Vad är Arbitrage

Enkelt förklarat så kan arbitrage sägas vara samstämmigt köpande och säljande av liknande tillgångar på olika marknader för att dra nytta av skillnaderna i pris.

När handlare använder arbitrage så köper de en billigare tillgång och säljer den till ett högre pris på en annan marknad och tjänar därmed pengar utan ett nettoflöde av cash. Teoretiskt sett så kräver inte arbitrage något kapital och saknar helt risk, men i verkligheten så är det inte alls så.

Hur hittar du möjligheter med arbitrage?

Efficient Markets Hypothesis i ekonomisk teori hävdar att finansmarknader, inkl. alla investerare och andra aktiva användare kommer hantera all information som finns tillgänglig för dem snabbt och effektivt. Detta innebär att det finns lite utrymme för pris action skillnader att inträffa på de olika marknaderna. I praktiken så är inget helt perfekt eftersom det alltid finns asymmetrisk information mellan köpare och säljare på marknaden. Ett exempel på detta är när en säljares bud för en tillgång är lägre än köparens bud. Detta kallas för “negative spread” och är en av de huvudsakliga anledningarna till varför arbitrage och möjligheterna med dem kan uppstå.

Vad är valuta-arbitrage?

Valuta-arbitrage inträffar när finanshandlare använder prisskillnader på penningmarknader för att tjäna pengar. T.ex. så är räntekurs-arbitrage ett populärt sätt att handla arbitrage på valutamarknaden genom att sälja valutor från ett land med låga räntekurser och samtidigt köpa valuta från ett land som har höga dito. Mellanskillnaden mellan de två räntekurserna är vinsten. Denna metod kallas också för “Carry Trade”. En annan form av valuta-arbitrage som investerare använder kallas för “cash and carry.” Det innebär att man tar positioner på samma tillgång inom både spot-marknad och terminsmarknaden samtidigt.

Med den här strategin så kommer en investerare att köpa en valuta och sedan gå kort med samma valuta på terminsmarknaden. Handlaren utnyttjar fördelen av olika spreads som erbjuds av olika mäklare på ett specifikt valutapar. De olika spreadsen kommer skapar en skillnad mellan bid och ask priserna, vilket gör att handlaren kan dra nytta av skillnaden i de olika kurserna. Vi tar ett exempel. Om mäklare A erbjuder USD/EUR paret till 4/3 dollar per och mäklare B erbjuder paret till kursen 5/4 dollars per euro, så kan en handlare konvertera en euro till USD med mäklare A och sedan konvertera tillbaka USD till EUR med mäklare B och därmed göra en vinst.

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare

Statistisk Arbitrage

Statistiskt arbitrage kommer från en grupp av kvantitativa algoritmiska investment strategier. Den här strategin har som mål att utnyttja prisrörelserna på tusentals finansiella instrument på olika marknader via teknisk analys. Det slutgiltiga målet med statistisk arbitrage är att skapa högre än vanliga vinster för stora investerare. OBS! statistiskt arbitrage är inte bra för du som handlar hela tiden, utan istället bäst för den som gör affärer som sträcker sig från allt mellan några timmar till flera dagar. Inom statistiskt arbitrage så öppnar en handlare en lång och kort position samtidigt för att utnyttja ineffektiv prissättning i tillgångar som är relaterade. Till exempel om en handlare tror att Amazon är övervärderad och att Facebook är undervärderad så kommer han/hon att öppna en lång position på Amazon och samtidigt en kort på Facebook. Detta kallas också för par-handel.

Triangulärt Arbitrage

En annan variant på negative spread kallas för triangulärt arbitrage. Den här strategin innebär att man handlar tre eller fler valutor samtidigt för att öka oddsen att marknadens ineffektivitet ger möjlighet till fler ta vinster. Med triangulärt arbitrage så försöker en handlare hitta situationer där en valuta är övervärderad i relation till en valuta och undervärderad relativt till en annan. Till exempel om en handlare gör en analys av följande valutapar: USD/JPY, EUR/JPY och EUR/USD. Om euron är övervärderad relativt till USD men undervärderad till JPY så kan handlaren använda dollar för att köpa Yen för att sedan använda JPY för att köpa Euro och senare konvertera euros till USD för en nätt liten vinst.

Vanliga frågor och svar om arbitrage

 • Finns det några anledningar till varför arbitrage inte kommer fungera?

  Om du ser en diskrepans i pris i dina offerter innan du testar arbitrage så kan det faktiskt försvinna väldigt lätt. Till och med innan du hunnit utnyttja arbitraget. Det finns några anledningar till detta. En är att när de offerterade priset som du ser är fel eller helt enkelt omöjligt att handla på. En annan anledning är att bid-offer spreaden inte räknades. I andra fall kan det vara på grund av modellen du använde var fel eller att det fans en annan riskfaktor som du inte hade räknat med.

   
 • Är arbitrage bra eller dåligt?

  Arbitrage är varken bra eller dåligt. Det är helt enkelt ett sätt ta vinster från marknaden. I visa fall kan du faktiskt kalla det för bra eftersom den behåller marknadens effektivitet genom att den tar bort extremvärden. Andra vill dock hävda att arbitrage är något dåligt eftersom det utnyttjar situationer som inte borde finnas eller som finns av misstag. I slutet av dagen är dock alla handlare ute efter att tjäna pengar och kan du göra det på grund av arbitrage så varför inte?

   
 • Vad finns det för olika sorters arbitrage?

  Arbitrage innebär att du utnyttjar fördelarna med diskrepans på marknadspriser, men det tar flera olika former. Det finns risk-arbitrage, vilket innebär att du köper aktier i bolag som är mitt inne i att övertas eller går samman med ett annat bolag. Det finns retail-arbitrage, vilket innebär att du köper och säljer olika vardagsvaror som du kan se på Amazon eller eBay. Det finns också konverterad arbitrage, vilket innebär att du köper en konvertbar säkerhet och sedan så kortar du den underliggande aktien. Slutligen så finns det statistiskt arbitrage vilket vi talade om innan, vilket använder komplexa matematiska former som handlar på marknaden som program för att utnyttja ens det minsta lilla skillnaden som finns i pris.

   

Sammanfattning

Arbitrage gör det möjligt för en handlare att utnyttja prisskillnader på tillgångar, men det kräver snabbhet och lämpliga algoritmer. På finansmarknaderna så korrigerar priserna själva på kort tid. Detta leder till att du måste agera snabbt för att kunna utnyttja fördelarna på dessa handelsmöjligheterna.

Ta reda på hur du öppnar ett handelskonto på 1 min