10 World's Largest Economies

Ser du en handelsmöjlighet? Öppna ett konto nu!

BNP har alltid varit det kändaste och populäraste sättet att uppskatta storleken på världens olika ekonomier. Generellt sett kan man säga att den representerar värdet på alla varor och tjänster som tillverkas i ett land under ett år. Det finns såklart variationer, men för ekonomer så har BNP gjort att de kan förstå de relative storlekarna på olika världsekonomier. De största ekonomierna har ett massivt inflytande på global handel och finanserna. För att lättare förstå det så kan man säga att de 10 största ekonomierna i världen upptar hela 66 % av den globala ekonomin. Låt oss förklara detta lite närmare. 

How to Evaluate a Country’s Economy

Makroekonomiska indikatorer ger värdefulla tips om de rådande faktorerna på marknaden och om möjliga framtida trender. Här kan du hitta några av de viktigaste makroekonomiska indikatorerna när du utvärderar ekonomierna i olika länder:

     Bruttonationalprodukt (BNP)

BNP är den bredaste av alla makroekonomiska indikatorerna. Det finns flera sätt att beräkna BNP på:

  • BNP per capita.
  • BNP per land.
  • Utgifter (de totala utgifterna av alla ekonomins deltagare).
  • Tillverkning (fokuserar på kostnaderna för produktionen).
  • Inkomst (en hybrid av de två ovan som fokuserar på intjänad inkomst eller genererad av olika ekonomiska faktorer).

Det finns vanligtvis nominell BNP och köpkraftsjusterad BNP (Purchasing Power Parity-adjusted- PPP på engelska). Nominellt BNP är rätt rakt på sak och är vanligtvis justerat mot US dollar genom att använda de rådande växelkurserna på marknaden.  PPP är dock skapat för att uppskatta skillnaderna i levnadskostnader i olika länder. Den gör det genom att jämföra priserna på en korg med utvalda varor och tjänster justerat efter växelkurserna.

     Konsumentprisindex (KPI)

KPI mäter det viktade genomsnittet av en korg av viktiga varor och tjänster som t.ex. mat, hälsovård och transport. KPI är det främsta mätinstrumentet av inflation och deflation på både konsument och producentnivå. KPI anses vara en av de mest inflytelserika indikatorerna som ständigt bevakas av beslutsfattare som t.ex. centralbanker.

     Arbetslöshet

Arbetslösheten är siffran i procent som mäter de som står utanför ett arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det anses normalt vara en laggande indikator och ger information till beslutsfattare och investerare när de ska fatta viktiga beslut. Om arbetslösheten stiger så kan beslutsfattare inom regering och riksdag samt i Riksbanken fatta beslut om att stärka ekonomin med olika åtgärder. Investerare kan å sin sida förbereda exit-strategier i branscher som påverkas av stigande arbetslöshet. 

Världens 10 Ltarkaste Ekonomier

USA

Nominellt BNP: $22.66 triljoner

BNP (PPP): $22.68 triljoner

USA är världens största ekonomi sett till nominellt BNP och dess valuta, USD, är den kraftfullaste och mest använda både sett till omsättning och som valutareserv. Landet har en välfördelad och öppen ekonomi där tjänstesektorn är den del som mest bidrar till BNP. Dessutom är USA världens enda supermakt som också kan diktera ekonomin globalt. 

Några av världens största bolag som t.ex. AppleMicrosoftAmazonExxonMobilVisa,och Coca-Cola, är alla benägna i USA. Dess börser som NYSE and NASDAQ, är också de största i världen. Trots dessa framgångar så hotas den amerikanska ekonomin av sådant som ökade kostnader för hälsovård och sjukförsäkringar och ökade ekonomiska klyftor.

