Juridiska handlingar

Klicka på relevant PDF-länk för attt ladda ner alla juridiska handlingar.

Regler och villkor
Ladda ner PDF
Riskhanteringsuttalande
Ladda ner PDF
Användarvillkor
Ladda ner PDF
Integritetspolicy
Ladda ner PDF
Regler och villkor
Ladda ner PDF
Riskhanteringsuttalande
Ladda ner PDF
Integritetspolicy
Ladda ner PDF
Klagomålshantering
Ladda ner PDF
Intressekonflikt-policy 
Ladda ner PDF
Paragraf 3 klausu
Ladda ner PDF
Information om kundernas tillgångar
Ladda ner PDF
Orderhantering
Ladda ner PDF
RTS 27 – 2018 Q1
Ladda ner fil
RTS 27 – 2018 Q2
Ladda ner fil
RTS 27 – 2018 Q3
Ladda ner fil
RTS 27 – 2018 Q4
Ladda ner PDF
RTS 27 – 2019 Q1
Ladda ner PDF
RTS 27 – 2019 Q2
Ladda ner PDF
RTS 28 – 2018
Ladda ner PDF
RTS 28 - 2019
Ladda ner PDF
Faktablad
Ladda ner PDF
Regler och villkor
Ladda ner PDF
Riskhanteringsuttalande
Ladda ner PDF
Integritetspolicy
Ladda ner PDF
Guide till finansiella tjänster
Ladda ner PDF
Meddelande om produktsärredovisning
Ladda ner PDF
Regler och villkor
Ladda ner PDF
Finansiell rådgivare och mellanhands service särredovisning
Ladda ner PDF
Riskhanteringsuttalande
Ladda ner PDF
Integritetspolicy
Ladda ner PDF
Cookiepolicy
Ladda ner PDF
Cookiepolicy
Ladda ner PDF
Cookiepolicy
Ladda ner PDF
Cookiepolicy
Ladda ner PDF
Klagomålsformuläret
Ladda ner PDF
Klagomålsformuläret
Ladda ner PDF