Limit och stopp-ordrar förklarade

Vad är en Limit-order?

Limit-ordrar är ordrar som kan anpassas till en öppen position eller en som väntar. På en öppen position så kommer ordern att stänga den positionen om en tillgång når ett förutbestämt värde och därmed ser till att du går med vinst. Dessa ordrar kallas också för “ta vinst” ordrar.

Limit-ordrar hjälper också investerare att köpa eller sälja en tillgång till ett specifikt pris eller bättre. Sådana Limit-ordrar kommer i två former: Köp Limit-ordrar och Sälj Limit-ordrar.

Köp Limit-ordrar innefattar köpandet av en tillgång till ett bestämt pris eller lägre, medan Sälj Limit-ordrar innefattar säljandet av en tillgång till ett begränsat pris eller högre.

Dessa ordrar är extremt användbara för investerare och används ofta då de spelaren viktig roll i att begränsa riskerna med handel medan man samtidigt säkrar vinsterna.

Limit & Stop Orders

Hur fungerar Limit-ordrar?

Köp Limit-ordrar

En köp Limit-order är en väntande order att köpa en tillgång om dess värde sjunker under det bestämda värdet. Handlaren öppnar en Köp Limit om han/hon tror att tillgångens värde kommer öka efter att positionen öppnats.

Sälj Limit-ordrar

En sälj limit-order är en väntande order för att öppna en sälj-position om värdet på tillgången ökar till eller ovan ett bestämt värde. Handlaren öppnar en sälj-limit om han/hon tror att värdet på tillgången kommer minska efter att ställningen öppnas.

Köp stopp-ordrar

En köp stopp-order är en väntande order för att köpa en tillgång om dess värde stiger eller mer än ett bestämt värde. Handlaren öppnar en köp-stopp om han/hon tror att värdet på tillgången kommer öka ytterligare efter att ställningen öppnas.

Sälj stopp-ordrar

En sälj stopp-order är en väntande order för att öppna en sälj position om en tillgång sjunker till eller lägre än ett bestämt värde. Handlaren öppnar en sälj-stopp om han/hon tror att värdet på tillgången kommer minska ytterligare efter att ställningen öppnas.

Vad är Stopp Limit-ordrar?

En stopp limit-order är en kombination av en stopp order och en limit order. Med en stopp limit-order så när ett särskilt stopp-pris har nåtts så kommer ordern att bli en limit-order och tillgången köpes eller säljes till ett speciellt pris eller bättre. Dessa ordrar är snarlika stopp limit på offerter och stopp på offert-ordrar. Dessa typer av ordrar är idealiska för handlare som har komponenter av både stopp och limit-ordrar.

Hur ska du använda Limit och Stopp-ordrar?

Limit-order

  1. Hitta positionen i fönstret öppna positioner och högerklicka på den. Välj Limit och dina inställningar för ordern.
  2. I den önskade raden för positionen så väljer du limit kolumnen och klickar på den. Sedan så ställer du in dina inställningar för limit ordern.
  3. På handelstabben så väljer du limit. Klicka på den önskade positionen i fönstret välj limit order. . Sedan så ställer du in dina inställningar för limit ordern.

Varför är stopp och limit-ordrar så användbara?

Det är viktigt att implementera limit och stopp ordrar som ett riskhanteringsverktyg. Det reducerar behovet för en investerare att gå in i hans/hennes konto varje dag och övervaka deras positioner.

Stopp och limit ordrar är fantastiska när det sker stora marknadshändelser som kan hända omedelbart. Dessa händelser överraskar generellt sett alla investerare; om du däremot har all din handel in check så kommer den antingen låsas i den förutbestämda vinstinställning eller stänga din position om nu händelsen skulle inverka på värsta tänkbara för din handel

Om du nu är på din plattform när en stor händelse slår mot ekonomin så kommer limit eller stopp-ordrar att genomföras snabbare än manuell action.

