Corporate profits

Ekonomin är ett evigt nätverk av värdetransaktioner av varor, tjänster eller arbete mellan människor. Värdet styrs av tillgång och efterfrågan och övervakas av statens olika myndigheter. Den privata sektorn representerar en betydande del av ett lands ekonomiska produktion och arbetstillfällen och dess välstånd är helt avgörande för landets ekonomi. När bolagens vinster växer så är det därför viktigt att hålla koll på dem.

Vad är vinstrapporter från bolag?

Bolagens vinstrapporter (CPRs) är ekonomiska indikatorer som visar inkomsterna i företagen under en viss tidsperiod. Begreppet “bolagens vinster” hänvisar till en del av intäkterna som finns till förfogande för bolaget efter det att alla utgifter är betalda.  Dessa vinster innefattar nettovinsten från företagen och organisationerna och tillsammans inkluderas de i landets nationella inkomstkonto. Dessa enheter väljs ofta från stora privata sektorer som t.ex. tillverkning, tjänster och finans. Om man delar upp CPR så innefattar den alltifrån sektor, plats och arbetsstyrka och man gör indelningen för att kunna se hur bra eller dåligt det går i vissa områden.  

CPR är också avgörande när man analyserar arbetslösheten. Centralbanker använder bolagens intäkter för att göra prognoser för att förutspå hur vissa ekonomiska nyckelindikatorer kommer prestera som t.ex. BNP, arbetslösheten och inflationen. När man utvärderar produktionen i den privata sektorn så fattar man även beslut om räntan.

När ett bolag gör en ovanligt bra vinst så behåller man en disponibel inkomst för att kunna betala utdelning till aktieägare och även förstärka sin position på marknaden. Tillväxt uppnår man när man ökar produktionen, utökar arbetsstyrkan och gör nya investeringar. Detta avspeglar sig på ekonomin i bland annat BNP och i arbetslösheten, men fler människor kommer ha bättre ekonomi och därmed kommer frågan stiga och för att till slut påverka priserna.

Bolagens vinstrapporter vs resultatrapport

Bolagens vinstrapporter avslöjar en större bild av nationella inkomstkällor eller en specifik bransch och innefattar flera bolags siffror.  Resultatrapporter utges individuellt av bolagen för att informera sina aktieägare. Intäkter och vinster kan rapporteras annorlunda i varje typ av rapport. Till exempel så inkluderar kvartalsrapporterna konton som t.ex. intäkter, vinst och inkomst per aktie (EPS) medan amerikanska rapporter för bolagens vinster kanske avstår från att rapportera EPS. Även fast rådatan är identisk så kan de beräknade siffrorna skilja sig när det kommer till utgifterna.

Hur beräknar du bolagens vinster?

Beräkningen av bolagens intäkter och vinster är liknande andra beräkningar. Den totala intäkten av försäljandet av varor och tjänster som producerats av bolaget inom en given tidsperiod kallas för inkomst och varje utgift subtraheras steg för steg för att slutligen nå nettovinsten (eller netto intäkten).

 • Omsättning – kostnaden av sålda varor = Bruttovinst
 • Bruttovinst – Interna rörelsekostnader (t.ex. löner) = Rörelseresultat
 • Rörelseresultat – Lager och avskrivning= Bokförd vinst
 • Bokföringsmässig vinst – Externa kostnader (t.ex. skatter och finansiella räntor) = Nettovinst

För att kunna förstå om ett företag egentligen är vinstgivande så ändras de nominella inkomstnivåerna till inflationskursen. Om man tar prisförändringarna i beaktande när det kommer till COGS så får man den verkliga intäkten, vilket visar det rätta ekonomiska värdet för vinsten. När det nominella värdet stiger så förtunnas den verkliga inkomsten pga stigande inflation och detta indikerar att de verkliga vinsterna för bolagen faller.

Bolagens vinster som en ekonomisk indikator

Bolagens vinster anses vara laggande ekonomiska indikatorer eftersom datan för den privata sektorn analyseras i efterhand. Om man analyserar hur CPR siffror förändras över tid i relation till ekonomiska villkor så kan framstegen i den privata sektorn ses som viktiga i den analysen.

Bolagens vinster vs ekonomiska policys

Expansiva ekonomiska policys innefattar normalt sett räntesänkningar av centralbanken. När valutans styrka börjar falla så blir det billigare att låna pengar och bolagen tar då ut lån för att öka sin verksamhet, utöka produktionen och anställa fler. Med starkare finanser så ökar konsumtionen, priserna stiger, produktionen ökar och bolagens vinster stiger allt högre.

Bolagens vinster vs inkomst och löner

Allteftersom konsumenternas priser drivs upp så blir det också dyrare att leva. Höga vinster är bara hållbara om konsumtionen halls på samma nivå. Det är därför viktigt att bolagens vinster reflekteras av medborgarnas löner och inkomster. Om detta inte sker så kommer bolagens vinster falla. Centralbanken är ansvarig för att upprätthålla den här balansen med sammandragande policys.

Bolagens vinster vs branschens villkor

Problem i vissa branscher kan påverka bolagens vinster starkt. T.ex. så påverkar nedskärningar i produktionen av råolja från OPEC Brent och WTI-oljans priser starkt, då det gör det dyrare att köpa dessa, vilket leder till högre vinster för oljebolagen. Andra bolag som flygbranschen blir dock mindre lönsam. Om konsumenternas efterfrågan på olja minskar på grund av sådant som krig och katastrofer så kan dock oljebolagens vinster falla.

Hur ska man handla med bolagens vinstrapporter?  

