Price action är helt enkelt läran om prisrörelser på marknaden. Varje grundläggande och teknisk analys har sin kärna i priset, så varför inte plugga, analysera och lära sig från själva priset? Det är precis detta som price action trading gör. De tror att allt de behöver veta om en marknad visas i priset. Det är också detta som skiljer price action från andra former av teknisk analys där matematiska indikatorer är utbredda. De viktigaste delarna när du handlar med price action är att både priset och tidsvariablerna tydligt visas på en ”ren” graf. Detta kallas för den rena eller nakna grafen eftersom det inte finns några indikatorer som grumlar synen för price action trading. Priset som visas i prisgrafen visar den kollektiva tron, kunskapen och handlingen av deltagarna på marknaden. När priserna går upp så innebär det att köparna har kontrollen, men på fallande marknader så är det säljarna.

På en sidledsmarknad så saknas det consensus mellan köpare och säljare. price action trading spårar heller inte grundläggande händelser eftersom de tror att priserna kommer spegla dessa händelser ändå. För dem så är prisrörelser den ultimata leverantören av signaler. Price action är omåttligt populärt och används av alla typer av handlare från retail investerare till floor traders och till och med institutioner. Price action är ett kraftfullt sätt att analysera marknaden, men det finns de som kritiserar metoden.

Kritikerna anser att price action är väldigt subjektivt eftersom olika handlare kan ha lika många åsikter vid samma tidpunkt på samma marknad. Om till exempel priset på en underliggande tillgång närmar sig en viss och viktig resistensnivå så kan en handlare köpa tillgången med förhoppningen att när priset når nivån, medan en annan handlare kanske vill vänta och se vad som händer. Båda kanske har rätt men det är svårt att avgöra hur du ska handla på möjligheterna på marknaden och denna avsaknad av klarsyn får det att ses som en flockmentalitet.

Förespråkarna av en teori som på engelska kallas för Random Walk Theory tror också på att det inte finns något sätt alls att man kan förutspå priser på marknaden eftersom de i grunden är djupt kaotiska. Random Walk teoretiker investerar ofta i portföljer med bra spridning för att skydda dem mot olika slumpmässiga prisras på marknaden.

Price actions trading system

Price action trading är enkelt och de flesta system har ofta en två-stegs process för att kunna hitta och utnyttja handelsmöjligheterna på marknaden. Stegen är som följande:

 1. Identifiera de rådande marknadstillstånden
  Som nämnt ovan så kan en marknad antingen vara i en uppåttrend, nedåttrend eller gå sidledes. Genom att observera tillgångars priser så kan handlare snabbt kunna veta i vilken fas av price action marknaden befinner sig just nu.
 2. Identifiera handelsmöjligheten
  Sedan kan handlaren se om det finns en handelsmöjlighet. Till exempel, inom en uppåttrend så kan price action delen kunna berätta för handlaren om priserna är fortsatt på väg uppåt eller om de är på väg tillbaka. Ett exempel på price action trading är när guldpriset har trendat högre och närmare sig  $2,000. Om den går upp på en ny nivå så kommer $2,000 nu vara den nya supportarean. En lång position kan nu skapas efter att ett tillbakadragande misslyckas att nå under $2,000. Om den tidigare supportnivån var på $1,980, så kan en price action lägga en stopp-loss nivå under det priset, vilket är precis där uppåttrenden kommer vara ogiltig. Utgångshandeln kan triggas när handlaren är nöjd med sin risk/vinst grad eller marknaden inte når högre toppar och högre dalar.

Price Action Indikatorer

De enda handelselementen för en price action handlare är tid och pris. Detta gör att en prisgraf är det viktigaste handelsverktyget för en sådan handlare. På nästan varje plattform så är candlestick-grafer de mest populära på grund av den detaljerade informationen de ger handlare om tillgångars priser såväl som dess grafiska tilltal. En typisk candlestick kommer visa tillgångens högsta, lägsta samt öppnings och stängningspriser (HLOC) över en viss tidsperiod. På de flesta plattformar så visas en candle med de ett högre stängningspris än öppningspris i grönt (tjurigt candle), medan det omvända gäller för ett candle som visas i rött (björnigt).

Den här detaljerade prisinformationen kan berätta en hel del för price action handlaren om kollektiva beslut och handlingar från marknadens deltagare. Positioneringen av HLOC priset bestämmer storleken och formen av ett candle såväl som informationen den ger till handlaren. Av den här anledningen så föredrar visa candletyper tjuriga signaler som en hammare; björniga signaler som en hängande gubbe; och neutrala signaler en Doji. Du kan lära dig mer om detta i vår omfattande guide om candlestickmönster. Allt eftersom tiden går så printas fler candlesticks ut på grafen. Detta ger price action trading mer information om priset.

