Unemployment Rate

 

Allteftersom världen globaliseras allt mer så förändras också möjligheterna till arbete. Konkurrensen om jobben är numera stenhård på en global nivå. Dessutom förändrar politiska, ekonomiska och miljömässiga faktorer hela jobbmarknaden och även ekonomin. Detta innebär att när arbetslösheten bryter ut i ett land så har det stora konsekvenser för ekonomin och därmed så bör man titta på arbetslöshet som en faktor när du ska analysera marknaden.

Arbetslösheten grundar sig på antalet i procent på de som är utan arbete utav den totala arbetsstyrkan i landet. Denna består av tre kategorier: anställda i bolag eller offentlig sektor, egenanställda och arbetslösa. Personer som inte kan jobba, som t.ex. barn och pensionärer räknas inte.

Rapporten om arbetslöshet är den huvudsakliga ekonomiska indikatorn för att identifiera trender i arbetslösheten. Som en laggande indikator så övervakar den tidigare prestanda på arbetsmarknaden och mäter de som är arbetslösa genom att ta bort de som fått ett jobb och lägger till de som nyligen började leta efter ett. Genom att jämföra tidigare och nuvarande nivåer så kan vi utröna om mer eller mindre antal personer söker hjälp från staten och om det är en uppåt eller nedåt gående trend med arbetslöshet.

Arbetslöshets-trender har starka samband med självförtroendet hos bolagen inom den nationella ekonomin. I en expansiv ekonomi så boostar en stark affärsverksamhet företagen genom att uppmuntra de matt anställa fler. Om det däremot rör sig om en kris så försöker företagen bara överleva och då kan det bli tal om nedskärningar i personalstyrkan för att företagen ska hålla sig flytande.   

Hur beräknas arbetslöshet?

Definitionen om vem som är arbetslös kan skilja sig åt mellan länder så därför skiljer sig även rapporterna åt också. I visa länder så är du arbetslös om du helt står utan arbete, medan i andra länder så om du är inskriven på ett statligt program och deltar i aktiviteter så kanske du inte räknas som öppet arbetslös. Detsamma gäller om du får ekonomisk ersättning t.ex. om du får A-kassa. Den totala arbetsstyrkan kan också skilja sig åt och kanske inte tar in i beräkningen de som är egenanställda, deltidsarbetar osv.  

I USA om vi tar det som ett exempel så finns det hela 6 st arbetslöshetsrapporter från den minst inklusive U-1 till den mest U-6. Var och en av rapporterna innefattar olika kriterier som vi beskrev ovan. Arbetslösheten beräknas säsongsvis och justeras för uppåtgående trender under storhelger och nedåtgående trender efter dem. Den officiella arbetslösheten i USA, U-3, definierar gruppen arbetslösa som personer som aktivt sökt arbete de senaste 4 veckorna och inkluderar både hel och deltidsanställda samt tillfälligt anställda i den totala arbetsstyrkan. Formeln beräknas enligt följande:

U-3 = [(Arbetslös) / (Totala arbetsstyrkan)] x 100

OBS! Inom U-3 så exkluderas personer som är inne på sin femte arbetslösa vecka., Denna grupp anses vara avskräckta från att leta efter ett jobb då de inte hittat något de senaste 4 veckorna. Anledningarna till detta kan skilja sig åt från ålders eller rasdiskriminering till att vara under- eller överkvalificerade. Den här gruppen återfinns istället inom gruppen U-4.

U-4 = [(Arbetslösa + Avskräckta) / (Totala arbetsstyrkan + Avskräckta)] x 100
Även fast det funnits kritik mot denna metod så ger den i princip samma information. För att uppnå en global standard så antar OECD att U-3 är en standard för basen:

 • Arbetslöshet: 
  Standardiserade amerikansk formel där personer som aktivt söker jobb de senaste 4 veckorna anses som arbetslösa.
 • Harmoniserad Arbetslöshet (HUR): 
  Aktiva arbetssökanden utan tidsrestriktioner anses som arbetslösa.
 • Arbetslöshet efter utbildningsnivå: 
  Fokuserar på åldrarna 25-64 graderat på utbildningsnivå (inget gymnasium, gymnasium, högre utbildning)
 • Långtidsarbetslöshet: Beräknar andelen i procent av befolkningen som är arbetslösa i mer än 12 månader
 • Arbetslöshet bland unga: 
  Fokuserar på aktiva unga arbetslösa mellan 15-24.

