Marknadsvillkor

Förstå handels-terminologier som kan föra dig närmare en professionell nivå.

Marknadsvillkor
Nivåer

Forex trading eller investering överlag kräver att du hela tiden lär dig nya saker och övar. Ibland så kan det kännas tungt och svårt att förstå hur forex fungerar, men ge inte upp! Det är viktigt att känna till alla begrepp och nyckelord eftersom du bara blir en bättre handlare ju mer du lär dig. Dessutom kan du med mer självförtroende ta en aktiv del på olika handelsforum ju mer du känner till.  Det finns grundläggande begrepp och sedan så finns det avancerade termer så du kan ta fram mer komplexa strategier för din handel. Dessa är dock grunderna för att förstå handel online.

  • Tillgång:Detta är allt som kan handlas på finansmarknaderna. Tillgångar kan köpas och säljas.
  • Bid/Ask priser:Bid är priset som mäklaren eller marknaden köper en tillgång från handlaren för. Det är priset som handlaren säljer för. Ask är priset som mäklaren eller marknaden säljer en tillgång för till en handlare eller priset som handlaren köper för.
  • Spread:Detta är priset som du betalar när du öppnar en affär på marknaden. Det är också skillnaden mellan bid och ask priset som handlaren betalar till mäklaren.
  • Day Trading:Detta är en strategi om att öppna och stänga många affärer inom en och samma handelsdag eller session.
  • Swing Trading:Detta är en strategi att inneha öppna affärer i från några dagar upp till några veckor för att utnyttja stora svängningar i pris på marknaden.
 
chatbot