Definitionen för likviditet hänvisar till vilken utsträckning och hur snabbt en viss tillgång kan köpas eller säljas på marknaden utan att detta påverkar priset på denna nämnvärt. Likviditet är en viktig faktor som investerare tittar på när de fattar beslut som påverkar deras affärer. Det låter dem få reda på hur snabbt de kan tjäna pengar på en viss tillgång, men också hur snabbt de kan nå ut på marknaden.

Likviditet och illikvida tillgångar

En likvid tillgång är en som kan snabbt köpas eller säljas med minimal förlust på grund av dess värde när som helst på en marknads handelstimmar. Nyckelegenskapen som används för att identifiera en likvid tillgång är att den alltid har redo och villiga köpare och säljare. Denna egenskap är liknade den för marknadsdjup, men är skild från denna i och med att djup är relaterad till en byteshandel mellan storleken på den sålda tillgången och dess pris, medan likviditet är en byteshandel mellan hur snabbt en tillgång kan säljas vs dess pris. Å andra sidan så är en tillgång som inte är enkel att sälja utan att priset faller ordentligt, illikvid. Detta förefaller som så att det är osäkerhet bland handlare i relation till dess faktiska värde eller att marknaden inte har tillräckligt med intresse för den för att den ska handlas regelbundet. Valutor anses på de globala finansmarknaderna vara de mest likvida tillgångarna, medan samlarföremål, fastigheter och konst vara generellt sett mer illikvida.  

Majors, Minors och Exotiska-par

Likviditet spelar en viktig roll när man delar in de valutor som ingår i den globala forex-handeln som bygger på de relative värdena av valutapar. Baserat på deras likviditet så finns det tre stora grupper av valutapar: majors (stora par)minors (små par) och exotiska valutor.

 • Stora valutapar:Dessa är de mest populära och på grund av deras massiva likviditet så kan de handlas nästa när som helst med de lägsta spreadsen. Dessa valutor inkluderar US dollar, Japanska yen, Brittiska pund, Euron, Kanadensisk dollar och den Schweiziska francen.
 • Små valutapar:Om ett valutapar inte innehåller US dollar, så anses den vara ett litet valutapar.
 • Exotiska valutapar:Exotiska valutapar är ovanliga valutor, saknar marknadsdjup, är illikvida och handlas i låga volymer. Exempel på dessa är den sydafrikanska randen och den thailändska bahten.

Hur påverkar likviditet Forex handelsstrategier?

Majoriteten av valutahandlare tenderar att handla med stora och små valutapar eftersom de är enklare att handla med och har lägre spreads. Exotiska par är mer av en utmaning eftersom spreadsen är högre på grund av deras låga likviditet. Detta innebär dock inte att du inte kan tjäna pengar på dem om du är en erfaren handlare med en bra strategi.

Vanliga frågor och svar om likviditet

 • Hur påverkar likviditeten kapitalmarknaderna?

  När en tillgång anses vara likvid så innebär det att den köps och säljs ofta. Det gör såklart då att den är lätt att sälja och köpa. Dessutom när den säljs så påverkas inte priset på tillgången även när den säljs till stora belopp. Likviditet är därmed något att sträva efter då det är bra.

   
 • Hur mäts marknadens likviditet?

  Det mest grundläggande sättet att mäta likviditet på en tillgång är i bid-ask spreaden. När spreaden är liten så innebär det att likviditeten är tillräcklig och vice versa. Marknadslikviditet anses nu vara en felaktig indikator eftersom hög handelsvolym inte alltid betyder hög likviditet. Det enklaste sättet att förklara detta är att titta på den globala finanskrisen 2008 och flash kraschen i maj 2010.

   
 • Vad är likviditetsrisk?

  Det finns två typer av likviditetsrisk. Den första är cashflödesrisk när ett bolag är oroad om det kan uppfylla sina plikter eller inte. Detta kan undvikas genom att få in mer pengar. Den andra risken är marknadslikviditetsrisk. Detta påverkar dig som handlare eftersom du då kanske enkelt inte kan lämna en position. Detta märks främst i fastighetsbranschen. När marknaden är dålig så kanske du sitter där med ett hus eller lägenhet som du vill sälja, men som ingen vill köpa till det pris du önskar eller ens ett rättvist pris.

   

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare