Jordbruks

jordbruksråvaror

Vad är jordbruksråvaror?

Jordbruksråvaror är en vital del av vår existens eftersom nästan alla på Jorden är beroende av dess produkter. Jordbruksråvaror innefattar basgrödor och boskap som produceras på bondgårdar och plantager. De flesta av råvarorna blir till mat, men en hel del blir till industrikomponenter som t.ex. timmer och bomull. I näthandeln klassas dem som mjuka varor som t.ex. kaffe, vete och socker, medan hårda varor är de som bryts som guld, järn, koppar och råolja för att ta några exempel.

Jordbruksråvaror kan också delas in i 3 huvudgrupper:

 • LIvsmedelsgrödor såsom majs och sojabönor;
 • Boskap såsom nötboskap och svin;
 • Industrigrödor såsom ull och gummi.

Över 20 % av jordens befolkning är direkt sysselsatta i jordbrukssektorn (och denna siffra är mycket högre i utvecklingsländer) och allteftersom befolkningen ökar så ökar efterfrågan på jordbruksråvaror från människor, länder och företag globalt. Jordbruksråvaror har handlats sedan tidernas begynnelse och är kritiska för vår överlevnad. De fortsätter att handlas och priserna ändras från säsong till säsong, år efter år. Förändringar i priset erbjuder manga möjligheter för handlare att spekulera på. Hos AvaTrade så erbjuder vi en trygg och säker all-inclusive handelsmiljö som gör det möjligt för dig att handla på de jordbruksråvaror som bäst lämpar sig för dig med ett brett utbud av handelsverktyg och funktioner.

Marknaden för jordbruksråvaror

Marknaden för jordbruksråvaror är den äldsta i världen och är till och med äldre än aktier handel med obligationer. Idag är råvaruhandeln i stort sett strukturerad och utförd av handelsbörser såsom US CME (Chicago Mercantile Exchange) vilka formulerar och upprätthåller riktlinjer för hur man handlar standardiserade råvarukontrakt och associerade derivata. Priserna på jordbruksråvaror påverkas av efterfrågan och tillgången, men även andra faktorer såsom väder, jordbruksteknologi och befolkningsökning. Detta innebär att det alltid finns möjlighet att tjäna pengar genom att sprida din portfölj med ett brett utbud av

Handel hos AvaTrade på jordbruksråvaror

Vi erbjuder ett brett utbud av mjuka råvaruterminer att handla på såsom majs, sojabönor, socker, kaffe och vete- alla med konkurrenskraftiga spreads och generös hävstång.

Jordbruksråvaror för dummies

För att du ska kunna dra nytta av de manga handelsmöjligheterna för jordbruksråvaror på marknaderna så är det viktigt att förstå de olika faktorer som påverkar marknaderna och priserna.  

Vad påverkar priserna på jordbruksråvaror?

Precis som andra marknader så är det främst tillgång och efterfrågan som driver och påverkar jordbruksråvaror. När efterfrågan är större än tillgången så leder det till högre priser och vice versa på marknaden. Efter jordbruksråvaror är viktigt för manga människor så kommer det alltid att ske störningar som påverkar efterfrågan och därmed priserna. En kraftig störning är vädermönster. Flyktighet i vädret har en stor påverkan på tillgången på jordbruksråvaror med kraftiga chockers om värmeböljor eller kraftiga ihållande regn som kan påverka ännu mer. Påverkan på produktionen är tvåfaldig: extremt väder kan lamslå produktionen när det sker på en gröda under en kritisk del i sin utvecklingsfas eller så kan det leda till en hög kostnad i produktionen när man vidtar åtgärder för att minska dess påverkan.

Båda fallen kommer resultera i ojämnheter i tillgången, vilket i sin tur kommer påverka priset. Exempel på extrema väder är torka, översvämningar, värmeböljor, extrem kyla och andra naturkatastrofer. Användandet av teknologi i jordbrukssektorn är också en annan sida som kan påverka tillgången. Tekniska uppfinningar har i alla tider skapat förutsättningar för jordbruket. För grödor så vill man alltid ha bättre bevattningstekniker såväl som resistens mot sjukdomar och extremt väder. Samma sak gäller för boskap, där den mesta av teknologin hjälper till i uppfödning och utfordring av boskapen. I de flesta fallen hjälper teknologin till att stabilisera tillgången och till och med även förstärker den.  Större tillgång kan leda till lägre marknadspriser, men å andra sidan kan lantbrukare stabilisera sina vinster eller till och med boosta dem vid högre produktion.