Kina

Nominellt BNP:: $16.64 triljoner

BNP (PPP): $26.66 triljoner

Kina är världens näst största ekonomi sett till nominellt BNP och en av de största i världen sett till PPP. Under de senaste 4 årtiondena så har Kina implementerat policys som gjort att man kommit närmare och närmare USA i ekonomin. Många ekonomer spår att Kina kommer gå om USA som den största ekonomin om ett par år.
Kina är världens främsta tillverkare såväl som exportör. Dessutom är man en inflytelserik spelare inom den globala handeln och landet innehar stora högteknologiska bolag som t.ex. Alibaba och Baidu och fortsätter att göra framsteg inom t.ex. 5G och video streaming tjänster. De största hoten mot den kinesiska ekonomin är dess åldrande befolkning och miljöförstörelsen.

Japan

Nominellt BNP: $5.38 triljoner

BNP (PPP): $5.59 triljoner

Världens tredje största ekonomi är Japan och man tangerade $5 triljon gränsen år 2019. Dess ekonomi är export- och tillverkningsorienterad och Japan är kända för att både den private sektorn och staten delar med sig när det gäller kunskap. Ett kännetecken på den stabile japanska ekonomin är dess historiskt konstant låga arbetslöshet. 

Japan återhämtade sig från tillgångsbubblan på 1990-talet, vilket har kallats för ”det förlorade årtiondet” på ett mycket imponerande sätt. Landet är välkänt för sin bilindustri med märken Toyota, Nissan, Mazda, Suzuki, Honda och Mitsubishi. Tydliga risker för den japanska ekonomin är höga skulder och en åldrande befolkning. 

Tyskland

Nominellt BNP: $4.32 triljoner

BNP (PPP): $4.74 triljoner

Tyskland är Europas största ekonomi och världens fjärde största sett till nominellt BNP. Landet är en stor exportör av sådant som fordon, maskiner, energiutrustning, elektronik, märkeskläder, farmaceutiska produkter och kemikalier. Exporten utgör hela 40 % av Tysklands ekonomi. 

Tyskland är hemland för flera stora multinationella bolag som t.ex. Volkswagen, Daimler AGBMW, Allianz, Siemens, Deutsche Bank och Adidas. Trots dessa framgångar så dras man med risker som en åldrande befolkning kombinerat med låga födelsetal och hög migration som sätter press på välfärdssystemet.

Storbritannien

Nominellt BNP: $3.12 triljoner

BNP (PPP): $3.17 triljoner

Storbritannien är världens femte största ekonomi sett till nominellt BNP och drivkraften för den är tjänster med London som anses vara ett av världens främsta finansiella centra. Storbritannien är hemland för flera stora finansbolag som t.ex. HSBCPrudentialBarclaysLloyds, Standard Chartered och Admiral Group. 

Storbritannien har en av de mest globaliserade ekonomierna i världen. Man är en stor spelare i den globala handeln och fortsätter att vara EUs ledande handelspartner trots att man lämnat unionen i Brexit 2016. Detta fortsätter dock sätta käppar i hjulet för ekonomin såväl som juridiska och politiska problem.

Indien

Nominellt BNP: $3.05 triljoner

BNP (PPP): $10.21 triljoner

Indien är världens sjätte största ekonomi sett till nominellt BNP och den tredje sett till PPP. Alltsedan millennieskiftet har Indien implementerat gynnsamma policys som har gjort att ekonomin har sexfaldigast. Man har nu den snabbast växande ekonomin i världen. Indien har en mixad ekonomi som integreras alltmer i den globala ekonomin. Dess unga befolkning gör också att man ser ljust på framtiden.   

Indien är en ledande producent inom stål, kol, cement och el. Landet är en nyckelspelare inom läkemedel och toppar världen när det gäller produktionen av allmänna läkemedel medan dess tjänstesektor är den snabbast växande. Jordbruk och industri förblir dock stora arbetsgivare. Trots framgångarna dras man med låg inkomst per capita och hög arbetslöshet.

Frankrike

Nominellt BNP: $2.94 triljoner

BNP (PPP): $3.23 triljoner

Frankrike är världens sjätte största ekonomi sett till nominellt BNP. Landet är den näst största ekonomin inom EU (efter Tyskland) och har en mycket utvecklad fördelad ekonomi där tjänstesektorn, industrin och energi driver den franska ekonomin. Landets huvudstad, Paris, är en stark stad som står för en tredjedel av Frankrikes BNP. Trots detta så har Frankrike andra ledande städer som Toulouse, Marseille, Lille och Lyon. 

