Vanilla Optioner

vanilla optioner

Vad är optioner? Vi förklarar vanilla optioner

Vanilla optioner är kontrakt som ger handlaren rätt att köpa eller sälja ett specifikt antal av ett visst instrument till ett visst pris, på en i förväg bestämd tid. När du handlar vanilla optioner så har du som handlare kontrollen inte bara kontrollen över instrumentet och beloppet du handlar för, men också när och till vilket pris. Optioner kan handlas över en dag, en vecka, några månader och till och med ett år.

Optionshandel är dock ett mysterium för många människor. Många skulle välja spot handel istället för optioner eftersom det anses som enklare men så fort de kommer till optioner så blir de fast. Antalet val, med funktionen att du kontrollerar hela affären och att du kan väga vinst kontra risk gör att handlare kommer till en spännande värld där de har mer kontroll över sina affärer.

Viktiga begrepp för vanilla optioner

Det är viktigt att förstå de viktigaste begreppen som vi använder i vanilla optioner. Det fins två typer av optioner som du kan handla på:

 • Calloptioner, vilka ger köparen rätten att köpa ett instrument till ett givet pris. Call optioner köps oftast av handlare som tror att marknaden kommer stiga, också kända som tjurhandlare.
 • Putoptioner, är motsatsen till ovan, dvs. köparen har rätten till att sälja ett instrument till ett specifikt pris. Handlarna spekulerar att marknaden kommer sjunka och är kända som björnhandlare. You can either buy or sell either type of option.

För att kunna äga en option så betalar köparen säljaren ett belopp som kallas för en premium. När handlaren agerar som köparen så betalar han premien och när han säljer en option så får han den. Premien bestäms av flera faktorer; den nuvarande kursen eller priset av instrumentet är den första. Eftersom optioner är kontrakt att handla på i framtiden så finns det en tidsfaktor. Datumet som optionen kan utnyttjas för kallas för förfallodatumet och priset vilket optionsköparen kan välja att utföra den kallas för strikepriset. Optioner med längre datum har högre premier än de med kortare datum, precis som när man köper en försäkring.

Marknadens flyktighet

En annan nyckelfaktor som bestämmer premien är flyktigheten på den underliggande tillgången. Högre flyktighet ökar priset på optionen eftersom högre flyktighet innebär mer chans för vinst- till och med innan optionen har nått sitt strikepris. En handlare kan välja att stänga sin position för optionen vilken handelsdag som helst för att göra vinst på en högre premie, oavsett om flyktighet har ökat eller inte.

Effekten marknadsfaktorer har på priset på Call/Put Optioner
EN ÖKNING I:CALL OPTIONERPUT OPTIONER
Spot+
Strike Price+
Expiration Date++
Förfallodatum++

Grunderna i handel med vanilla optioner

När du köper en option- oavsett om det är en put eller en call- så betalar handlaren premien i förskott från sitt cash saldo på sitt handelskonto och hans potentiella chans till att tjäna pengar är obegränsade. När han säljer optioner så får handlaren premien i förskott in på hans cash saldo, men är däremot utsatt för potentiellt sett obegränsade förluster om marknaden rör sig mot positionen, precis som det är att vara på den förlorande sidan i spot-handel.För att begränsa den här risken så kan handlare använda stop loss ordrar precis som spot-handlare. Alternativt så kan en handlare köpa en option längre ut av pengarna och därmed helt eliminera han potentiella exponering. När du köper optioner så är risken begränsad- det mesta du kan förlora är det som du betalade för premien. Försäljning av optioner kan vara ett ypperligt sätt att tjäna pengar- handlaren agerar på samma sätt som ett försäkringsbolag och erbjuder någon annan skydd för positionen. Om premien samlas in och marknaden reagerar på samma sätt som spekulationen så behåller handlaren vinsten han gjorde från att ta risken. Om han har fel så är det på samma sätt som i spot-handel.

Oavsett så är handlaren exponerad till obegränsade baksidor och kan därmed stänga positionen (med t.ex. stopp-loss ordrar), men med optioner så kan handlaren ha tjänat premien och det är en verklig fördel jämfört med spot-handel.

Börja handla riktiga optioner med en reglerad mäklare!

