What is GDP (Gross Domestic Product)

 

Under 2000-talet så mäts inte ett lands styrka efter hur många invånare eller stridsvagnar man har utan efter dess ekonomiska styrka. Landets totala ekonomiska produktion kallas för Bruttonationalprodukt, förkortat till BNP och är en faktor varje investerare och handlare bör väga in i sin analys. Säkerligen har du hört talas om det, men vet du egentligen varför du ska hålla kolla på BNP? Vi berättar om detta och mycket mera i vår omfattande guide till BNP.

Vad är Bruttonationalprodukt (BNP)?

Bruttonationalprodukt (BNP) är som sagt det totala värdet av varor och tjänster som produceras i ett land. Det beräknas periodvis, vanligen kvartals eller årsvis för att mäta hur den ekonomiska verksamheten utvecklas över tid. Positiv BNP visar att ekonomin växer, medan det omvända gäller för en negativ utveckling. Om BNP är negativ under två perioder i rad så börjar varningsklockorna ringa då det kan signalera att en recession är på väg. BNP anses vara en laggande indikator, vilket innebär att den beräknas enbart när perioden är över. Detta innebär att den inte tar i beaktande det som händer i realtid, utan enbart det som hänt. BNP anses ofta vara ett riktmärke för ekonomiska indikatorer som landets ekonomiska hälsa och tillväxt.  

Den moderna versionen av BNP kom till år 1934 av Nobelpristagaren i ekonomi, Simon Kuznets och innefattade en formel som inkluderade ekonomisk verksamhet inom ett land, men exkluderade utländska enheter baserade utanför landets gränser. BNP skiljer sig därifrån från Bruttonationalinkomsten som förr kallades för GNP och som idag förkortas till BNI som är inkomstbaserad. Generellt sett kan man säga att BNP innehåller fyra nyckelelement: privat och public konsumtion, statens utgifter och balansen på utländsk handelsverksamhets. Det är SCB i Sverige som ger ut rapporter på BNP och BNI.  Dessa innefattar för BNP:

 • Torra siffror, också känd som Nominell BNP och inflationsjusterade siffror, kända som real BNP.
 • Periodisk förändring i procent, också känt som BNP tillväxtdata
 • Distrinutionen över befolkning, känt som BNP per capita

Topp 10 länder i nominell BNP per capita

Land

  Nominell BNP per capita

  Luxemburg

  $113196

 Schweiz

  $83716

  Macau

  $81151

  Norge

  $77975

  Irland

  $77771

  Qatar

  $69687

  Island

  $67037

  USA

  $65111

  Singapore

  $63987

  Danmark

  $59795

Hur beräknar man BNP?

BNP mäter värdet på alla varor och tjänster som producerar för försäljning i ett visst land. Det finns främst tre sätt att mäta BNP, även fast alla tre ger samma siffror oavsett formeln. De baseras på konsumtion, output och inkomst. 

BNP baserat på förbrukning

Förbrukningsapproachen till BNP tar konsumtionen av medborgare, privata bolag och staten i beaktande samt skillnaden mellan exporten och importen.

BNP(E) = C + I + G + Nx

 • C – Konsumtionen: beloppet som konsumeras av lokala konsumenter och som representerar över 2/3 av BNP och därmed gör Konsumentförtroende en stor förutsägare av tillväxt.
 • I – Investeringar: beloppet på inhemska investeringar gjorda av private företag och som visar förtroendet som lokala företag har att investera i affärsverksamheter och att anställa.
 • G – Statens kostnader: beloppet som spenderas av staten på infrastruktur och industri och som indikerar en slags basefterfrågan i ekonomin.
 • Nx: Netto handelsbalansenskillnaden mellan exporten och importen och som avslöjar värdet som man får genom att sälja lokala produkter utomlands, minus värdet som förbrukas av utländska ekonomier.

BNP baserat på produktion

Till skillnad från förbrukningsformeln som bygger på bruttoförsäljningssiffror så bygger den här aspekten på nettovärdet.

BNP(P) = Summan av all produktionsoutput – summan av mellanliggande inputkostnader

 • Summan av all produktionsoutput: totala värdet av varor och tjänster som produceras
 • Summan av mellanliggande inputkostnader:totala värdet av kostnaderna att producera varor och tjänster

BNP baserat på inkomst

BNP baserat på inkomst kan anses vara en kombination av förbrukning och produktionsaspekterna. Den innefattar ett antal faktorer som t.ex. anställdas löner, och vinster från bolag till statens skatter och ränteinkomster.