Vidare så kan teknologi också hjälpa till vid analysen av relevanta data, vilket till slut kan leda till drastiskt minskade produktionskostnader. Tullar och handelsavtal kan också påverka enormt när det gäller priserna på jordbruksvaror.

I de flesta domsagor världen över så lägger staterna på tullar för att skydda lokala producenter av jordbruksråvaror. Detta sker främst i utvecklingsländer där jordbruket är den största sysselsättningen. Andra faktorer såsom handelskrig eller handelskarteller kan också spela en stor roll i variationerna i priset på jordbruksråvaror.

På tillgångssidan så kan även faktorer som priset på olja eller andra energikällor påverka ev. marknadspriser. På den andra sidan, efterfrågan påverkas av hushållens inkomster såväl som sociodemografiska faktorer som t.ex. urbanisering och förändringar i konsumtionen. Jordbruksråvaror handlas därmed med alla dessa makroekonomiska faktorer i minne.

Hur handlar du jordbruksråvaror?

De olika faktorerna som påverkar råvaror och dess priser ser alltid till att jordbruksmarknaden är i konstant flyktighet. Detta ger handlare många möjligheter när de handlar på de olika derivata. Jordbruksråvaror köps och säljs ofta i kontanter på terminsmarknaden. På den kontanta marknaden så sker uppgörelser ofta direkt med de priser på marknaden som gäller just då, medan på terminsmarknaden så bestämmer man pris och datum i framtiden.

Det finns flera olika börser att handla på runt om i världen för just jordbruksråvaror, där den helt klart största är the Chicago Mercantile Exchange. Det finns flera anledningar till varför du ska använda terminer och optioner. Till exempel så kan en stor köpare av majs som t.ex. ett företag som producerar frukostflingor köpa majs för ett visst pris för leverans i framtiden för att låsa priset. Detta kallas också för hedging.Andra deltagare på marknaden kommer använda optioner för att skydda dem på samma sätt som terminer används. Optioner på jordbruksråvaror sker ofta i direkta transaktioner mellan deltagare på marknaden för riskhantering eller hedgingskäl. Det finns också många andra spekulanter som vill tjäna pengar på ändrade priser utan att faktiskt behöva få en leverans av den fysiska varan. Priserna på terminer förändras över tiden i relation till förväntade spot-priser. Detta skapar många handelsmöjligheter för spekulanter att handla på underliggande futurer. Prisdiskrepansen mellan de förväntade terminspriserna och förväntade spot-priserna observeras som antingen contango eller backwardation.

contango, är förväntade terminers priser högre än förväntade spot-priser. När det kommer till jordbruksråvaror så innebär contango ofta när det finns ett korttidskontrakt med överskott som inte förväntas sälja bra i framtiden. Till exempel så om det finns ett överskott på svinkreatur så kanske lantbrukare skär ner på produktionen, men det minskade priserna kanske driver upp efterfrågan i det korta loppet. De associerade kostnaderna för finansiering, utrymme eller lager av överskott kan också driva upp priserna.

backwardation, så är förväntade terminers priser lägre än förväntade spot-priser. Backwardation visas oftast när det finns ett tillgångsunderskott id et korta loppet. Till exempel om priset på nötköttsterminer ökar så kan konsumenter byta till fläskkött. Men om vi spolar framåt så kan producenter bli motiverade att öka produktionen på mer nötkött för att dra nytta av ökade priser. Det eventuella överskottet på nötkött kommer innebära  att terminers priser kan bli lägre än förväntade spot-priser.

I både contango och backwardation, så kommer terminspriser sammanstråla för att möta spot-priset vid mognadsgraden. Detta innebär att statusen på contango så kommer terminspriset på en underliggande jordbruksråvara, att, med mognadsgrad falla för att sammanstråla med det förväntade spot-priset.

