finansiella derivat

Handel på finansiella derivat

Derivat-kontrakt används av världens största företag så att de kan hantera sina risker och sitt flöde av pengar bättre och mer förutsägbart. Det senare kan hjälpa de matt boosta aktiepriset och när priset går upp så behöver de mindre kapital. Derivata fungerar med en liten premie så bolaget behöver inte ha en stor summa pengar redo för att kunna investera. Ofta så fungerar det så att innan kontraktet har löpt ut så öppnas ett annat kontrakt för att ta över för det gamla.

Vad är finansiella derivat? – Vi förklarar

Ett finansiellt derivat är en produkt du kan handla med eller ett kontrakt som härlett av någonting underliggande där det senare kan vara en tillgång som t.ex. aktier, valutor, råvaror, index och till och med räntor. Derivat skapades i början för att hjälpa investerare att bättre ta bort riskerna med dåliga kurser, men dess funktion har växt och innefattar nu också möjligheten till att utnyttja fler möjligheter. Derivat är attraktiva för många investerare eftersom de hjälper de matt exponeras till olika finansiella tillgångar utan att faktiskt äga dem.

Typer av derivat

De vanligaste typerna av derivat är futurer, optioner och CDSs. Dessa erbjuds antingen OTC OTC (Over-the-counter) eller via en börs. Värdet på derivatan påverkas av prestandan av den underliggande tillgången samt villkoren i kontraktet.  

De vanligaste derivatorna i online handel är:

 • CFDs
  CFDs gör det möjligt för dig att spekulera på priset på globala instrument som aktier, valutor, index och råvaror. När du handlar CFDs så tar du effektivt ett kontrakt- inte den underliggande tillgången som du inte köper och spekulerar på prisrörelser istället. Med CFDs kan du handla både på stigande och fallande marknader, vilket är en stor fördel jämfört med t.ex. aktier.
 • Futurer

Används för råvaror, aktier eller valutor för att minska risken. Ett företag som behöver få råvaror i framtiden kan ha ett realistiskt låst pris, vilket skyddar dem för prisstegringar och kanske till och med för ändringar i valutakurs och räntekurs. Det skyddar också mot fall i valutans värde, speciellt när det gäller att exportera varor i den lokala valutan. Index-futurer som S&P 500 E-mini Futures (ES)  och även valutor tar in känslan hos nuvarande investerar för att reflektera i hur framtida priser kommer att sättas inklusive räntekurser i denna ekvation. Priserna på dessa kontrakt ändras baserade på den nuvarande tillgången och efterfrågan av den underliggande tillgången samt på futurerna själva. De kan bli balanserade eller avslutas innan förfallodatum. Futurer är standardiserade för att underlätta handel som t.ex. Nymex-börsen för guld.

 • Optioner
  Handel på optioner på derivatamarknaderna ger handlare rätten att köpa (CALL) eller sälja (PUT) en underliggande tillgång till ett specifikt pris, på eller före ett visst datum. Innehavaren behöver inte köpa den underliggande tillgången. Detta är den stora skillnaden mellan futurer och optioner.
 • Futurer vs. Optioner
  Syftet med både futurer och optioner är att ge det möjligt för folk att låsa priser i förtid, innan själva affären, för att skydda handlaren från prisförändringar som inte är fördelaktiga. Med futurer så måste köparen betala det angivna beloppet på det avtalade priset när förfallodatumet kommer. Med optioner kan handlaren backa ur. Detta är huvudskillnaden. Dessutom så är de flesta futurmarknader likvida, vilka skapar snäva bid-ask spreads, medan optioner inte alltid har tillräckligt med likviditet, speciellt för optioner som kommer löpa ut långt in i framtiden. Futurer erbjuder mer stabilitet, men är också mer rigida, medan optioner erbjuder motsatsen.
 • Terminer
  Finansiella instrument som startas med ett mer informellt avtal och som handlas via en mäklare som erbjuder handlare möjligheten att köpa och sälja specifika tillgångar som t.ex. valutor, det är terminer. Även här så anges ett fast pris och betalas för ett visst framtida datum.  Detta kontrakt kan också förhandlas om, förlängas eller stängas i förtid för en premie.
 • Swappar
  Swappar är skräddarsydda OTC-kontrakt mellan två handlare. Dessa används vanligtvis inte av retail-investerare och handlas inte på börser. Ett vanligt exempel på swappar är räntekurser. En swap är när två parter byter cash-flöden eller skyldigheter för två andra säkerheter över en specifik tidsperiod.

Varför ska du handla på finansiella derivat?

Derivata kan tjäna många olika syften i en portfölj. Den första är att det är en perfekt plattform att spekulera på prisförändingar av olika finanstillgångar. Derivata erbjuder investerar att få tillgång till marknader och möjligheter de i normala fallet inte hade nått. 