Arbetslösheten som en ekonomisk indikator

Eftersom prestandan på arbetsmarknaden bygger på interaktionen mellan bolag och ekonomiska indikatorer så följer regeringen och centralbanken arbetslösheten noga.

 • Hög arbetslöshet
  Innebär såklart att många står utan jobb. Den allmänna efterfrågan på varor minskar eftersom folk sparar och bara köper det man behöver. Med överskott på varor så pressas de lokala priserna ner, vilket gör att BNP Hög arbetslöshet kan under en längre period leda till att ekonomin bromsar in och företag skär ner personalstyrkan för att överleva. Fler personer som lever på A-kassor eller andra förmåner sätter också press på statens finanser.
 • Låg arbetslöshet
  Låg arbetslöshet gör att konsumtionen ökar och skapar efterfrågan. Detta ökar priserna lokalt och likaså även BNP. Ökad köpkraft leder dock till ökad inflation och när de lokala priserna stiger så kräver folk löneförhöjningar för att kunna upprättahålla sina vanor. Företag får in mindre i vinst och ekonomin stagnerar.
 • Optimal arbetslöshet 
  Finns det någon sådan siffra? De flesta bedömare anser att den ligger på mellan 3.5% och 4.5%. Om arbetslösheten är markant högre än landets mål så kan centralbanken sänka räntan för att göra det billigare för banker att låna pengar till företag för att uppmuntra dem att anställa fler människor. Inflationen kan också lindras genom att centralbanken höjer räntan.

Hur handlar du med arbetslöshetsrapporter?

Day-trading strategier bedömer ofta arbetslösheten som en markant kraft på marknaden eftersom den påverkar ekonomin så mycket. En uppåttrend i arbetslösheten kan få centralbanken att överväga en sänkning av räntan för att stimulera den försvagade ekonomin. Om arbetslösheten håller på att minska så kan centralbankerna höja räntorna för att kontrollera inflationen och öka värdet på valutan. Arbetslöshetsrapporter leder ofta till hög volatilitet på valutamarknaderna.   Förväntningarna på en prognos på räntan byggs upp och släpps till slut med flera möjligheter till både vinst och förlust. Till exempel så släpper USA sin arbetslöshetsrapport tillsammans med Nonfarm Payrolls (NFP) den första fredagen i varje månad. Marknaderna är oerhört förväntansfulla inför detta och förbereder sig på att handla USD och amerikanska tillgångar.

Låt oss säga att Covid-19 virusets lockdown i USA ledde till att många människor förlorade sina jobb och att arbetslösheten steg med 2 % under en månad. Nu är vi inne i återhämtningsfasen och när den amerikanska ekonomin är på väg att öppna upp så kommer folk även få sina jobb tillbaka. Vi kollar vår ekonomikalender och ser där att föregående resultat låg på 7.8 % och att analytikerna spar att den här månaden kommer ligga på 7.1 %. Om vi sedan kollar EUR/USD och GBP/USD diagrammen, så ser vi att båda faller. Så vi ser att förväntningarna förbättrade marknadens känslor och uppmuntrade handlarna att köpa USD. När rapporten släpps så är det faktiska resultatet på 6.5% – vilket innebär att ordentligt tapp i arbetslösheten. Marknaden reagerar direkt och USD ökar i värde.

