Asic Regulatory Guide 227

Punkt 1: Klientkvalificering

I enlighet med RG 227 som utfärdats av ASIC, måste alla våra klienter fylla formulär med 5 sektioner. Frågorna kommer beröra döljande kriterier:

  • Tidigare handelserfarenhet av finansiella produkter;
  • Förståelse av hävstång, marginal och volatilitet;
  • Förstår produktens innehåll;
  • Förstår handelsprocessen och relevant teknologi;
  • Har möjlighet att övervaka och hantera handelsrisk; och
  • Förstår att enbart riskkapital bör användas vid handel.

Formuläret kommer vara I form av tio (10) flervalsfrågor och klienten måste svara rätt på minst 60 % av dessa innan handel tillåts. Skulle klienten misslyckas vid första försöket uppmuntrar vi till vårt kostnadsfria demokonto och gör om testet efter ett tag igen.

Formuläret kommer skickas till klienten via email efter att de slutfört online formuläret och har läst och förstått ”Riskfriskrivningen”, ”Affärsvillkoren”, “PDS”, “FSG” och “Integritetspolicy”. Klienten måste skicka in det ifyllda formuläret [email protected] för bedömning innan deras konto öppnas.

Punkt 2: Inledande säkerheter

Som framgår i sektion 18 i PDS – finansiera ditt handelskonto. Ava accepterar enbart insättning i form av banköverföring, check, kreditkort, börsmäklare, net teller eller webmoney. Ava ACCEPTERAR INTE kontanta insättningar. Vidare, i enlighet med de nya riktlinjerna som utfärdats av ASIC, måste klienten använda sitt kreditkort som en inledande säkerhet på 1 000,00 $

Punkt 3: Motpartsrisk – säkring

Som anges i sektion 11 & 13 i PDS – främsta riskerna med att handla valutakontrakt med marginal och CFD. Ava bibehåller att de är motparten för klientens transaktioner.

Vänligen notera att vi inte genomför stresstester i relation till icke-säkrade marknadsexponeringar då vi säkrar alla klienternas transaktioner till fullo genom vårt moderbolag som säkrar transaktionerna med en ansedd tredjeparts finansiell tjänsteleverantör. Ava bibehåller och applicerar en policy för att hantera vår marknadsexponering och risk för klienternas positioner. Detta inkluderar strikta förvaltningskontroller för att övervaka och hantera (säkra) våra handelsexponeringar på daglig basis och inkluderar en process som riktar sig till våra säkrande motparter (för att säkerställa att de har en stabil finansiell ställning, är licensierade av en jämförbar regulator samt har ett gott rykte).

Punkt 4: Motpartsrisk – Finansiella resurser

Som anges i sektion 11 & 13 I PDS – främsta riskerna med att handla valutakontrakt med marginal och CFD. Ava bibehåller och applicerar en skriven policy som säkerställer ett löpande underhåll av lämpliga finansiella resurser. Vi upprätthåller även ett detaljerat risk-register, i vilket de främsta riskerna med vår affär adresseras och gås igenom. Vänligen notera att vi har en hängiven compliance officer som övervakar vår efterlevnad av villkoren från Australian Financial Services Licence samt ASIC RG 166 (finansiella) krav. Vi får även recensioner och input från våra oberoende externa juridiska- och redovisningsrådgivare. Dessutom utför vår externa, oberoende revisor, en granskning vid avslutet av varje finansiellt år.

Punkt 5: Klientens pengar

Som anges i sektion 21 i PDS – klientens pengar, kommer alla pengar som sätts in på ditt konto av dig, en person som agerar för din räkning eller som erhålls av Ava för din räkning, hållas av Ava på ett eller flera segregerade konton i enlighet med aktiebolagslagen. Vänligen notera att personliga kundkonton inte separeras från varandra men de kan sammanföras i ett segregerat konto (som är separerat från Ava:s pengar/tillgångar)

Vänligen notera att pengarna som du tillfört för att möta marginaler, insättningar, avgifter, transaktioner eller andra kostnader kan direkt föras vidare från Ava till vår licensierade tredje parts leverantörer av godkännande och utförande. Det gäller även dina marginalavgifter, kostnader och förpliktelser. Klientens pengar som hålls för framtida transaktioner och betalningar, hålls på segregerade konton i enlighet med aktiebolagslagen. Det är viktigt att notera att fördelningen av dina pengar på ett eller flera segregerade konton inte kan garantera ett absolut skydd.

Ava godkänner inte betalningar från, eller utför betalningar till någon tredje part som inte är listad på kontot. I enlighet med Australiens pengatvättslagar rapporterar Ava, där det finns skäll, in alla suspekta transaktioner till AUSTRAC.

Ava har rättigheten att behålla all intjänad ränta på klientens pengar som hålls på segregerade konton, en bank eller inlåningsinstitut. Räntan som Ava tjänar på detta konto avgörs av leverantören eller institutet.

Punkt 6: Suspenderade eller stoppade underliggande tillgångar

Som anges i sektion 3 i PDS – Villkor och även i affärsvillkoren, kan en underliggande finansiell produkt förses med handelsstopp på aktuell börs av olika anledningar. Dessutom kan de bli suspenderade eller avlistade av specifika anledningar. Ava kan, i absolut diskretion, avbryta din order för en CFD-transaktion som inte ännu hunnit öppnas, eller stänga en öppen CFD där de underliggande finansiella produkterna försetts med handelsstopp, suspension eller avlistning.

Om aktuellt CFD är över en säkerhet som slutar offereras på börsen eller suspenderas från handel i 5 handelsdagar i rad, kan vi välja att stränga CFD:n i stället för att ändra marginalkravet eller göra en ny prissättning på positionen. När du lägger en order på en CFD hos oss är det sannolikt att vi kommer lägga en motsvarande order för att köpa eller sälja de relevanta produkterna för att säkra vår marknadsrisk. Ava har diskretionen när det kommer till när och om de kommer acceptera en order. Utan att begränsa denna diskretion är det sannolikt att vi kommer välja att inte acceptera ordern vid förhållanden där vår motsvarande order inte kan slutföras. Enligt detta kan Ava när som helst, i absolut diskretion, välja att inte godkänna en CFD över en eller flera underliggande finansiella produkter.

Punkt 7: Margin Calls

Ava försöker i god tid förse dig med information om margin calls för att säkerställa att du kan möte dem. Dock kan det under specifika marknadsvillkor eller vid händelser som triggar extrema svängningar, krävas pengar omgående för att kunna hålla din position öppen. Vänligen notera att alla våra margin calls kommer kommuniceras till dig via handelsplattformen och det är ditt ansvar att säkerställa att du alltid är tillgänglig för att ta emot och agera på dessa margin calls när du har öppna positioner hos oss. Dock reserverar vi oss för vår fulla rätt att omedelbart stänga positioner i relation till att vårt margin call inte kunnat mötas, för att skydda mot exponering och ytterligare förluster på positionen. Vi upprepar att handel med CFD och valutaprodukter med marginal innebär en stor risk och avkastningen kan svänga. Risken att förlora pengar kan vara stor och du kan förlora mer pengar än det kapital som du investerat. I enlighet med detta bör du enbart handla med riskkapital, dvs pengar som du har råd att förlora och som inte behövs för dina övriga finansiella behov.