Stegen i handel med vanilla optioner

 1. Det första steget är att bestämma synen på marknaden för det valda instrumentet. Om en handlare tror att ett visst instrument kommer stiga så finns det tre sätt att uttrycka sig på. Det första är att helt enkelt köpa instrumentet, dvs vanlig spot-handel.
 2. Det andra är att köpa en option där det mesta han kan förlora är premien som betalas i förskott. Positionen kan säljas när som helst och är det tryggaste sättet att uttrycka sig som tjur (bull).
 3. Det tredje är att sälja en put-option. Om instrumentet är högre än strikepriset vid förfallodatumet så kommer optionen att förfalla helt värdelös och handlaren behåller hela premien som han samlade in i förskott.

Exempel på affärer

Scenario:Det nuvarande priset för ett EURUSD par är 1,1000. Handlaren spekulerar att det kommer stiga under veckan.

Spot-handel:I det första scenariot så kommer han att öppna en spot-handelsposition på 10000 enheter på plattformen med det givna antalet spreads. Om EURUSD prise tstiger högre så gör han omedelbart en vinst.

Köp-Call Option:Med den andra strategin så köper han en call option med en vecka till strikeprisets förfallodatum till exempel för 1.1020. Så fort han köper så betalar han premien som visas på handelsplattformen, t.ex. 0,0050 eller 50 pips. Om vid förfallodatumet EURUSD överskrider strikepriset så kommer handlaren att tjäna skillnaden mellan strikepriset och den rådande EURUSD kursen. Hans nivå för att gå runt kommer vara strike priset plus premien han betalade i förskott. Han kan också tjäna pengar när som helst på förfallodatumet på grund av en ökning i den implicerade flyktigheten eller att kursen EURUSD stiger. Ju högre den går, desto mer kan han tjäna.

Sälj-Put Option:I det tredje fallet så kommer han att sälja en put-option. Risken han tar är att han kanske har fel om marknaden och måste vara ytterst försiktig i vad han väljer för strike pris. Han måste vara säker på att EURUSD inte kommer vara mindre än den här nivån vid förfallodatumet. Ett annat sätt att säga det är att han måste vara säker på att köpa EURUSD på strike-priset eftersom om spot-priset avslutar lägre så har säljaren rätt att ”ge” EURUSD till honom på strike priset. Att ta den här risken i gengäld så får optionssäljaren premien i förskott. Om spoten avslutar högre än strike priset så behåller han premien och har valet att sälja en annan put och lägger därmed till vinsten han tjänade på den första affären.I båda exemplen så anges premien av marknaden som vi ser på AvaOptions handelsplattformen vid tiden för affären. Vinsterna och förlusterna baseras på strike priset kommer bestämmas av kursen på den underliggande tillgången vid förfallodatumet.

Varför ska du handla optioner?

Riskhantering

Optioner anses vara en säker investering för köparen och anses vara betydligt mindre riskfyllt än att handla de underliggande instrumenten eftersom baksidan är begränsad till premien du betalade. För en säljare så är även riskerna med baksidorna mindre än att vara på fel sida i en spot-affär eftersom optionssäljaren får bestämma strike-priset i enlighet med dennes syn på risk. Dessutom tjänar han en premie för att ha tagit risken. Optioner kräver dock en viss investering av tid för att lära känna produkten.

Dessutom så kan optioner användas för att hedga spot-positioner och som ett resultat av detta så är riskerna begränsade till premiebeloppet. Vi tar ett exempel att om du är en lång position på en tillgång som t.ex. en aktie så kan du köpa put-optioner för att hedga den underliggande positionen. Put-optioner stiger i värde när den underliggande tillgångens pris faller. Så om din långa spot-marknadsposition genererar en förlust så kommer din put-optionsposition ge vinster, vilket skyddar dig mot svängningar på marknaden.

Uttryck din syn på marknaden

Genom att kombinera long och short call och put optioner och långa och korta spot-positioner så kan du uttrycka just din syn på marknaden med optioner. Handlaren kanske är björnig (bearish) på USDJPY, men är inte helt säker. Han kan därmed köpa en put option för sitt måls förfallodatum och luta sig tillbaka. Oavsett vad som händer så är det säkert.

Flerfaldiga strategier:

Precis som vilket annat instrument som helst så har handel med optioner både risker och potentiella förluster. Det finns dock klara skillnader mellan att handla spot och att handla optioner. I spot-handel så kan handlaren bara spekulera om marknaden kommer gå upp eller ner. Med optioner så kan han dock utföra en handelsstrategi baserad på flera andra faktorer- nuvarande pris vs strike pris, tid, marknadstrender, risk, mm. Han har därmed mer kontroll över sin portfölj och därmed mer manöverutrymme.

