Vad är en CFD?

CFD

Vad är en CFD?

CFD-kontrakt (eng. Contracts For Difference) är specialiserade och populära finansiella derivatprodukter som handlas över disk (eng. Over The Counter, eller OTC) som låter dig handla på finansiella tillgångars prisrörelser, såsom indexterminer, råvaruterminer, aktier och börshandlade fonder, utan att faktiskt äga den underliggande tillgången eller erhålla rättigheter eller obligationer i förhållande till den underliggande tillgången. Den huvudsakliga fördelen med CFD-handel är flexibiliteten i att handla mot prisrörelser utan att faktiskt äga eller sälja de fysiska finansiella tillgångarna.

AvaTrades CFD-kontrakt får sina priser genom de underliggande tillgångarna. Du kan handla CFD:er om du tror att priset på ett finansiellt instrument kommer att stiga i värde (stärkas), men också om du tror att det kommer sjunka (försvagas). Din vinst eller förlust inom CFD-handel på nätet avgörs av skillnaden mellan köppriset och priset du säljer vid.

Vilka är fördelarna med CFD:er online?

  • Inga växlingsavgifter – Du äger inte den underliggande tillgången och du erhåller inga rättigheter eller obligationer i förhållande till den underliggande tillgången. Det är ett kontrakt mellan kunden och AVA.
  • Hävstångshandel – Du behöver avsevärt mindre kapital för att öppna en handelsposition i jämförelse med att äga den underliggande tillgången. Hävstångseffekten är förstås ett tveeggat svärd, då den kan avsevärt öka dina förluster såväl som dina vinster.
  • Kraven på initial säkerhetsmarginal och upprätthållande säkerhetsmarginal är likvärdiga.
  • För många är CFD:er ej underställda stämpelavgift (detta med reservation för dina individuella villkor, jurisdiktion och kan komma att ändras).
  • Möjligheten att handla ett brett utbud instrument från samma plattform.