Drawdown

AvaTrades handelsskola: Vad är drawdown?

Du har säker hört att tålamod är en dygd även inom handeln, men att ha tålamod har också sina nackdelar och det är därför det är viktigt att förstå när nog är nog och varför. Det är därför du ska analysera drawdowns, vilket i korta drag innebär hur mycket ett konto har fallit från sin topp i termer av investerat kapital eller belopp. Låt oss anta följande: Du investerar ett betydande belopp, säg 1 miljon kronor i en portfölj med blandande aktier från Facebook, Google, Twitter och Apple. Teknologiaktier anses vara synnerligen volatila och detta syns tydligt i din portfölj.

Ditt konto kommer troligen sänkas något när andelspriserna på de underliggande aktierna skiftar på marknaden. Låt oss säga att ditt konto konto tappar ner till 900000 kr pga volatilitet, men en tidigare uppåt-trend pushar upp det till 1,2 miljoner, Nu så beräknas drawdown från toppen som ditt konto nått och inte från ditt ursprungliga kapital på 1 miljon. Så id et här fallet är drawdownen 300000 kr, dvs 1,2-900K. Drawdown mäts över en specifik tidsperiod och mellan två exakta datum. Drawdown kan mätas både i dollar (i det här fallet har vi räknat om det till SEK för att förenkla det) eller i procent.

Därmed så är formeln för att beräkna drawdown som en procent på detta sätt:

Drawdown (DD) % = ((Pmax – Pmin) / Pmax)) * 100

där
Pmin = Historisk låg (dal)
Pmax = Historisk hög (topp)

Dalen kan inte definieras förrän en ny topp har nåtts. OBS! Drawdown är inte en förlust! Det är istället vägen mellan toppen till en dal, där handlare anser at ten förlust alltid är relative till beloppet du först satte in som kapital på ditt konto.

Det är faktiskt också möjligt att ha en generellt sett bra portfölj, men ändå drabbas av drawdown. Låt oss säga att du har $100,000 på kontot som du investerar fram till $150,000. Efter några förluster så är du nere på $125,000. Ditt konto hard å fått en drawdown på $25,000, men är ändå vinstgivande generellt sett. Drawdowns innebär en risk för investerare i hur mycket kraft de behöver lägga på att komma tillbaka till toppen igen. Det är därför investerare ändrar handelsstrategi ibland när saker och ting håller på att spåra ur. Till exempel så innebär en drawdown på någon enstaka procent inte så mycket, men faller ditt konto med hälften så är drawdown uppe på 50% och behöver således 100% i vinst för att komma över det.

Varför är drawdown så viktigt i investering?

Riskhantering är otroligt viktigt när du investerar och som en del av din handelsstrategi. När du skapar en strategi så kollar du på vad som gör just din handel extra vass. En strategi som har säg en 80 % framgångsnivå innebär inte per automatisk att 8/10 affärer går med vinst. Det kommer alltid finnas perioder där du går med tunga förluster, ibland i rad. Det är där drawdowns kommer in i bilden och då kan du se hur mycket förluster eller vinster du har gjort

Här är grunderna i drawdowns:

 • De kan uttryckas som procent eller so mi absoluta monetära tal
 • De mäter hur mycket ett handelskonto har tappat från toppen innan det kommer tillbaka igen till den.
 • Drawdown risk hänvisar till procenttalet ett handelskonto måste nå över som skadan i drawdown skapat. En 1% drawdown innebär ~1.01% drawdown risk, vilket är procenttalet som kontot måste återhämta från drawndownen. En 20% drawdown innebär i sin tur en 25% drawdown risk.

Drawdown utvärderingar

Varje investerare bör veta hur han kommer åt drawdowns på ett effektivt sätt för att kunna hantera risken. En aktiehandlare, om vi tar det som ett exempel, vill lindra risken av drawdnown genom att ha en blandad portfölj från flera branscher. En kryptovalutahandlare vill på samma sätt inte bara ha Bitcoin utan också kanske altcoin, Ripple XRP osv.

Utrymmet för återhämtning är också en vital del att känna till när det gäller hur man lindrar drawdown. Detta uttrycks enkelt som tiden det tar för att återhämta dig eller komma över den drawdown du gått igenom.  Utrymmet för återhämtning beror på vilken sorts tillgång du handlat med samt dina mål med handeln. Det kan till exempel ta betydligt mindre tid att återhämta dig från Forex som är en CFD-marknad än från t.ex. aktier eller råvaror. Varje investerare har också en gräns på sin maximala drawdown. Det kan anses rätt drastiskt att ändra hela din strategi, men det kan också vara enklare att bara undvika volatila tillgångar. Förutom inom online handel så är drawdown en faktor inom bankväsendet där det förklaras så här. Om du t.ex. ansöker om ett bolån på 1.5 miljoner så kan du låna hela beloppet eller bara en del av det. Om du gör det första så kommer du behöva betala ränta och andra avgifter baserade på hela det beloppet. Men om du begränsar beloppet så minskar du också din del av skulden och dina skyldigheter. En drawdown ansökan är då egentligen en låneansökan och drawdown risken är din skyldighet att betala tillbaka hela lånet.

Vanliga frågor och svar om drawdowns

 • Vad är en bra drawdown?

  Detta beror helt på din tolerans för risk och personlighetstyp. En aggressiv handlare kan hantera en högre drawdown, medan en försiktigare handlare vill ha en lägre. Det är dock rekommenderat att alla investerare håller sin drawdown på 20% max. På detta sätt behöver du inte oroa dig och du kan fatta riktiga beslut på marknaden som på lång sikt kommer skydda ditt kapital.

   
 • Vad är skillnaden mellan drawdown i handel och drawdown i bankerna?

  Drawdown har användningsområden både inom investering/handel och inom bankväsendet. Inom det förra så innebär drawdown en reduktion i eget kapital. Som vi förklarat innan så är det skillnaden mellan toppen och dalen inom en viss period på ditt eget kapital. Inom bankväsendet så är drawdown någonting annat, nämligen det gradvisa tillträdet till en del och slutligen all kredit. Drawdown innebär där att din nivå av skyldighet ökar.

   
 • Hur kan du minska din drawdown?

  Det du faktiskt kan göra är att sprida din portfölj på ett effektivt sätt. En stabil portfölj leder ofta till mindre drawdnown, men också mindre vinst då risken är lägre. Ett annat sätt att minska drawdown är att minska din nivå av hävstång, i synnerhet inom CFD-marknaden där hävstången kan vara så hög som 1:1000. Hävstång är som du säkert känner ett tveeggat svärd då det kan leda till stora vinster såväl som mångdubbelt höga förluster då du kan exponera dig mot marknaden genom att ta ett lån av din nätmäklare. Du kan också minska drawdown genom att använda riskhanteringsverktyg som stop-loss och take profit.