BNP(I) = Total nationell inkomst + skatter + avskrivning + Nx

 • Total nationell inkomst:  löner, bolagens vinster, staten skatter och ränteinkomster.
 • Skatter: Olika direkta och indirekta skatter som fastighets och inkomstskatter
 • Avskrivning: reservkapitalet i bolag för att ersätta uttjänta affärsverktyg
 • Nx: Samma som i förbrukningsaspekten, dvs totala skillnaden mellan exporter och importer.

Nominell BNP vs. Real BNP

Priserna på varor och tjänster som inkluderas i BNP-beräkningen kan skifta på grund av flera faktorer, men främst pga inflationen. För att kunna se om priserna kommer ändras pga vanligt affärsverksamhet eller inflation så har två åtgärder vidtagits:

 • Nominell BNP: baserade på nuvarande marknadspriser och utan att ha justerats för inflation eller deflation.
 • Real BNP:baserad på nominell BNP, justerad för inflation.

Real BNP = (Nominell BNP) / (BNP Deflator)

Den inflationsjusterade reala BNP beräknas genom att dividera den nominella BNP referensen till en inflationsreferens också känt som BNP Deflatorn.  Denna beräknar inflationskursen på en årlig basis (t.ex. föregående år) genom att hitta förhållandet mellan basårets nominella GNP och det reala BNP.

BNP Deflator = [(Nominella BNP för basåret) / (Real BNP för basåret)] x 100

BNP Deflatorns värde används för att justera det nuvarande årets nominella BNP för att hitta vad det faktiska totala ekonomiska värdet när vi tar i beaktandet för prisförändringar pga inflationen. Real BNP används för år-till-år jämförelser, medan kvartaler för varje år jämförs med det nominella BNP

Nationell BNP vs. BNP per capita

Det nationella BNP återspeglar det totala ekonomiska värdet som skapas i en hel nation. Denna total skulle dock återspegla medborgarnas dagliga liv beroende på storleken på befolkningen. Detta är känt som BNP per capita. BNP per capita mäter den genomsnittliga levnadsstandarden i ett land genom att distribuera det nationella ekonomiska värdet på befolkningsstorleken. Genom att dividera den nationella BNP med befolkningen så ser vi hur mycket ekonomiskt värde varje medborgare får i genomsnitt. Årlig BNP BNP per capita indikerar genomsnittlig inkomst per år per medborgare, medan en kvartalsrapport skulle mäta det per kvartal.

Ett högt nationellt BNP kan få ett land att verka ekonomiskt starkt, men om varje medborgare bara skulle få u ten liten del av den kakan så skulle den faktiska levnadsstandarden vara låg. Till exempel så har Indien en BNP $2,72 triljoner; men när vi delar upp det på landets 1,35 miljarder människor så blir siffran per person bara $2000. Å andra sidan så är Luxemburgs nationella BNP bara på $70,89 miljarder, men fördelat på dess 600000 invånare så blir det $116000 per år och person i genomsnitt.

Hur kan du handla på BNP data releaser?

BNP är en av de stora ekonomiska indikatorerna på ekonomisk hälsa och tillväxt och som sådan så har rapporter om BNP en stark påverkan på marknadens sentiment gentemot landets tillgångar och skakar ofta om marknaderna med omfattande volatilitet. Volatiliteten kan vara i timmar, i synnerhet om resultaten skiljer sig omfattande från analytikernas förutsägelser. BNP anses ofta en stor del av grundläggande analys och markeras med ”omfattande påverkan” i ekonomiska kalendrar. Till skillnad från bransch-specifika data som arbetslöshetssiffror och tillverkningsrapporter som kan skifta kapitalet mellan valutan och aktiemarknaderna., så kan BNP-resultat boosta eller trycka ner finansiella element i landet. Låt oss anta att USA är på väg att släppa en kvartalsrapport om BNP. Om resultaten är:

 • Bättre än väntade:
  om ekonomin växer så kan investerare få självförtroende och amerikanska tillgångar som USD, Amazon aktier och US500 index kontrakt ökar i värde.
 • Sämre än väntade: 
  om ekonomin krymper så kan det leda till en recession och hög-risk sentiment på marknaden leder till att amerikanska tillgångar tappar i värde.

Omfattningen och hastigheten på volatiliteten som skapas efter en BNP release kan skapa många hög-risk och högvinst möjligheter. Därför är det en händelse på marknaden som du bör beakta när du handlar på marknaden med en nyhetshandelsstrategi.