 

Viktiga globala arbetslöshetsrapporter

Eftersom arbetslösheten påverkar finansmarknaderna starkt så övervakas de noga. Nedan har vi samlat nyckelstatistik om viktiga länder på detta ämne:

USA

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum: Månadsvis
 • Utfärdande organ: U.S. Bureau of Economic Analysis
 • Påverkade tillgångar: USD; Amerikanska aktier och obligationer; US30, US500, US_TECH100; USD-handlade råvaror

EU

 • Region: Europa
 • Releasedatum: Månadsvis
 • Utfärdande organ: Eurostat
 • Påverkade tillgångar: EUR; EuroStoxx50; DAX 30, CAC 40; statliga obligationer för EU-medlemmar
 • Storbritannien
 • Region: Europa
 • Releasedatum: Månadsvis
 • Utfärdande organ: National Statistics
 • Påverkade tillgångar: GBP, EUR; brittiska aktier; FTSE 100; UK Gilts

Kanada

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum: Månadsvis
 • Utfärdande organ: Statistics Canada
 • Påverkade tillgångar: CAD; Kanadensiska aktier; S&P/TSX; Obligationer du kan köpa i Kanada; Råolja

Japan

 • Region: Asien
 • Releasedatum: Månadsvis
 • Utfärdande organ: The Statistics Bureau of Japan
 • Påverkade tillgångar: JPY; japanska aktier; Nikkei 225; Japanska statsobligationer

Kina

 • Region: Asien
 • Releasedatum: Månadsvis
 • Utfärdande organ: National Bureau of Statistics
 • Påverkade tillgångar: CNY, AUD, NZD; kinesiska aktier; China A50; Kinesiska statsobligationer

Australien

 • Region: Oceanien, Asien
 • Releasedatum: Månadsvis
 • Utfärdande organ: Australian Bureau of Statistics
 • Påverkade tillgångar: AUD, NZD; australiensiska och nya zealändska aktier och obligationer; ASX 200 index

Varför ska du handla på arbetslöshetsrapporter med AvaTrade?

När länder släpper sina arbetslöshetsrapporter så är det ofta förenat med volatilitet på marknaderna och detta ger många bra möjligheter för Forex-handlare. Kolla in de verktyg och tillgångar AvaTrade erbjuder som kan hjälpa dig att boosta din portfölj snabbt.

 • När släpps den nästa arbetslöshetsrapporten? 
  AvaTrades ekonomikalenderlistar alla viktiga datum för detta och mycket mera. Se vår prognos för hur arbetslösheten ska se ut.  
 • Vad ska jag handla på när det kommer till arbetslöshet? 
  Rapporten kommer att påverka den nationella valutan i landet och då innebär det att det är en bra idé att köpa eller sälja valutapar CFDs hos AvaTrade.
 • Hur kan jag lära mig mer? 
  Kolla in vår omfattande utbildningsavdelning för att lära dig mer om olika handelsstrategier. Du kan också kolla in mer om USD på vår avdelning för Forex handel.
 • Med riskerna då?
  AvaProtect riskhanteringsverktyg designades för att förenkla riskhanteringsprocessen så att du kan hedga en position samtidigt som du öppnar den.

Arbetslöshetsrapporterna är mest nyttiga när det är ekonomiskt oroligt runt om i världen. Man kan läsa av hur ekonomin ser ut, om det är en uppåt eller nedåt trend genom att kolla arbetslösheten. Börja handla idag!

Vanliga frågor och svar om arbetslöshet

 • Varför är arbetslösheten så viktig för handlare?

  Även fast det är en laggande indikator så är den viktig för alla handlare för alla typer av tillgångar. Det är på det här sättet eftersom den kan ge oss en fingervisning om framtida monetära och fiskala policyändringar. Centralbanker använder arbetslöshet när de fattar beslut om räntor och precis som vi nämnt innan så kan en rapport skapa mycket volatilitet på marknaden.

   
 • Vad händer på marknaderna när arbetslösheten är för hög?

  Staten tycker inte om det, men när det händer så sänker centralbanken oftast räntan för att stimulera ekonomin. Regeringen kan också använda olika fiskala policys för att stimulera jobbskapandet. När arbetslösheten är högre än väntad så kan det försvaga landets valuta vilket kan skapa en björnig nedåttrend.

   
 • Vad händer när arbetslösheten är för låg?

  När arbetslösheten är lägre än väntad så kan den skapa en tjurig uppåttrend i landets valuta. Detta pga att inflationen stiger, vilket leder till högre räntor. Låg arbetslöshet kan dock inte hållas hur länge som helst eftersom inflationen kan skena och centralbanken kommer då att höja räntorna.

   

Ser du en handelsmöjlighet? Öppna ett konto nu!