En stor risk i handel med finansiella derivat är flyktighet. Flyktighet kan ske som ett resultat av andra faktorer som t.ex. stora nyhetshändelser som direkt kan påverka den underliggande tillgångens pris.

Strangles och Straddles är de mest effektiva handelsstrategierna för optioner när det kommer till affärer med flyktighet. Strangles används när det finns en partiskhet i riktningen, medan straddles används när den förväntade prisriktningen är osäker. I båda strategierna så ser optionshandlarna till att deras spekulativa bets är hedgade. Strangle och Straddle strategier kan användas på följande sätt:

 • Med en lång strangle, så köper handlaren både call och put optioner med liknande förfallodatum, men med olika strike-priser. På det här sättet så är den potentiella vinsten i alla fall i teorin obegränsad, medan den maximala risken är premien av de två optionskontrakten.
 • Med en lång straddle, så köper handlaren både call och put optioner med liknande förfallodatum, men med identiska strike-priser. Precis som ovan är den maximala risken definierad, medan vinstpotentialen är obegränsad om priset på den underliggande tillgången gör kraftiga prisrörelser i båda riktningarna.

Handlare kommer använda korta strangle och straddle strategier när de förväntar att den implicerade flyktigheten på den underliggande tillgången är låg. På en kort strangle, så säljer handlaren både call och put optioner med liknande förfallodatum men med olika strike-priser. Med en kort straddle, så kommer en handlare att sälja både call och put optioner på samma underliggande tillgång med liknande förfallodatum, men med identiska strike. I båda fallen så kommer handlaren att göra vinst om den underliggande tillgångens pris rangerar eller inte gör några betydande rörelser i någon riktning.

Utbildningscentrum

Optioner är ett utmärkt verktyg för varje handlare som lägger ner tid på hur de fungerar. AvaTrade erbjuder en fullständig utbilningssektion om detta och mer direkt från handelsplattformen.

Ökade val för handel

För en erfaren och aggressive handlare så kan optioner användas på otroligt många olika sätt. För du som inte handlat lika mycket så är långa optionsstrategier so matt köpa optioner och options-spreads ett sätt att komma in på marknaden med begränsad risk. Genom att använda de produkter och verktyg som erbjuds på plattformen AvaOptions på rätt sätt så får du flexibilitet som även kan generera mer i vinst.

Vanilla optioner hos AvaTrade

AvaOptions är inte bara en ledande handelsplattform för att handla optioner, men också en som skapades med kunden i första hand. Plattformen har inbäddade verktyg som finns tillgängliga för alla kunder och dess syfte är att guide och hjälpa dig på varje steg på vägen. Dessutom är plattformen enkel att använda och förstå samt att du kan skräddarsy den och den kommer den med ett antal inbyggda nyckelstrategier.

Vanliga frågor och svar om vanilla optioner

 • Vilka tillgångar kan jag handla på med vanilla optioner?

  Det finns ett enormt utbud av tillgångar som förknippas med vanilla optioner, De bästa av dem är aktier, men du kan också hitta vanilla optioner för råvaror som t.ex. guld och råolja, valutor, obligationer mm. Detta kan göra affärerna lättare för handlare som hedgar strategier som annars skulle kunna vara riskfyllda. Både call och put-optioner kan köpas för olika tillgångar som har vanilla optioner.

   
 • Är vanilla optioner ett bra val för nybörjare?

  Vanilla optioner är en av de mest direkta finasiella derivata så de kan absolut handlas av nybörjare utan ytterligare risker. Om du däremot aldrig handlat i hela ditt liv så finns det bättre tillgångar för dig, men så länge du förstår riskerna med vanilla optioner så finns det ingen anledning att de inte skulle vara en del av din handelsstrategi.

   
 • Vad betyder det när en option är “in the money”?

  Inom penning-optioner så finns det de som har ett egentligt värde. Med andra ord så har optionen ett värde eftersom strikepriset är fördelaktigt jämfört med marknadsvärdet på tillgången. En ”in the money” call option innebär att innehavaren kan köpa tillgången under dess nuvarande marknadsvärde. En “in the money” put option innebär att handlaren har en möjlighet att sälja tillgången till ett pris över marknadsvärdet. En ”in the money” option innebär inte att handlare gör en automatisk vinst som man kanske kunde tro eftersom man också måste ta i beaktande avgifter och handelskostnader.

   

Hos AvaTrade så kan du handla riktiga optioner med en riktig mäklare!