Vad är en IPO?

Du har säkert hört talas om en IPO förut, men kanske är du lite ringrostig med vad det egentligen innebär. En IPO är en förkortning på engelska som står för initial public offering. På svenska blir det börsnotering.  Privata bolag som vill bli offentligt handlade på börsen måste gå från privatägda till publika.

Genom att bli publika så delar ett privat företag aktier (äganderätter) till aktieägare på marknaden. Vilken privat företag som helst kan bli publikt (om man uppfyller kriterierna). Till exempel så kan ett innovativt start-up företag besluta sig för att börsnoteras eller så vill ett mer etablerat bolag expandera sina marknader, betala av skulder eller få in nytt kapital genom att göra detsamma.

Du kanske undrar varför ett privat företag skulle vilja bli publikt och minska sin egen kontroll över ägandeskapet? Men när man gör det så är det början på en ny era för företaget. Hela management delen skiftar och som en retail investerare så erbjuder även börsnoteringar möjligheter och risker för dig.

Privata företag behöver alltid pengar och hur de får dessa är upp till styrelsen. Man kan ansöka om lån från banken (eller skuldsedlar på lång- och kortsikt) eller söka nytt kapital från sina egna investerare och ägare eller så kan de få in nytt kapital med en börsnotering.

Hur fungerar börsnoteringar?

Så fort beslutet är fattat så måste ägarna av företaget gå in i en underskrivarprocess kantat av förhandlingar för att bestämma en viss specifik försäljning av aktier i företaget till en investmentbank. Denna fungerar som en underskrivare för börsnoteringen. De här stora bankerna, även om de är få, fortsätter sedan att sälja sina aktier till offentligheten.

Underskrivare är de som såklart riskerar det mesta direkt. För att kunna göra vinst så måste de självklart sälja aktien dyrare än för priset de köpte den. Innan börsnoteringen så stiger ofta aktiepriserna högre än IPO-priset och nyheterna om en börsnotering skapar ofta mycket buzz och hajp på finansmarknaderna. Du kommer med stor sannolikhet att få höra om nya börsnoteringar på ASX, the TSE, the Dow Jones Industrial Average, the NASDAQ, och på New York börsen.

Tyvärr så blir tiden efter en börsnotering ofta en slags berg och dalbana i priset. I början så köper många extremt mycket, för att sedan sälja enormt när investerare nästan dumpar priset på aktierna ibland. Detta leder till mycket volatilitet och kanske inte så rekommenderat för nybörjare.

Redo för en IPO

Vissa investerare tycker att du ska ha en portfölj med nyligen börsnoterade bolag givet chansen till den höga avkastningen, men det finns som sagt betydande risk. Ingen vet hur bolaget kommer prestera de närmaste åren. Har bolaget ett bra ledarskap och en solid riskhanteringsplan så kan det innebära skillnaden mellan förlust eller framgång. Bolaget måste också varit granskat innan man blir börsnoterat och där går man noggrant igenom dess strategiska och taktiska mål.

Många företag använder sig av riskkapital för att få behålla kontrollen av sitt företag och för att hjulen ska snurra vidare istället för att göra en börsnotering. I USA så tar det mellan 6-9 månader för the Securities Exchange Commission (SEC) att godkänna en börsnotering. Kostnaderna ligger på omkring $13 miljoner.

Varför är börsnoteringar så riskfyllda?

Till att börja med så är IPOs oprövade företag, men även om de nu är publika så saknar de en historik. Det finns alltså väldigt lite research man kan göra om dem i form av kvartalsrapporter, vinstvarningar, styrelsebeslut osv. Som investerare kan du dock ta reda på det du kan om dem och du bör således göra det. Har du tur så hittar du en guldkalv som kommer tjäna dig stora pengar i flera år framöver. Om vi tar ett bolag som går publikt som exempel och som backas upp av investmentbanker. Detta företag har sedan en underliggande stabil, sekundär marknad där aktier köps och säljs stabilt efter börsnoteringen. Detta gör att du kan ta in den här informationen och se att detta är ett bolag med mindre risk.

