvaror eftersom de odlas eller hålls ovan jord. Detta till skillnad från hårda råvaror som bryts under jord.

För handlare som också är intresserade av hårda råvaror så bör ni kolla in om hur man handlar guld och andra ädelmetaller via CFDer såväl som handel på råolja och andra energiprodukter.

Börja handla råvaror hos AvaTrade och njut av att handla med en reglerad, prisbelönad mäklare!

Vanliga frågor och svar om jordbruksvaror

 • Hur kan jag investera i jordbruksvaror?

  Den traditionella metoden att investera i jordbruksvaror är genom terminer. Det finns både för-och nackdelar med detta. Fördelarna är att du enbart handlar på råvaran och att vinstpotentialen är enorm. Dessutom kan du lång eller kort. Nackdelen är att terminer kräver ett ofantligt stort eget kapital. Det är betydligt enklare att handla jordbruksvaror som CFDer som ger samma exponering men till en bråkdel av priset.

   
 • Vilka jordbruksvaror är bäst att handla på?

  De mest populära råvarorna för handlare är olja och guld, men det finns många möjligheter för jordbruksvaror om du gör din research. För snabba affärer är kaffeterminer bra eftersom marknaden skiftar snabbt när det gäller pris och sentiment för dessa. Majs och socker är också bra val eftersom de har bra likviditet. Båda trendar också starkt och en bra trend kan göra vilken handlare som helst glad i hågen.

   
 • Kan jag bli rik om jag handlar på jordbruksvaror?

  Alla vill vi bli rika en dag och det är kanske just därför som du valt att handla på jordbruksvaror. Det är möjligt att bli rik på detta, men du kan också bli fattigare. Om du gör din research och förstår marknaderna som du handlar på plus att du undviker att överhandla eller ”chansa” så har du förbättrat dina chanser till framgång. Om du kan bli en expert på just din råvara så finns chansen att du blir rik en dag också.