Investerare använder bolagens vinstrapporter för att värdera den privata sektorns prestanda såväl som dess påverkan på den nationella ekonomin. Deras investeringskänslor påverkar marknadens sentiment och berättar för handlare om de generella förväntningarna. Innan en sådan rapport släpps så försöker stora investerare värdera prognoserna och analysera förväntningarna för att kunna ta positioner.  

Så fort den släpps så jämför man siffrorna med den förra perioden såväl som samma period förra året. När resultaten är positiva så brukar aktierna öka i värde när investerare försöker ta fördelaktiga positioner innan bolagen växer ytterligare och vice versa med negativa resultat.

Å andra sidan om resultaten är blandade eller skiljer sig från den motsatta sidan av prognoser så kan oro på marknaden skapa extrema nivåer av volatilitet i både aktier och valutor och investerare kommer att försöka bestämma vad som kommer bli den generella effekten på den nuvarande prestandan.

Viktiga bolagsvinstrapporter från hela världen

USA

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum: kvartalsvis
 • Påverkade tillgångar: USD; Amerikanska aktier och obligationer; Dow Jones, S&P 500, NASDAQ 100; USD-handlade råvaror

EU

 • Region: Europa
 • Releasedatum: kvartalsvis
 • Påverkade tillgångar: EUR; europeiska aktier; DAX 30, CAC 40; statsobligationer i EUs medlemsländer

Storbritannien

 • Region: Europa
 • Releasedatum: kvartalsvis
 • Påverkade tillgångar: GBP, EUR; brittiska aktier; FTSE 100; UK Gilts

Kanada

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum: kvartalsvis
 • Påverkade tillgångar: CAD; kanadensiska aktier; S&P/TSX; marknadsförda kanadensiska obligationer; råolja

Japan

 • Region: Asien
 • Releasedatum: kvartalsvis
 • Påverkade tillgångar: JPY; japanska aktier; Nikkei 225; japanska statsobligationer

Kina

 • Region: Asien
 • Releasedatum: månadsvis
 • Påverkade tillgångar: CNY, AUD, NZD; kinesiska aktier; China A50; kinesiska statsobligationer

Australien

 • Region: Oceanien, Asien
 • Releasedatum: kvartalsvis
 • Påverkade tillgångar: AUD, NZD; australiensiska och nya zealändska aktier och obligationer; ASX 200 index

Varför ska du handla med vinstrapporter från bolag (CPR) med AvaTrade?

Bolagens vinstrapporter är den främsta indikatorn på den privata sektorn i ekonomin. CPR har styrkan att skapa stora svängningar på aktiemarknaderna såväl som på valutamarknaderna och ser man till de stora antalet handelsmöjligheter som skapas av detta så kan du kamma hem pengar med AvaTrades professionella verktyg och tjänster.

 • När sker nästa CPR release? Kolla in vår ekonomikalender för att se tider och datum när det gäller kommande bolagsrapporter om vinster i stora ekonomier.
 • Hur reagerar aktiemarknaden på bolagen vinster? Varje CPR kan skapa ringar på vattnet i de globala ekonomierna. Analysera de möjliga utfallen och handla CFD-aktier och andra instrument.
 • Hur kan jag hantera min risk gentemot CPR händelser? Investerare förväntar sig mycket från privata bolag vilket kan skapa volatilitet, hedga dina positioner med AvaProtects riskhanteringsverktyg
 • Vad händer om jag inte sitter vid datorn? Vår banbrytande mobile handelsapp AvaTradeApp finns både för Android och iOS- ladda ner den redan idag och missa inga CPR handelsmöjligheter.
 • Vad händer om jag behöver hjälp? AvaTrades prisbelönta kundsupport är alltid redo att hjälpa dig via telefon, mail och livechat.

Bolagens vinstrapporter skapar många möjligheter med både hög risk och höga vinstchanser för CFD-handlare. Nu när du vet lite mer, hur du analyserar dem och ad du ska handla på när rapporterna släpps så är det dags att börja vässa på din strategi och handla med självförtroende.

Vanliga frågor och svar om bolagsvinster

 • Hur viktig är bolagens vinster som indikator?

  Eftersom bolagens vinster är en indikator som täcker upp hela branschen i en ekonomi så är det ibland osäkert på hur bred påverkan sker. Vissa investerare vill jämföra dock resultaten från ett visst bolag med indikatorn för att se om bolaget lönar sig för handel. På samma sätt kan man gå kort om bolagets vinster är på väg ner.

   
 • Hur påverkar bolagens vinster den generella ekonomin?

  Bolagens vinster tenderar att vara en lång ledande indikator, vilket innebär att de går upp eller ner långt innan den generella, bredare ekonomin gör det. Detta innebär att när bolagens vinster faller så kan vi förvänta oss att aktiemarknaden gör det också, fast flera kvartal senare. När de stiger då kan det dock innebär att en tjurig marknad är på väg. Nackdelen med att använda den här analysen är att vinsterna för bolagen inte rapporteras förrän efter två månader efter det som hänt och då kan det redan vara för sent.

   
 • Does the corporate profits report have any impact on forex markets?

  Det är självklart att bolagens vinstrapporter kan påverka aktiemarknaderna markant eftersom båda är relaterade till varandra. Vad som är mindre tydligt är rapporten harp å forexmarknaden. För de flesta valutor så är påverkansgraden liten eller obetydlig, undantaget USD. Om den amerikanska aktiemarknaden är starkare än de globala så kan vi förvänta oss ett flöde av utländskt kapital på den amerikanska marknaden. Detta innebär att utländska investerare behöver köpa USD och detta kan leda till en starkare valuta.

   

Ser du en handelsmöjlighet? Öppna ett konto nu!