Några intressanta fakta

Börsnoteringar innebär ofta mycket hajp och hysteri och bolag kan piska upp en rejäl stämning, men om förväntningarna inte matchar prestandan kan bolaget kånka inom några år. Dotcom bubblan såg många lovande hajpade företag bara falla några år senare. Som investerare bör du således alltid kolla in det ”preliminära prospektet” om bolagets prestanda. Detta kallas på engelska för red herring. Ovärderlig information finns i detta prospekt och då främst antalet aktier som kommer ges ut, priset på dessa, ägandestrukturen och även de potentiella risker som köpandet av aktier i bolaget medför.

När du fattar beslutet att hänga på en börsnotering så godkänner du att köpa aktier till priset innan handelsverksamheten på den sekundära marknaden äger rum. Ett antal kriterier måste uppfyllas, främst de om lämplighet. Tro det eller ej, men visa börsnoteringar är bara öppna för investerare med riktigt tjock plånbok

Många mäklare kommer begränsa sina kunders tillgång till IPOs baserat på antalet tillgångar dessa kunder har hos mäklaren. Så, du kan se att de inte alltid är lätt att investera i en börsnotering. Aktier i en IPO är dock oerhört eftertraktade på marknaderna!

Kom dock ihåg att du inte alltid kan sälja IPO-aktier när du vill. Det kan finnas en period där aktierna är låsta. Dessutom kan aktiepriset falla dramatiskt efter en IPO och i ett läge där du inte får sälja dem.

Så här fungerar avkastning, IPO-prissättning och livskraftighet

Till att börja med så måste vi upprepa det som vi sagt innan, börsnoteringar innebär extrem volatilitet och i synnerhet så kantas den historiska avkastningen av detta. År 2007 så hade en börsnotering i genomsnitt -20 % i prestanda över ett år. Året därpå så hade detta talet tappat till -28 %. De närmaste tre åren så såg man att 1-års prestandan på IPOn blev positive, men till minskande kurser för vinsten varje år- 2009 (15%), 2010 (6%), and 2011 (1%). År 2012, så utpresterade IPOs S&P 500 index med 57% i avkastning, följt av 32% år 2013, 28% år 2014, och -9% år 2015. För 2016 så var siffran 46 %.

Annat som kan påverka prestandan är olika makro-ekonomiska variabler. När det gäller prissättningen så är det mycket komplicerat eftersom ett antal regler och villkor styr när det private företaget blir publikt. Prispunkten som balanserar tillgången med efterfrågan anses ofta vara balanspunkten för priset för marknadens deltagare. Om vi antar att XYZ bolaget blir publikt så kan de erbjuda ett antal miljoner aktier till den publika marknaden.

De befintliga aktieägarna i företaget (de private ägarna) kommer se sina tillgångar minska i enlighet med de aktier som erbjuds publikt. Här är en formel som visar på börsnoteringspris och ägandeskap:

  • Företag XYZ erbjuder nya aktier till marknaden (M) till priset (P)
  • Befintligt ägandeskap försvagas med [(N/(N+M))]
  • Priset bestäms med vad allmänheten kommer betala för att äga 1/(N+M)

Dags för ett exempel:

Om företag XYZ har salt 25000 aktier vid sin börsnotering till $500000, så delas $500000 upp mellan dessa 25000 aktier. Aktieboksvärdet är i detta fall $20 per aktie. Det är alltgid rekommenderat att låta vänta tills hysterin på marknaden lägger sig innan du fattar beslutet att investera i en ny aktie. Dock är det ibland svårt att hålla sig när det är en allmän snackis och ibland kan det också vara värt det.

Gör den affären! Registrera dig hos AvaTrade inom 3 minuter!