Juridiska handlingar

Klicka på relevant PDF-länk för attt ladda ner alla juridiska handlingar.

Regler och villkor Ladda ner PDF
Riskhanteringsuttalande Ladda ner PDF
Användarvillkor Ladda ner PDF
Integritetspolicy Ladda ner PDF
Regler och villkor Ladda ner PDF
Riskhanteringsuttalande Ladda ner PDF
Integritetspolicy Ladda ner PDF
Klagomålshantering Ladda ner PDF
Intressekonflikt-policy Ladda ner PDF
Paragraf 3 klausu Ladda ner PDF
Information om kundernas tillgångar Ladda ner PDF
Orderhantering Ladda ner PDF
RTS 27 – 2018 Q1 Ladda ner fil
RTS 27 – 2018 Q2 Ladda ner fil
RTS 27 – 2018 Q3 Ladda ner fil
RTS 27 – 2018 Q4 Ladda ner PDF
RTS 27 – 2019 Q1 Ladda ner PDF
RTS 27 – 2019 Q2 Ladda ner PDF
RTS 28 – 2018 Ladda ner PDF
RTS 28 - 2019 Ladda ner PDF
Faktablad Ladda ner PDF
Regler och villkor Ladda ner PDF
Riskhanteringsuttalande Ladda ner PDF
Integritetspolicy Ladda ner PDF
Guide till finansiella tjänster Ladda ner PDF
Meddelande om produktsärredovisning Ladda ner PDF
Regler och villkor Ladda ner PDF
Finansiell rådgivare och mellanhands service särredovisning Ladda ner PDF
Riskhanteringsuttalande Ladda ner PDF
Integritetspolicy Ladda ner PDF
Cookiepolicy Ladda ner PDF
Cookiepolicy Ladda ner PDF
Cookiepolicy Ladda ner PDF
Cookiepolicy Ladda ner PDF
Klagomålsformuläret Ladda ner PDF
Klagomålsformuläret Ladda ner PDF