contango

När det gäller handel med futurer så är kärnan att man måste analysera framtidens råvarupriser. Du måste också förstå några av de tekniska begreppen. Ett av dessa heter contango.

Vad är contango

Contango hänvisar till en situation där futurerspriset på en underliggande tillgång är högre än det nuvarande spot-priset. Contango anses vara ett tjurigt tecken eftersom marknaden förväntar sig att priset på den underliggande råvaran kommer stiga i framtiden och som sådan så vill handlare betala en premie för det nu. Till exempel om spot-priset på guld just nu ligger på $1860, och terminspriset på $1950, så anses råvaran vara i contango. 

Är guld normalt sett i contango?

Absolut! De flesta råvaror är det också. Premien man betalar ovanför det nuvarande spot-priset är normalt förknippade med carry kostnader.

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare

Det finns också kostnader som förvaring, försäkringar och föregående ränta på pengar som är låsta i råvaran. Det är därför råvaror såsom guld hela tiden erbjuds som en premium på futurer. Allteftersom mognadsdatumet närmare sig så kan vi alltid se att forward priset på guld i contango närmar sig nedåt mot råvarans framtida spot-pris.

Vad är backwardation

Motsatsen observeras inom backwardation, där mognaden, forward priset på guld konvergeras uppåt mot det förväntade framtida spot-priset på guld.

Contango har visats sig åtskilliga gånger på marknaden genom historien. Vi kan bara ta fallet med oljekriserna på 1979-talet och fram på 80-talet. I början på det decenniet så var priset per fat $100 men tidigt 1986, så hade priset störtdykt till ca $25 per fat. Sedan dess har det fortsatt fram och tillbaka till och med 2020 där råvaran handlas för $45 – $55 per fat

Prisskiftena ovan förklarar varför marknadens deltagare är mer än villiga att köra på contango. Det ger dem en unik möjlighet att skydda dem från oförutsedda svängningar i priset på råvaran som kan skapa oanade förluster. Flygbolag köper nästan alltid oljefuturer för att trygga tillgången på olja till ett visst pris. Detta skapar stabilitet för både dem och resenärerna.  

I det långa loppet så kan marknadens deltagares handlingar när de ombalanserar sina portföljer, påverka tillgångarnas pris. När futurer köps så ökar efterfrågan på kort tid och därmed även priserna. Men med marknaden fylld av futurer så kommer även priserna sänkas och contango tas bort från marknaden. Detta leder naturligt sett till backwardation, något som många analytiker anser är normen i råvaruhandel. Backwardation är som sagt när terminspriserna är lägre än de nuvarande spot-priserna. Detta är ett vanligt scenario för färskvaror och det leder till mer efterfrågan i framtiden, mindre tillgång och därigenom högre priser. Men för icke färskvaror med höga kostnader för förvaring så anser alla analytiker att det är en perfekt möjlighet att köpa call optioner på terminsmarknaden. Detta gör contango vanligare. 

Att förstå contango i handling

I contango så handlas forward priserna med en premium för spot-priser mest pga höga carry kostnader. Dessa kostnader är t.ex. för förvaring och försäkringar.

Eftersom uppfattningarna och åsikterna av deltagarna (investerare, handlare och spekulanter) på marknaden skiftar hela tiden så kan forward priset på marknaden skifta mellan contango och backwardation. En backwardation forward kurva kommer via lägre futurskostnader och högre spot-priser på grund av dess avkastning.

Det så kallade ”convenience yield” är nyttan eller den implicerade avkastningen på att hålla fysiska råvaror snarare än futurer. Det är premien som kommer av carry kostnader. ”Convenience yield” finns när carry kostnader är låga och det är fördelaktigt för deltagare att hålla stora inventarier på lång sikt. ”Convenience yield” kommer bli lågt när lagernivåerna är höga och kommer vara höga när lagernivåerna är låga. Backwardation kan också ske när producenter vill skydda sig mot osäkerhet i pris på finansmarknaderna. Detta kallade den berömde ekonomen Keynes för normal backwardation teori. Teorin hävdar att säljare är villiga att sälja en tillgång (råvaror som guld eller olja) till det förväntade priset för att motverka påverkan av volatilitet på finansmarknaderna. Vi tar ett exempel där ett oljeproducerande land är villig att låsa futurspriserna som är lägre än de förväntade priserna för att ge ekonomisk stabilitet för din befolkning. Detta skapar då frågan…

är contango då björnigt eller tjurigt?

