Begränsade och stoppordrar

AvaTrade erbjuder två sorters limitorder: Limits (L) & Entry Limits (EL).

  • LIMIT (L)
  • ENTRY LIMIT (EL)

En Limitorder (L) är en begäran om att handla ett instrument vid en förbestämd kurs när priset på en tillgång rör sig till fördel för klientens position. Den placeras vid en kurs som är mer gynnsam än det aktuella marknadspriset. Ordern placeras på en öppen position och kan beskrivas som en vinsthemtagningsorder, fastän det inte nödvändigtvis betyder att positionen stängs med vinst. Limitorder refereras ofta till som “vinsthemtagningsorder” (eng. Take Profit Orders). AVA garanterar alla Limit- och Entry Limitorder vid angett pris, inte ett bättre pris.

Exempel – Limitorder

I den position på 1000 EUR/USD du öppnade, köpte du EUR/USD vid ett pris på 1.32130. Du tror att EUR/USD rör sig i en gynnsam riktning för dig och du vill “hämta hem vinsten” vid en viss kurs. Du vill stänga din öppna position när marknaden når 1.32200. Du placerar en limitorder på din öppna position vid 1.32200 som kommer att stänga den när marknaden når denna kurs.

En Entry Limit (EL) är en order att öppna en position vid en förbestämd kurs då priset på tillgången rör sig ofördelaktigt för klienten. En Limitsäljorder syftar på stängning av köpposition. En Limitköporder syftar på stängning av en säljposition. AVA garanterar alla Limit- och Entry Limitorder vid angett pris, inte ett bättre pris.

Exempel – Entry Limitorder

För en position på 1000 EUR/USD erbjuder din handelsplattform ett säljpris på 1.32100 och ett köppris på 1.32130. Du tror att EUR/USD-marknaden kommer falla innan den återhämtar sig och du vill köpa EUR/USD när köppriset når en kurs på 1.31950. Du kan placera en Entry Limitorder på din handelsplattform vid 1.31950 som kommer att öppna en ny position att köpa 1000 EUR/USD när marknaden når 1.31950 i köppriset.