På samma sätt med backwardation så kommer terminers priser på en underliggande jordbrukstillgång med mognad, öka till att sammanstråla med det förväntade spot-priset. Detta innebär att om man förstår status på contango och backwardation states på marknaden så kan det hjälpa spekulanter att leta fram handelsmöjligheter med hög sannolikhet under livslängden på terminen.

Hos AvaTrade, så erbjuder vi handel med CFD på råvaror, vilket innebär att du inte behöver äga den fyiska råvaran, då du kommer handla på prisförändringarna. Detta gör det enklare för dig att dra nytta av marknaden oavsett hur den rör sig.

Varför ska du handla jordbruksråvaror?

 1. Handel med hävstångHandlare kan med hjälp av hävstång öka sina affärer för en bråkdel av själva värdet av kontraktet eftersom kontrakt för differens handlas på marginalen.
 2. LikviditetErbjuder hög likviditet och det är lika lätt att sälja eller köpa terminer eftersom handlare lätt kan likvidera sina positioner när som helst de behöver göra det.
 3. Total transparensHandelsplattformen visar transparens för verkliga marknadspriser
 4. Bred täckning av marknadenAvaTrade erbjuder en uppsjö av jordbruksråvaror som gör det möjligt för dig att använda dina handelsfärdigheter och insikter för de mest relevanta tillgångarna och marknaderna.

Jordbruksråvaror att handla på

AvaTrade erbjuder dessa TOPP jordbruksråvaror via terminer att handla på:

Namn på instrumentet

MT5/MT4 Symbol

Hävstång

Majs CFD

MAJS

 

Sojabönor CFD

SOJABÖNOR

 

Vete CFD

VETE

 

Kaffe CFD

KAFFE_C

 

Socker CFD

SOCKER#11

 

Bomull CFD

BOMULL#2

 

Kakao CFD

KAKAO

 

Handlesbörser för jordbruksråvaror

Handel med jordbruksråvaror klassas som världens största handlade råvaruklass och sker på både nationella och internationella börser. Alla råvaror inklusive mjuka (kaffe, socker och bomull) handlas på dessa börser:

Majs, Sojabönor, vete – Chicago Board of Trade (CBOT)Kaffe, kakao, socker och bomull – Intercontinental Exchange (ICE)Kolla in de senaste priserna och den relevanta handelsinfon för alla av våra jordbruksråvaror på vårt Finansiella Instrument Index.

Du kan hitta mer om hur AvaTrade beräknar ränta över natten och CFDs rollovers för jordbruksråvaror här.

Handla hårda råvaror hos AvaTrade

Jordbruksråvaror klassas ofta som mjuka varor eftersom de odlas. Hårda råvaror bryts under eller ovan jorden. För handlare som är intresserade av så kallade hårda råvaror så bör de läsa på om hur man handlar guld eller andra ädelmetaller CFDs såväl som handel med råolja och andra energiprodukter.

Vanliga frågor och svar om jordbruk

 • Hur kan jag investera i jordbruksråvaror?

  Den traditionella metoden att handla dess råvaror är via terminer. Detta har både för-och nackdelar. Fördelarna är att vinsterna är potentiellt sett enorma och du kan gå lång eller kort. Nackdelarna är att terminer kräver ett stort kapital, om du då inte kör via CFDs.

   
 • Vilka är de bästa jordbruksråvarorna att handla på?

  De populäraste råvarorna att handla på är helt klar olja och guld, men jordbruksråvaror erbjuder många möjligheter. Kaffeterminer är ofta bra för snabb handel då denna marknad ofta ser snabba förändringar. Bra likviditet har majs och socker och båda kan också trenda bra.

   
 • Kan jag bli rik i handel med jordbruksråvaror?

  Klart att alla vill bli rika en dag. Den goda nyheten att handel med jordbruksråvaror kan göra dig rik! Dock kan du också bli fattigare. Om du gör din research och lär dig allt du kan om marknaden så är det lättare.

   

Börja handla råvaror hos AvaTrade och njut av fördelarna av att handla med en reglerad, prisbelönt mäklare!