Inom contango så förväntas futurspriserna av en råvara vara högre än de nuvarande spot-priserna. Forward priskurvan kommer likväl att konvergera nedåt för att möta det förväntade spot-priset vid mognaden. Trots detta så spelar det ingen roll eftersom contango är en tjurig situation helt enkelt eftersom förväntningarna av marknadens deltagare är högre marknadspriser i framtiden. Investerare är optimistiska att priserna på de underliggande råvarorna kommer värderas i framtiden.

Sammanstrålandet av terminspriser och förväntade spot-priser

Anledningen till varför investerare eller handlare övervakar contango och backwardation är för att det visar på relationen mellan futurernas priser och spot-priserna. Detta är viktig information för spekulanter eftersom de då kan veta när de ska lång eller kort beroende på när de förväntar framtidens priser kommer att gå upp.  Definitionen av contango är en situation där marknadens deltagare är villiga att betala en premie för futurers priser på en råvara. Det finns flera anledningar till detta som t.ex. att de inte önskar betala försäkringar eller lagerutrymmen. Men trots detta så konvergerar alltid forward priskurvan nedåt för att matcha det rådande spot-priset. Om detta inte sker så uppstår en arbitrage möjlighet på den underliggande marknaden som faktiskt kommer erbjuda ”GRATIS PENGAR” till handlarna.

Oavsett om situationen på marknaden är contango eller backwardation så innebär det att forward priserna vid mognaden konvergerar för att möta spot-priset och detta erbjuder enorma handelsmöjligheter för spekulanter. Under contango så är det bra att gå lång på futurer eftersom förväntningen är att priserna kommer fortsätta att skifta uppåt. Men allteftersom mognaden kommer närmare så är det bra att gå kort på futurerna eftersom forwardpriserna konvergerar nedåt för att möta spot-priserna. För att sammanfatta: contango och backwardation är två motsatta sidor av samma mynt som erbjuder spännande möjligheter både på kort och medelkorttids spekulation.

Är du redo att använda din förståelse av contango och backwardation och ta plats på handelsarenan? Häng på AvaTrade och testa dina kunskaper idag!

Vanliga frågor och svar om contango

 • Är contango en marknadsindikation som är tjurig eller björnig?

  Contango iär en indikator på ett tjurigt sentiment på marknaden på grund av att priset på den underliggande tillgången förväntas skifta uppåt i framtiden. Detta gör att deltagarna på marknaden är villiga att betala mer för den. En tjurig marknad är en vars priser har högre toppar och högre dalar och detta är vad en contango situation på marknaden innebär för futurernas priser. Å andra sidan är backwardation en björnig indikator där marknadens deltagare tror att priserna kommer falla nedåt allteftersom tiden går.

   
 • När går det dåligt för en contango?

  Alla futurer har ett leveransdatum- de kan inte hållas på obestämd tid. Konsumenterna har inga problem med att få råvarona på den bestämda tiden, men det finns en oro bland investerare som bara spekulerar på råvaran som aldrig vill äga den. Det är därför man använder råvaru-ETFer med det som kallas för “rolling”. Detta innebär att man säljer futurer som håller på att gå ut för att istället köpa de med längre datum. Detta gör att investerare kan vara exponerade mot en viss råvara. Även rolling har ökade kostnader så beakta detta.

   
 • När är det bra med contango?

  Contango har också sina fördelar. Vissa möjligheter till arbitrage går att finna och detta gör det möjligt för handlare att köpa tillgångar till spot-priser och sälja dem till futurspriser. Du cashar in mellanskillnaden. I de fall där inflationen stiger så finns det möjlighet att köpa futurer med förväntningen att priserna kommer fortsätta att skifta högre och högre ju längre tiden går. Detta är dock mycket riskfyllt eftersom det bara fungerar när priserna verkligen stiger.