Candlestick-mönster gör det möjligt för handlare att spåra ebb och flod på marknaden och om man tolkar och förstår det rätt så kan det uppstå flera lukrativa price actionsmöjlighter på marknaden. Price action handlare handlar alltid med en ren graf för att kunna läsa candlesticks och grafmönster på bästa sätt. Flertalet grafmönster ger handlare tre huvudsakliga signaler; fortsättning, omkastning eller neutral.

 • Fortsättande mönster som t.ex directional wedges och flags, skapas på trendande marknader och singalerar att den dominanta trenden kommer fortsätta.
 • Omkastande monster som huvud och axlar såväl som double bottoms, signalerar att styrkan på den rådande trenden håller på att tappa i fart och styrka och att en omkastning håller på att ske.
 • Neutrala mönster som t.ex. symmetriska triangulär kan formas på vilken marknad som helst och även fast de skickar signaler om att något stort är på väg att hända så ger de ingen information om riktning.

När det gäller candlesticks och grafmönster så är det faktiskt viktigare att läsa och analysera informationen än att memorera den. Följ candlesticks för att bestämma prisets riktning på marknaden. Lär dig mer om detta i vår guide till grafmönster. Dessutom kan du använda trendlinjer för att hitta de optimala prispunkterna för att gå in och ur på marknaden.

Price Action trading strategier

Price action strategier innefattar att läsa sig till om hur psykologin påverkar marknadens deltagare genom att hålla koll på prisförändringarna på marknaden. Här är några av de mest pålitliga price actions uppläggen på marknaden:

Long Wick Candles

Ett candle på marknaden visas som koppen och veken. Kroppen är avståndet mellan öppnings och stängningspriset, medan veken representerar extremerna (högsta och lägsta som uppnåtts). Candles med lång veke är price action handlarnas favorit. Om ett candle med en lång övre veke visar att handlarna försökte och till och med lyckades att pusha priserna högre, men att säljarna gjorde motstånd och till och med fick tillbaka priset under tidsperioden så kan pris action handlaren med den här infon backa säljarna igen eller vänta på bekräftelse. Oavsett så är lång vekes candles ett måste att kolla in för price action handlare.

Inside Bar After Breakouts

När breakouts sker så finns det en utmaning för handlare- om det är äkta eller inte. Ett så kallat inside bar breakout monster är när ett eller flera candles handlar inom den höga eller låga av det stora breakout candle, därav namnet inside. Mentaliteten för den setupen är att marknadens deltagare är ovilliga att ge tillbaka några vinster från breakouts och är till och med redo att försvara och backa att den nya trenden går framåt.

Trendline trading

Trendline handel innefattar användandet av linjer för att skapa optimala punkter för att kunna starta affärer på trendande marknader. På en uppåt trend så ritas trendlinjen från en viss lägsta swing till en följande för att sedan projektera till framtiden.  Retracements till en trendlinje representerar en idealisk prispunkt för att hänga på uppåttrenden. Horisontella trendlinjer kan användas på ranging marknader för att kartlägga support och resistensområden.

Sammanfattning

Price action trading är ett kraftfullt sätt att selektivt handla på möjligheter som har hög sannolikhet. Öppna ett gratis demo-konto hos AvaTrade redan idag och testa dina strategier för price action trading.

Vanliga frågor och svar om price action handel

 • Fungerar verkligen price action trading?

  Price action trading kan fungera, men handlaren måste verkligen förstå att det kräver en hel del tålamod för att framgångsrikt kunna handla på marknaderna med metoden.  Det finns väldigt specifika uppställningar som en price actionshandlare kommer leta efter på graferna och det kan ta tid innan dessa uppstår. Att gå in på en affär innan dessa villkor är uppfyllda kan leda till att du förlorar pengar. Därför är det otroligt viktigt att ha en bra handelsplan för in-och utgångaffärer samt hålla sig till den här planen.

   
 • Hur lär du dig price action trading?

  Eftersom price action trading är ett systematiskt förhållningssätt som använder teknisk analys, färsk prishistorik och subjektiv input från handlaren så handlar det mest om att gå din egen väg för att se vad som fungerar. Som en grund så bör du ha full förståelse för teknisk analys i synnerhet support och resistensnivåer. Du bör också kunna identifiera trender med olika metoder. Vidare så bör du ha koll på sådant som pin bars och inside och outside bars.

   
 • Hur tillförlitlig är price action trading?

  Price action trading är inte perfekt. Inget handelssystem eller strategi kommer vara helt rätt till 100 %. Dock har price actionsstrategier visats sig vara rätt så tillförlitliga, med många av uppläggen ha en 75 % framgångsnivå. De mest träffsäkra handelsmönstrena som används av en price actionshandlare är head and shoulders (eller omvända head and shoulders) upplägg. När du använder det här upplägget så kan träffsäkerheten höjas till hela 83 % om det görs på rätt sätt. Andra upplägg med närmare 80 % i träffsäkerhet är tjuriga och björniga rektanglar eller triple tops/ triple bottoms (också omkring 80% träffsäkra).

   

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare