Licensierad och reglerad investeringsfirma

AvaTrade är specialiserad på onlinehandel med valutor och CFD:er för råvaror, aktier, ETF:er, obligationer och index. Gruppen innehar licenser och är reglerad i olika länder. Detta tillhandahåller Ava-kunder med komforten att de handlar med en tillförlitlig och etablerad leverantör i en offentligt reglerad miljö* . Ava är föremål för stränga överensstämmelsekrav, inklusive hur de hanterar kundens tillgångar, säkerhet för kundens medel och finansiell rapportering. Licenser och regleringar hålls inom följande områden:

Europeiska Unionen

AVA Trade EU Ltd är registrerat på Irland och regleras av Central Bank of Irland ( Referens nr.: C53877 ).

AVA Trade EU Ltd är ett licensierat investeringsbolag kompatibel med marknadernai finansiella instrument Directive (MiFID).

MIFID tillhandhåller ett harmoniserat regelverk för investeringstjänster inom Europeiska ekonomiska samarbesområdet. Det ökar effektiviteten och ekonomisk insyn samt ger ökat konumentskydd inom investeringstjänster.

Kontoradress:
AvaTrade Financial Centre
Five Lamps Place
Amiens Street
Dublin 1
Irland

Australien

Ava Capital Markets Australia Pty Ltd är licensierad i Australien av Australian Securities & Investments Commission (Licens Nr.: 406684). ASIC kontrollerar korporation, marknader och finansiella tjänster i Australien och ansvarar för att de finansiella marknaderna är rättvisa och transparenta.

Kontoradress
Ava Capital Markets Australia Pty Ltd.
Level 13
2 park street
Sydney NSW 2000
Australia

ASIC FÖRESKRIFTSHANDBOK 227

Den australienska licensen och regleringen gäller endast för bosatta i Australien

Internationell (B.V.I)

Ava Trade Ltd är ett registrerat företag för finansiella tjänster på Brittish Virgin Islands och är fullt licensierat och reglerat av British Virgin Islands Financial services commission.

BVI Financial services commission är omrädets enda finansiella tjänste-regulator som ansvara för att godkänna och licensiera företag eller personer som bedriver finansiella tjänster.

Kontoradress:

Euro American Trust Building
POB 3161
Road Town, Tortola
BVI

Japan

Ava Trade Japan K.K. är licensierat och reglerat i Japan av Financial Services Agency (Licens.: 1662), the Financial Futures Association of Japan (Licens No.: 1574).
Kontoradress:
Ava Trade Japan K.K.
Minatoku Akasaka 2-18-1
Akasaka Hillside Building (4th Floor)
Tokyo
Japan

* Reglering pågår i B.V.I

Sydafrika

Från och med 2016 är AvaTrade en del av den sydafrikanska marknaden under namnet ’Ava Capital Markets Pty Ltd’. Reglerad av Financial Services Board (FSB) – FSP licensnummer – 45984.

Det sydafrikanska kontoret är AvaTrades elfte internationella kontor, varav 3 öppnades sedan början av 2015. AvaTrades inträde i Sydafrika är ett tecken på tillväxt och utveckling i en positiv riktning.