Vad är en marknadscykel?

När priserna på tillgångar förefaller gå upp och ner helt slumpmässigt så kan teknisk analys faktiskt visa att det är utmärkande repetitiva cykler som sker. Dessa drivs främst av marknadsrörelser som skapas av investerare på stora institutioner och för att du ska kunna handla framgångsrikt så bör du kolla in dessa marknadscykler noga.

Marknadscyklar kan delas up pi fyra direkta faser:

 • Expansion / Ackumulation
 • Topp / Prishöjning
 • Sammandragning / Distribution
 • Vågdal / Prissänkning

Faserna i marknadscyklerna

Nu ska vi titta lite mer på varje fas i detalj:

 1. Expansion / Ackumulation:
  Expansionen sker som ett resultat av ekonomisk tillväxt och leder till en tjurmarknad när investerare vill köpa. Om ekonomin är välordnad så kan den vara i åratal.
 2. Topp / Prishöjning:
  Köptrycket når sin högsta punkt och detta blir övergången till sammandragningsfasen när stora investerare inte längre vill köpa högt värderade tillgångar.
 3. Sammandragning / Distribution:
  Distributionsfasen i marknadscykeln innebär en försvagning av marknaden och börjar vid toppen och slutar i vågdalen. Det här kallas också för recession.
 4. Vågdal / Prissänkning:
  Det här är marknadens lägsta punkt och snart återgår den till expansionsfasen.

Vilka är drivkrafterna bakom marknadscykler?

Det finns flera anledningar för de naturliga cyklerna på finansmarknaderna. Främst bland dem är makroekonomiska faktorer som inflation, räntekurser, ekonomiska tillväxtskurser och arbetslöshetsnivå. En sänkning av räntekurserna kommer normalt sett leda till ekonomisk tillväxt. Å andra sidan så anser man att en ökning av inflationen också är en indikator på en överhängande höjning av räntekurserna, vilket skapar en sammandragning på marknaden och en bromsning av den ekonomiska tillväxten. Höga arbetslöshetsnivåer skuggar också den ekonomiska inbromsningen, medan fallande arbetslöshet indikerar överhängande tillväxt för investerare.
Marknadssentimentet är en viktig del i att förstå och hur man bestämmer rörelserna i i marknadscyklerna. På grund av ett antal faktorer så kan det ske en boomperiod där investerare rusar efter att köpa vissa tillgångar, men panik kan också ta över där investerare bara skriker efter att sälja vissa tillgångar.

Exempel på marknadscykler

Genom den ekonomiska historien så finns det olika exempel på marknadscykler. Till exempel den enorma boomen som triggade baby boom generationen som skedde på grund av omfattande produktion och konsumtion som också triggade marknaderna att stiga på 1990-talet. Nya teknologier påverkar också som t.ex. Internet såväl som höga nivåer av skulder som ett resultat av låga räntor. När räntekurserna steg sexfaldigt omkring 2000 så brast dot-com bubblan och so mi sin tur triggade en liten recession och en björnig marknad. Marknaden steg efter detta för att falla ordentligt vid 2007-års fastighetsbubbla och marknadskrasch. På detta sätt fortsatte det och nu senaste såg vi börsen falla enormt på grund av covid-19. Med detta i åtanke, vad tror du kommer ske härnäst på marknaden?

Hur påverkar marknadscykler värderingen av tillgångar?

Alla erfarna handlare har strategier som de använder för att dra nytta av den nuvarande price action. Många handlare använder Elliott wave principle när de gör sina affärer. Det är en form av teknisk analys för att analysera marknadscykler. Handlare förutspår marknadstrender genom att identifiera toppar och dalar i tillgångar, extrema investerarsentiment osv. Den här våganalysen baseras på konceptet att “varje handlingen skapar en lika och motsvarande reaktion”. Detta innebär att om marknaden går upp eller ner så kommer den följas av en motsats i rörelse. Pris action är indelad it trender som visar den huvudsakliga riktningen på en tillgångs pris och med rättelser, vilket vanligtvis går emot den här trenden.

Vanliga frågor och svar om marknadscykler

 • Är marknadscyklernas längd alltid desamma?

  De är normalt sett nära varandra, men kan skilja så mycket som 1/6 medianlängd och fortfarande anses vara en cykel. Slutet av en cykel innebär en början på en annan och genom att förstå detta så kan du förutspå var marknaden kommer att gå. Man har till och med sett att visa marknadscykler har gått fram och tillbaka sedan 1695 i Japan.

   
 • Hur länge varar en marknadscykel?

  Detta kan vara i allt från några veckor till flera år beroende på marknaden i fråga och vilka grundläggande ekonomiska faktorer som spelar in. Även din egen handelscykel kan påverka längden på cyklerna. En day trader kanske ser flera cykler under en vecka när han tittar på sina 15-minuters grafer medan en swing-handlare kanske bara ser en komplett cykel över flera veckor. I fastighetsbranschen så kan en cykel vara i ett decennium eller längre.

   
 • Vilka är indikatorerna för marknadscyklerna?

  I teknisk analys så finns det indikatorer för nästan allt, inklusive hur man hittar marknadscykler. Dessa indikatorer innefattar Commodity Channel Index (CCI) och Detrend Price Oscillator (DPO). Båda av dessa indikatorer är användbara när du försöker att analysera den cykliska egenskapen av tillgångar. CCI utvecklades i första hand för råvarumarknaderna så är det även utmärkt för att analysera aktiemarknaden och valutamarknaden också. DPO tar bort trenden från pris action, vilket gör det lättare att hitta höga och låga cycler såväl som över- och underköpta nivåer.

   

Sammanfattning

Förståelsen av marknadscykler är viktigt för handlare världen så de kan tjäna maximalt med pengar från handel med aktier, kryptovalutor, råvaror och valutamarknader. Det är än mer viktigt för handlare som handlar på derivat som CFDs som kan tjäna pengar på både positiva och negativa pris actions, vilket är ett av kännetecknen för marknadscykler.

Ta reda på hur du öppnar ett handelskonto på 1 min