Close-ordrar

När stopp och limit-ordrar anses vara öppnings-ordrar, så används två typer av ordrar för att stänga en öppen position- båda med mycket högre relevans när man bedömer riskhantering. Dessa är: stopp loss och take profit ordrarna.

Vad är en Take profit order?

En take profit order är en som är inställd på en öppen position för att stänga denna på en förutbestämd kurs som är bättre än det nuvarande marknadspriset. Dess syfte är att stänga positionen när det som handlaren kallar för “det bästa möjliga läget” för att på så sätt garantera vad han/hon anser är max vinsten innan trenden vänder.

Hur fungerar en Take profit order?

En take profit order kommer automatiskt att triggas när tillgångens värde når en förutbestämd nivå. Om en aktie är prissatt till $100 och stiger och handlaren anser att den inte kan stiga högre än till $120- nivån som han placerar sin take profit order på- innan den sjunker.
Omvänt så om aktien faller och han tror att den maximala vinsten på en sälj order kommer vara 80$ så är det där han placerar sin TP på en kort position. Så fort som tillgången når den nivån så stänger plattformen positionen oavsett riktningen som tillgången fortsätter röra sig mot.

Vad är stopp-loss ordrar?

Sto- loss ordrar är ordrar som är inställda på en öppen position som kommer att stänga en handel vid en förutbestämd kurs som är mindre bra än det nuvarande marknadspriset. Syftet med att använda en Stop-Loss order är att begränsa möjliga förluster på en handel. Stop-loss ordrar förhindrar att en investerare från att uppleva förödande förluster ifall en viss tillgång störtdyker.

Hur fungerar stopp loss ordrar?

Stop-loss ordrar fungerar genom att automatiskt stänga en position när priset på en tillgång når en viss punkt. Till exempel, om en aktie är prissatt till $100 så kan en stop-loss order läggas av en investerare på 75$. Så även om priset når eller sjunker under 75$ så kommer detta att trigga en automatiskt marknads sälj-order för aktierna som investeraren ägde. I detta exemplet så skulle investerarens förluster begränsas till 25%.

Även om ovanstående stycke relaterar till köp-ordrar så kan stop-losses också anpassas till sälj-ordrar. I det här fallet så kommer en position att stängas om tillgången ökar ovan en bestämd nivå.

Vad är Trailing stop ordrar?

Trailing stop ordrar är ordrar som är inställda på en öppen position. Den här typen av ordrar är designade för att göra det möjligt för handlare att ställa in en stopp-loss punkt på en fixerad marginal från marknadspriset. Så, om marknadspriset svänger till fördel för den öppna positionen så kommer stopp punkten att ändras i enlighet med detta så att samma marginal behålls mellan stopp loss och marknadspriset.

Ställ in limits och stops med marknads och entry-ordrar

När man sätter en marknadsorder eller en ingångs (entry) order så kan man ställa in en limit och en stopp eller trailing stopp order i förväg. Kolla in den iförväg bestämda stopp/limit valet och välj dina inställningar.

Var ser jag min order?

Din order kommer synas på handelstabben i terminalfönstret.

I fallet i en Stop-Loss och/eller Take Profit order så är dessa synliga i respektive kolumn. I fallet med öppningsordrar (Limit/Stop Köp/Sälj/OCO) så kommer ordern att synas men inte triggas förrän värdet är uppnått. En position som inte är triggad är en där vinstkolumnen är tom. Den bestämda ingångskursen kommer synas i den första (vänstra) priskolumnen.

Lär dig mer om hur du implementerar limit och stopp-ordrar efter en framgångsrik nedladdning av MT4 och installation för att utföra auto-handel på Forex och CFD-handel.

Ansvarsfriskrivning:
AVA garanterar att alla Limit-ordrar kommer utföras under den specificerade kursen och inte en bättre kurs. AVA garanterar inte det för Stop-Losses och för Trailing Stop. Om det sker en skarp marknadsrörelse och det nuvarande priset för ett instrument slår igenom kundens kurs för Stop-Loss eller för Trailing Stop så kommer ordern att utföras vid nästa tillgängliga pris.