korrelation

I finansvärlden så innebär tillgångars korrelation hur och när priserna på olika finansiella instrument rör sig i relation till varandra.

När det gäller valutor och forexhandel så kan man säga att Correlation är ett annat namn för hur visa valutapar beter sig när de antingen rör sig i samma eller olika riktningar, samtidigt:

  • Ett valutapar anses ha positive korrelation med ett annat om värdena går i samma riktning samtidigt. Ett bra exempel på detta är GBPUSD och EURUSD. När GBPUSD affärerna går upp så sker även samma sak med EURUSD.
  • En negativ korrelation mellan valutor sker när två eller fler valutapar handlas i motsatt riktning samtidigt. Ett bra exempel är USDCHF och EURUSD. När USDCHF faller, så handlas ofta EURUSD upp och vice versa.

Innehåll

Typer av korrelation

Det finns främst tre typer av korrelation i tillgångar: positive, negativ och ingen korrelation. Vi har precis nämnt positive ovan, men korrelationen kan också vara stark eller svag. Detsamma gäller för negativ korrelation. Nivån mäts i procent från
 -100 % till 100 %, också känd som en korrelationskoefficient och den skapas genom att man analyserar den historiska prestandan i tillgångarna. Om två tillgångar t.ex. har en korrelation på 50 % så betyder det historiskt att när en av tillgångarnas värde ökade eller föll med 50 % så skedde en motsvarande ökning/fall i samma riktning i värdet på den korrelerade tillgången, ca 50 % av tiden. 

En korrelation på noll innebär att tillgångarnas priser är helt okorrelerade. Det är av stor vikt att förstå att korrelationer existerar i genomsnitt över en viss tid och inte alltid hela tiden. Valutapar eller tillgångar kan ha hög korrelation ett år, för att sedan ha negativ korrelation nästa år. Om du vill testa en korrelations-handelsstrategi så måste du ha koll på om korrelationen är stark eller svag och när det skiftar.

Korrelerade tillgångar och klasser av tillgångar

Det är vanligt att hitta korrelationer mellan de mest handlade valutaparen och råvarorna i världen. Till exempel så är den Kanadensiska dollarn (CAD) korrelerad till priset på olja eftersom Kanada är en stor oljeexportör, medan JPY är negativt korrelerad till oljan eftersom den importerar all den. På samma sätt så är både AUD och NZD korrelerade till priserna på guld och olja.

Andra vanliga exempel på korrelerade tillgångars relationer är:

 • Flygbolagsaktier och oljepriser
 • Aktiemarknader och guld (ofta, men inte alltid)
 • Large-cap mutual funds har generellt en hög positiv korrelation till Standard and Poor’s (S&P) 500 Index.

Korrelationsbaserade handelsstrategier

Eftersom positiva och negativa korrelationer har en stark påverkan på marknaden så är det viktigt för handlare att hålla koll på korrelationsbaserade affärer, eftersom det finns tillfällen när relationen bryts sönder och detta kan bli riktigt dyrt för dig om du inte förstår varför. Själva konceptet om korrelation är en av grunderna i teknisk analys i synnerhet om du önskar sprida riskerna i din portfölj. I instabila perioder så har det varit en strategi att ersätta en del tillgångar som har positiv korrelation med några tillgångar med andra tillgångar som har en negativ korrelation. I det här fallet kan tillgångarnas prisrörelser ta ut varandra och därmed begränsa din risk, men givetvis också minska din avkastning. Ett exempel hur du kan göra är att ha både en aktie och en put-option på samma aktie, vilken då kommer öka i värde om aktien faller.

Ta reda på hur du öppnar ett handelskonto på 1 min

 Varför är tillgångars korrelation så viktig för investerare?

Tillgångars korrelation studeras noggrant inom finansvärlden eftersom man vill minska volatiliteten genom att göra tillgångsallokering där man då kombinerar tillgångar som har låg eller negativ korrelation. Detta ger en handlare eller portföljförvaltare utrymme att investera mer aggressivt. Om en handlare kan acceptera en viss nivå av volatilitet så kan han investera i mer högrisk-aktier/tillgångar. Den här kombinationen av låga/negativa korrelerade tillgångar för att minska volatiliteten kallas också för portföljsoptimering.

Riskhanteringstips för korrelationsbaserade strategier

Sund riskhantering är kritiskt när man gör investeringar för att kunna få så hög avkastning som möjligt. Genom att använda en modern portföljteori så kan du minska risken och till och med öka möjligheterna till vinst genom att investera i positivt korrelerade tillgångar. Den här strategin låter dig fånga upp och mildra att små skillnader i tillgångars pris förblir högt generellt korrelerade. När divergensen av tillgångars priser fortsätter och korrelationen försvagas så behöver du noggrant se över om relationen håller på att försvagas eller inte. Om så är fallet så bör du lämna affären eller anta en annan handelsapproach då att din reaktion stämmer överens med marknaden.

Vanliga frågor och svar om korrelation

 • Vilken är den mest kända tillgångskorrelationen?

  Utan tvekan den mellan US dollar och guld! Det här en negativ Correlation som ser guldet öka i värde när USD faller och vice versa. Anledningen till det är att guldet är prissatt i USD så när valutan ökar i styrka så blir guldet dyrare utanför USA och efterfrågan (och därmed priset) faller således. Detta stämmer dock inte alltid, för ibland är det ingen eller till och med positiv korrelation så du kan inte helt blint handla på detta sätt.

   
 • Vad är omvänd korrelation?

  När du rör begreppet omvänd korrelation så innebär det kort och gott negativ korrelation. Det är när två tillgångar rör sig motsatt riktning från varandra så att en faller när den andra stiger.

   
 • Innebär korrelation att det också finns orsakssamband mellan två tillgångar?

  Bara för att det finns en korrelation mellan två tillgångar, oavsett om de är positiva eller negative så betyder det inte att det finns ett orsakssamband mellan de två. Gör inte misstaget att tro att korrelation mellan tillgångarna beror på att en av dem påverkar den andra att röra på dig. Orsakssamband inträffar när handlingen av den ena orsakar att beteendet av den andra och om den här orsaken stod bakom korrelationen mellan tillgångarna.

   

Slutord

Om det finns en negativ korrelation mellan tillgångar så betyder det att när en av tillgångarnas priser går upp så kommer den andra troligen att falla. När du handlar var och en av dessa tillgångar så kanske du kommer lyckas på vilken marknad som helst genom att undvika att marknaden dippar med en enda tillgångstyp. På samma sätt så kan positivt korrelerade tillgångar göra så att du kan casha in från båda tillgångarna när priserna rör sig i de riktningar som du spekulerar på.

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare