Vad är spekulation ?

Ordet spekulation kan ha flera betydelser, men på finansmarknaden så är begreppet desto tydligare. Spekulation innebär en affär som kan ha både potentiell vinst eller förlust. Spekulativ handel som den här innebär att handlaren kan få enorma vinster- eller stor risk för förluster.

De handlare som sysslar med den här typ av handel gillar stora svängningar på marknaden. Både kort-och långtids spekulativ handel är förekommande, där det är vanligare med den förra. När det gäller valutor så kallas det för valutaspekulation där man spår att en valuta ska dyka eller stiga. Detta skiljer sig från valutahandel som Forex där man köper och säljer valutor.

Om den spekulativa investeringen inte hade potentialen för omfattande vinster så skulle motivationen helt utebli. Ibland är det svårt att se skillnaden mellan spekulation och vanlig investering, även fast man har sådana faktorer som hävstång.

 Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare

Hur fungerar spekulation?

Ett bra exempel för att förklara skillnaden mellan investering och spekulation kommer från fastighetsbranschen där fastigheter ofta köps för att hyra ut och därmed skapa en passiv inkomst. Detta kan de flesta se som en investering, men om vi tar fallet där en person köper många fastigheter för en liten summa med hopp om att en dag kunna sälja dem och tjäna storkovan så skulle man där absolut säga att det handlar om spekulation.

En av fördelarna med att ha spekulanter på marknaden är att de för med sig likviditet och kan hjälpa till att minska bid-ask spreaden. I visa tillgångar så är spekulativ short-selling ett sätt att hålla omfattande tjurighet i check och kan även förhindra prisbubblor från att skapas inom tillgången. Det finns flera typer av marknadsspekulation från aktier, obligationer och kryptovalutor till råvaror.

Investering vs spekulation

Normalt sett så accepterar handlare och investerare en kalkylerad marknadsrisk när de öppnar sina affärer och försöker tjäna pengar på prisförändringarna hos tillgångarna de köper och säljer. Skillnaden mellan investering och spekulation är kort och gott risken man tar. Om investeringen har en hög risk att misslyckas så brukar det nästan alltid kallas för spekulation. Ju högre risken är, desto mer i vinst/förlust löper du att ta. Högrisk spekulation är inte långt ifrån hasardspel, medan lågrisk investering använder marknadsanalys för att hålla ner riskerna.

Arbitrage vs. spekulation

Investerar kommer hela tiden leta runt på marknaden efter vinstgivande affärer och i varje fall så använder man en strategi som man vet kommer tjäna en pengar. En av de här strategierna kallas för arbitrage. Den är rätt annorlunda jämfört med spekulation.

Arbitrage strategier används ofta av stora institutioner och investerare. Den används eftersom den minskar risken avsevärt. I stora drag så är arbitrage ett försök att göra vinst från prisskillnaden på samma tillgång på två eller flera marknader.  Arbitrageuren köper tillgången på en marknad till ett lägre pris och säljer den sedan på en annan marknad till ett högre pris. Detta ger därmed en liten vinst.  Eftersom denna skillnad ofta är mycket liten så lämpar sig arbitrage sällan för den småskalige investeraren. Spekulation är därmed mycket lämpligt för alla typer av investerare eftersom det inte kräver ett stort kapital och du kan göra det på i princip vilken marknad som helst.

Spekulation och Forexmarknaden

Forexmarknaden handlar med omkring $6.6 triljoner per dag, vilket gör den till den mest likvida marknaden i världen med råge. Valutor handlas dygnet runt och priserna kan skifta enormt. Forexmarknaden domineras av institutioner och hedgefonder och många av transaktionerna är spot-trades för att köpa eller sälja valutor för att kunna genomföra affärer på andra sidan världen. Spekulation på forexmarknaderna är ofta svår att särskilja från normal hedging, där ett företag köper eller säljer en valuta för att skydda sig mot stora marknadsrörelser.  

Till exempel kan en valuta köpas eller säljas för att skydda ägaren mot prisrörelser i en utländsk obligation. Vissa kanske anser detta är att sätt att hedga, medan andra säger att det är spekulation eftersom valutan som innefattas är oerhört volatil.

Spekulation och aktiemarknaden

Spekulation kan också förekomma ofta på aktiemarknaden. Vi kan ta ett exempel med cannabismarknaden där många av aktierna har chansen att skjuta i höjden beroende på de lagar som stiftas, men det finns också mycket hävstång med dessa aktier och de kan bli värda noll innan lagarna är på plats. Aktierna medför alltså stor risk såväl som stor potential till enorma vinster. Vissa handlare gillar dock att spekulera på dessa aktier enbart baserade på deras magkänsla.

Spekulativ handel har gjort visa handlare stormrika, men det finns fällor också. Spekulation kan ske i branscher där priserna är uppblåsta på uppbyggda förväntningar. Ju mer investerare som dras till aktien ju större blir bubblan. Det var precis det som hände med dotcom bubblan i slutet av 1990-talet och när bubblan sprack 2001 så gick många handlare bankrutt när deras aktier tappade så mycket som 90 % av sitt värde. Andra förlorade precis allt.

Typer av spekulativa handlare

Det finns främst tre olika typer av handlare som sysslar med spekulativ handel: scalpern, day trader och swing tradern.

Scalping är en form av spekulation där handlaren försöker få så många små vinster som möjligt under en kort tid. Han placerar dussintals affärer på en enda dag och kammar hem små vinster från varje. Även om detta egentligen borde ses som en form av investering så finns det fall där större risker accepteras och detta gör scalping till en form av spekulation.

Day trading anses också falla inom ramen för spekulation och dessa liknar scalpers, men handlare på lite längre sikt. Scalpers kanske köper och säljer samma tillgång inom ett par minuter, medan day tradern låter flera timmar gå innan han alltid stänger affären i slutet av dagen. Därmed finns det ingen risk att lämna kvar en öppen position över natten och han kan därför ta större risker under dagen.

Slutligen har vi då swing traders som håller en position i flera dagar och ibland veckor. Det kan anses spekulativt om han har för avsikt att sälja den till ett betydligt högre pris långt senare om han tror att priset kommer öka. Dock kan motsatsen ske med dåliga nyheter eller andra faktorer som påverkar priset.

Spekulativa handelsstrategier

En av de mest populära handelsstrategierna innefattar price in action trading och användandet av stop loss ordrar för att åtnjuta ett visst skydd mot massiva förluster. Mönsterhandel är också en form av trendhandel, där prismönster identifieras och används för att hitta potentiella möjligheter på marknaderna. Detta rör sig om en ren teknisk analysstrategi som använder sig av historisk prestanda för att göra en spådom om den framtida prisrörelsen av en tillgång.  Även om visa typer av monster anses rätt säkra så är andra betydligt mer spekulativa eftersom de avser att göra mer i vinst till priset av omfattande risk.

Stop loss ordrar används ofta av spekulativa handlare för att minimera förluster ifall priset rör sig emot dem. Hedging kan också användas som en form av skydd när man spekulerar på prisrörelserna på en volatile tillgång.

 Tareda på hur du öppnar ett handelskonto på 1 min