Marknadsvillkor

Marknadsvillkor

Forex trading eller investering överlag kräver att du hela tiden lär dig nya saker och övar. Ibland så kan det kännas tungt och svårt att förstå hur forex fungerar, men ge inte upp! Det är viktigt att känna till alla begrepp och nyckelord eftersom du bara blir en bättre handlare ju mer du lär dig. Dessutom kan du med mer självförtroende ta en aktiv del på olika handelsforum ju mer du känner till.  Det finns grundläggande begrepp och sedan så finns det avancerade termer så du kan ta fram mer komplexa strategier för din handel. Dessa är dock grunderna för att förstå handel online:

 • Tillgång:
  Detta är allt som kan handlas på finansmarknaderna. Tillgångar kan köpas och säljas.
 • Bid/Ask priser:
  Bid är priset som mäklaren eller marknaden köper en tillgång från handlaren för. Det är priset som handlaren säljer för. Ask är priset som mäklaren eller marknaden säljer en tillgång för till en handlare eller priset som handlaren köper för.
 • Spread:
  Detta är priset som du betalar när du öppnar en affär på marknaden. Det är också skillnaden mellan bid och ask priset som handlaren betalar till mäklaren.
 • Day Trading:
  Detta är en strategi om att öppna och stänga många affärer inom en och samma handelsdag eller session.
 • Swing Trading:
  Detta är en strategi att inneha öppna affärer i från några dagar upp till några veckor för att utnyttja stora svängningar i pris på marknaden.

 

Nedan går vi igenom de begrepp som inte kan förklaras med en enda mening eller två.

Vad är korrelation?

I finansvärlden, så är korrelation av tillgångar hur och när priser på olika finansiella instrument rör sig i relation till varandra. Med hänsyn till valutor och forex-handel så är korrelation beteendet som visa valutapar visar när de antingen rör sig i en riktning eller i olika riktningar på samma gång.

Vad är en valutaswap?

I finansvärlden så är en valutaswap, ett juridiskt kontrakt mellan två parter om att växla två valutor vid ett senare datum, men till en förutbestämd kurs.

Vad är Carry Trade?

Detta är en av de populäraste investeringarna på finansmarknaderna idag. Detta innefattar att du säljer eller lånar en tillgång som hare n låg räntekurs, med målet att använda vinsten för att köpa en annan tillgång med högre räntekurs.

Vad är arbitrage?

Arbritrage kan i sin enklaste form definieras som det sammanlöpande köpandet och säljandet av liknande tillgångar på olika marknader för att kunna utnyttja skillnaderna i pris som uppstår från lokala skillnader på tillgång och efterfrågan.

Vad är volatilitet?

Detta begrepp kan förklara med hur snabbt ett pris eller en tillgångs pris stiger eller faller inom visa ramar. Det mäts ofta genom att titta på standardavvikelsen på årlig avkastning inom en viss tidsram. Det påverkar marknadssentiminentet mycket.

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare

Vad är Slippage?

Inom finansvärlden så är slippage skillnaden mellan ett pris förväntade pris och det faktiska priset som det köps/säljs för.

Vad är likviditet?

Definitionen för likviditet som du säkert hört talas om är i vilken utsträckning en viss tillgång kan snabbt köpas eller säljas på marknaden för utan att det har en markant påverkan på dess pris. Likviditet är jätteviktigt för investerare när de utvärderar och bestämmer när de ska fatta sina handelsbeslut eftersom det påverkar affärerna.

Vad är en marknadscykel?

Det kan se ut som att tillgångars priser går upp och ner helt slumpmässigt, men teknisk analys visar att det finns särskild repetitiva cykler som sker. Dessa drivs främst av stora institutionella investerare och för att du ska kunna handla framgångsrikt så bör du kolla in dessa cykler noggrant.

Vad är valutapeg?

Valutapegging är när ett land knyter eller peggar sin valutakurs till en annan valuta eller något av betydande värde som t.ex. guld. Pegging kallas också för en fast valutakurs.

Vad är Contango och Backwardation?

Contango innebär en situation där futurers priser på en underliggande råvara är högre än det nuvarande spot-priset. Detta är ofta vanligt för icke-färsk varor. Backwardation är när futurers priser är lägre än det nuvarande spot-priset detta är vanligt för färskvaror. Lär hur du drar nytta av dessa situationer när du handlar. Läs mer här.

Vad är Drawdown?

Inom finanshandeln så innebär drawdown hur mycket ett konto har fallit från sin topp till dalen i begrepp som kapital eller investeringsbelopp. Lär dig hur du kan dra nytta av detta och hur du kan utvärdera det för att skapa handelsstrategier och penningshanteringsregler.

Vad är en aktiemarknadskrasch?

En aktiemarknadskrasch är en snabb nedgång av aktiepriser som händer helt oväntat. Även om det är svårt att tala om siffror så kan man normalt säga att en krasch leder till förluster på över 10 % inom några dagar och mäts av stora aktieindex som S&P 500, NASDAQ och DJIA.

Vad är ATM?

Det engelska begreppet “At the Money” (ATM) används när man beskriver optioner där strike priset av optionen är lika med priset på den underliggande tillgången. Det är ett penningbegrepp där skillnaden mellan det nuvarande priset på en tillgång jämförs med marknadens pris på det underliggandes.

Vilka är “grekerna”?

De olika grekiska bokstäverna används på optionsmarknaden för att beskriva olika riskparametrar när man tar en optionsposition. Detta har lett till begreppet “Greker” ofta används när man diskuterar optionshandel.

Vad är Scalping?

Målet med scalping är att fånga små vinster genom att utnyttja små prisrörelser på marknaden. Scalpers, som handlarna som gör detta kallas för, öppnar ett stort antal affärer i hopp om att fånga de små vinsterna till slut ska bli ett större vinstbelopp i slutet av handelssessionen eller dagen.

Ta reda på hur du öppnar ett handelskonto på 1 min