Frankrike är ett industriellt nav som är välkänt för dess rymd- och flygindustri, telekom och fordonsindustri. Man är också en ledande nation inom turism co hen nyckelspelare inom kärnkraft. Flera stora bolag ligger i Frankrike inklusive: Total Energies, AXA, Carrefour, Peugeot, Renault, och Sanofi. Frankrikes orosmoln är dock en relativt hög statsskuld jämfört med liknande andra avancerade ekonomier och hög arbetslöshet.

Italien

Nominellt BNP: $2.11 triljoner

BNP (PPP): $2.61 triljoner

Italien är väldens åttonde största ekonomi sett till nominellt BNP och den tredje största inom EU. Man gick från ett jordbrukssamhälle efter andra världskriget till en av de mesta industrialiserade nationerna i världen. Drivmotorn i den italienska ekonomin är tvådelad- metallindustri och ingenjörskonst. Italien är också ett centrum för tillverkning av lyxprodukter som t.ex. exklusiva kläder och sportbilar.

Italien som land domineras av det industrialiserade norra delen, medan södern är fattigare och fortfarande beroende av jordbruk. Oavsett så har italienarna god köpkraft med stor privat egendom. På senare år har dock ekonomin drabbats av stagnation och brist på råvaror och energikällor är orosmoln.

Kanada

Nominellt BNP: $1.88 triljoner

BNP (PPP): $1.98 triljoner

Kanada är den nionde största ekonomin sett till nominellt BNP. Dess ekonomi är mycket avancerade och drivs främst av tjänster samt landets starka energisektor. Kanada är på tredje plats i världen när det gäller naturresurser och är en ledande producent av olja, gas, och metaller som t.ex. nickel, järnmalm, titan, Guld, och Platina. Dess tjänstesektor är landets främsta arbetsgivare och består av starka dagligvaruindustrier, finansiella tjänster, fastigheter och turism.  

Kanada har också en mycket stark granne som gör att många blir gröna av avund- USA. De två länderna har haft mycket goda relationer över lång tid där Kanada exporterar över 75 % av dess produkter till sin södra granne. Några av de största bolagen i Kanada innefattar Royal Bank of Canada, Canadian Natural Resources, Shopify, BCE, Thomson Reuters, Lulu lemon och Barrick Gold

Sydkorea

Nominellt BNP: $1.81 triljoner

BNP (PPP): $2.44 triljoner

Den sydkoreanska ekonomin har varit en sensation under 2000-talet. Dess ekonomi är världens tionde största i form av nominell BNP och den fjärde största i Asien. Sydkorea har en avancerad, diversifierad ekonomi med elektronik, telekom, stål, bilindustri och skeppsvarv som största delar. Landet har varit en av de mest snabbväxande ekonomierna och är hem till bolag som Samsung, Hyundai, LG och Kia. 

Trots dess framgångssaga så finns det omfattande risk för Sydkorea att hamna i krig med dess aggressiva och labila granne, Nordkorea. Dessutom har landet en åldrande arbetsstyrka och man förlitar sig också för mycket på exporten.

Handel på de största ekonomierna i världen

De största ekonomierna i världen kontrollerar de globala finansmarknaderna. Häng på med ett AvaTrade konto och få tillgång till valutor, aktier, index och ETFer från världens ekonomier på en enda plattform.

Varför ska du handla med AvaTrade?

  • Global Forex & CFD-mäklare– AvaTrade är en pålitlig, reglerad och säker mäklare med licens i flera domsagor globalt. 
  • Handelsvillkor– Handla dina favoritinstrument med låga spreads, transparent prissättning och obegränsad short selling, samt snabbt utförande hela tiden.
  • Nyttiga resurser– Förbättra din handel genom att utnyttja praktiska handelsresurser som t.ex. AvaProtectAvaSocial och Trading Central.
  • Professionell support – handla lugnt, tryggs och säkert genom att veta att du alltid kan kontakta AvaTrades flerspråkiga kundsupport dygnet runt.

Ser du en möjlighet? Öppna ett konto nu!