Vi tar ett exempel. Man kan idag investera i Bitcoin utan att förstå allt om hur man köper och särar de digitala mynten i online eller offline plånböcker. Om en investerare köper en Bitcoin-derivata så kommer de tjäna pengar på när Bitcoin stiger även om de egentligen inte äger den digitala valutan. Investerare kan också handla derivata för att få tillgång till hävstång, vilket i sin tur gör det möjligt att boosta innehavet i kapital på marknaden med stora vinster eller förluster som följd.
Derivatans struktur kan hjälpa investerare att dra nytta av arbitrage – möjligheter på marknaden. Även fast det är ovanligt idag så finns dessa möjligheter pga marknadens ineffektivitet som t.ex. att samma finansiella tillgång har olika priser på olika plattformar vid samma tidpunkt.
En annan viktig anledning att handla derivata är att hedga riskexponeringen på marknaden. Man gör detta när man köper ett derivat som går i motsats riktning mot en av tillgångarna som du äger. Till exempel om du äger Microsoft-aktier så kan du köpa en viss typ av derivat baserad på aktiepriset på Microsoft, i det här fallet en Put-option som tjänar dig pengar när aktiepriset faller.

Fördelar med derivat

Som handelsbara produkter så gör derivata det möjligt för handlare att ha potentiellt lukrativa tillägg till sina investmentportföljer. Derivata är produkter för hävstång som kan hjälpa investerare att sprida sitt kapital effektivt på marknaden för att tjäna mer pengar, även fast det finns en tydlig risk med hävstång också. Derivata är också bra för den vanliga retail-investeraren som nu kan få tillgång till marknader som globalt kapital, forex, obligationer, råvaror och till och med kryptovalutor till låga avgifter. Dessa marknader kräver normalt sett mycket kapital och kunskap.

Derivata används också för att minimera risker på marknaden. De är perfekt för hedging strategier och kan hjälpa investerare kompensera risker eller potentiella förluster i sina portföljer. Eftersom de är produkter med hävstång så kan de förstora både vinster, men också förluster och därmed kan investerare använda hävstång derivata att handla finansiella tillgångar även under perioder med låg flyktighet eller relativ prisstabilitet.

Nackdelar med derivat

Hävstång är en av anledningarna till att derivata är attraktivt för handlare, men det är också den största risken. Detta gör derivata till mycket riskfyllt när priserna är mycket flyktiga. Derivata kan också vara mycket svårt att värdera, speciellt de som bygger på flera underliggande tillgångar. Detta kan göra att de ses som hasardspel istället för investeringsspekulation. I derivata så är pengarna uppbyggda av prisförändringar och om man inte vet hur man värderar en tillgång så kan riskerna bli stora. Vissa derivata som t.ex. optioner är tidsbegränsade, vilket tillför ytterligare en risknivå när man handlar med finansiella tillgångar. Det är realistiskt för en investerare att förutspå att priset på en underliggande tillgång kan falla eller stiga, men betydligt mer riskfyllt att förutspå exakt när detta ska ske.

Derivat-handel hos AvaTrade

Häng med AvaTrade idag och dra nytta av den största bredden av finansiella derivata som finns i vår portfölj. Med över 1000 instrument från forexhandel, CFDs för aktier, råvaror och index såväl som optionshandel på vår vassa AvaOptions plattform.  Nu är det dags att omsätta vad du lärt dig idag om derivata i praktiken utan att riskera ditt eget kapital. Öppna ett gratis demo-konto. AvaTrade är en högt reglerad mäklare på marknaden så du kan känna dig trygg och säker. Kundernas pengar halls i segregerade konton hos några av gräddan av världens banker.

Vanliga frågor och svar om finansiella derivat

 • Hur används finansiella derivat?

  Det vanligaste användningsområdet för derivata idag är att hantera risk i finanshandel. Man kan också öka risken med derivata. Ett vanligt exempel är futurer där lantbrukare säljer futurer för att låsa priset som de får för sina grödor eller djur. Detta är ett sätt att reducera risken. Ett annat exempel är att använda CFD-produkter för handel Eftersom detta ofta sker med hävstång så kan man förstora resultatet av affären på ett antal tillgångar.

   
 • Vad finns det för vanliga typer av finansiella derivat?

  Det finns många olika derivata som användas för att minska eller öka investeringsrisker. En av dem heter futurer där man kommer överens om en transaktion i framtiden till ett visst pris och tidpunkt. En annan är en swap där två handlare byter tillgångar med varandra. Optioner är en tredje form av derivata och slutligen finns det också CFDs.

   
 • Vilka typer av underliggande marknader har finansiella derivat?

  Det finns manga olika underliggande tillgångar som t.ex. aktier, råvaror och valutor, men det vi inte tanker på att det finns andra marknader som använder derivata också. Exempel på detta är statliga obligationer, korttids skuldsedlar, OTC lånemarknader, kreditrisksmarknader och olika index.