Nyckelrapporter för BNP världen över

BNP för de stora ekonomierna i världen övervakas noga eftersom de påverkas världsekonomin stort. Du kan se mer om detta nedan:

USA

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum: Varje månad, kvartalsvis och årsvis
 • Utfärdande organ: U.S. Bureau of Economic Analysis
 • Påverkade tillgångar: USD; Amerikanska aktier och obligationer; US30, US500, US_TECH100; USD-handlade råvaror

EU

 • Region: Europa
 • Releasedatum: Kvartals- och årsvis
 • Utfärdande organ: Eurostat
 • Påverkade tillgångar: EUR; EuroStoxx50; DAX 30, CAC 40; statliga obligationer för EU-medlemmar

UK

 • Region: Europa
 • Releasedatum: Varje månad, kvartalsvis och årsvis
 • Utfärdande organ: National Statistics
 • Påverkade tillgångar: GBP, EUR; brittiska aktier; FTSE 100; UK Gilts

Kanada

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum: Varje månad, kvartalsvis och årsvis
 • Utfärdande organ: Statistics Canada
 • Påverkade tillgångar: CAD; Kanadensiska aktier; S&P/TSX; Obligationer du kan köpa i Kanada; Råolja

Japan

 • Region: Asien
 • Releasedatum: Kvartals- och årsvis
 • Utfärdande organ: The Statistics Bureau of Japan
 • Påverkade tillgångar: JPY; japanska aktier; Nikkei 225; Japanska statsobligationer

Kina

 • Region: Asien
 • Releasedatum: Kvartals- och årsvis
 • Utfärdande organ: National Bureau of Statistics
 • Påverkade tillgångar: CNY, AUD, NZD; kinesiska aktier; China A50; Kinesiska statsobligationer

Australien

 • Region: Oceanien, Asien
 • Releasedatum: Kvartals- och årsvis
 • Utfärdande organ: Australian Bureau of Statistics
 • Påverkade tillgångar: AUD, NZD; australiensiska och nya zealändska aktier och obligationer; ASX 200 index

Gör dig redo för nästa BNP-rapport med AvaTrade

Som en av de stora faktorerna som påverkar marknaden så leder BNP-rapporter till omfattande prisrörelser på påverkade tillgångar. Du kan använda AvaTrades omfattande resurser och verktyg för att analysera marknaderna och hantera din risk så du kan handla på BNP med självförtroende.

 • Ekonomikalender:
  AvaTrades egen ekonomikalender innefattar uppgifter om alla BNP-rapporter som släpps av världens stora länder.
 • Ett brett utbud av tillgångar: 
  Vissa BNP-rapporter påverkar visa nyckeltillgångar; du kan handla alla BNP-påverkade valutapar, aktier och index med hög hävstång och låga spreads.
 • Lång & kort CFD-handel: 
  Oavsett om BNP är positiv eller negativ så kan du handla CFDs för att utnyttja både fallande och stigande priser utan att behöver köpa tillgångarna! Inga begränsningar på short-selling .
 • AvaProtect: 
  BNP-rapporter är mycket volatila och riskfyllda, men med AvaProtect så kan du enklare hantera din risk genom att hedga dina positioner direkt på handelsplattformen.

Nu vet du vad BNP är och hur det påverkar Forexmarknaderna. Vad händer härnäst? Kolla in ekonomikalendern för att se när nästa släpp sker.

Vanliga frågor och svar om BNP

 • Hur påverkar BNP-rapporter Forexmarknaden?

  BNP påverkar valutakurserna starkt och marknaderna kan röra sig mycket samt volatiliteten är också hög när BNP-rapporterna släpps. Detta är synnerligen viktigt när rapporten skiljer sig från förväntningarna och handlare måste därför vara beredda på att djupdyka i rapporten för att titta på sådan som produktionssiffror, olika tjänster och arbetslöshet för att få en bra bild av landets ekonomi och hur den nationella valutan påverkas.

   
 • Vilka BNP-rapporter är viktigast?

  Även fast länder som Schweiz och Macau har otroligt hög BNP per capita så måste vi komma ihåg att de är små ekonomier. Istället är det stora länders BNP som hamnar i fokus, där USA är den främsta följt av Kina, men också hela EU, Japan och Australien. Nu när Storbritannien är utanför EU så ställer det krav på handlare att hålla koll på dem också. Även Kanadas BNP är något att hålla koll på då det påverkar energimarknaden.

   
 • Hur kan jag använda data från BNP när jag handlar?

  Det självklara svaret är att leta efter möjligheter att köpa på när länders BNP är starkare än väntat eller sälja när de när svagare än väntat. Detta är dock en mycket förenklad syn på BNP. När rapporterna släpps så finns det tre versioner av BNP, den avancerade, den preliminära och den slutliga. Valutahandlare brukar fokusera på den avancerade rapporten då den valutamarknaden mest ser framåt, men jämför även med de andra rapporterna. Detta innebär att även fast den slutliga versionen är starkare än marknaderna så kan valutorna faller eller stiga.

   

Ser du en handelsmöjlighet? Öppna ett konto nu!