Income and Wages reports in fundamental analysis

Alla vet att konsumtionen styr ekonomin och att om du inte har en anställning i någon form som ger dig lön så kan du inte spendera dina surt förvärvade slantar. I ekonomiska termer så blir därmed inkomst och lönerapporter avgörande för att se köpkraften för ett lands invånare

Vad är inkomst och lönerapporter?

Inkomst och lönerapporter (IWRs på engelska) är ekonomiska indikatorer som visar inkomsterna från personer eller enheter under en viss tidsram. De flesta IWR fokuserar på personlig inkomst från anställning och utforskar relationen mellan rörelseintäkter från företag eller prisstabiliteten i den nationella ekonomin. Syftet är att förstå de nuvarande ekonomiska policyernas livskraft genom att mäta hur förändringar i ekonomiska villkor, främst inflationen, påverkar folks inkomst och förmåga att konsumera, också känt som köpkraft.

Inkomst hänvisar till alla värde inbetalningar en person eller enhet får under en tidsram. Inkomsten från ett företag eller organisation är känt som rörelseintäkt, medan för en individ så kallas det för personlig inkomst. Lön är en form av personlig inkomst som normalt bestäms som lön per timme. Ett stort antal faktorer kan påverka en anställds inkomst: ekonomiska villkor och policys såsom inflationen och valutastyrkan; branschens villkor och praxis som t.ex. bolagsvinster och arbetsmarknadens tillgång och efterfrågan samt en arbetares färdigheter, erfarenhet och potential.  

Som för de flesta rapporter om anställda så är dataomfattningen av IWRs ofta landsomfattande eller specifik för vissa branscher. Inkomstnivåerna inom provgruppen bryts ner till demografi som åldersgrupper, kön, socioekonomisk status och etnicitet. Genom att få insikt om demografin så kan man lättare förstå trender inom vissa skikt i befolkningen.

Hur ska man beräkna inkomst och löner?

Inom vardagen så anses inkomsten för en person i teorin vara bruttobeloppet som arbetsgivaren betalar och efter kostnader så blir det nettoinkomst.

Inom ekonomisk analys så beräknas det sanna ekonomiska värdet av det nominella brutto eller nettosiffran med hänsyn till inflationen. Den reella siffran visar beloppet vilket den nominella inkomsten skulle vara innan inflationens villkor. Denna siffra är oftast lägre än det nominella beloppet.

Det finns tre vanliga prisindex som man kan använda för att beräkna inflationen: Konsumentprisindex (KPI), PCE Prisindex och BNP prisindex. Dessa ger liknande resultat och kan användas om vartannat beroende på analys. 

Kostnadsjusterade inkomst/löner

 • Bruttoinkomst vs. Nettoinkomst: Bruttoinkomst (BI) är det ursprungliga inkomstbeloppet, medan nettoinkomsten (NI) är det slutgiltiga beloppet efter kostnader som skatt, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.
 • Bruttolön vs. Nettolön: Bruttolön (BL) is är timlönen för den anställde. När man dragit av skatten och arbetsgivaravgiften etc. så får man fram nettolönen (NL).

BI = Personlig ersättning + handelsintäkter + Investeringsavkastning

BL = (Timlön) x (antalet arbetade timmar)

NL (eller NI) = BI (eller BL) – Alla skatter och utgifter

Inflationsjusterad inkomst/lön

 • Nominell inkomst vs reell inkomst: Nominell inkomst (NoI) hänvisar till det nuvarande inkomstbeloppet antingen brutto eller netto. Reell inkomst (ReI) är siffran fast justerad för inflationen och visar den teoretiska kostnaden att köpa samma vara eller tjänst i det förflutna (före inflationen). Det finns tre olika reella inkomstekvationer som används:
 • Nominell lön vs. reell lön: Nominell lön (NL) hänvisar till inkomst från anställning utan justeringar. Reell lön är inflationsjusterad inkomst som visar den relativa köpkraften för en person.

(a) ReI = NoI – (NoI x Inflationen)

Reell lön beräknas genom att använda samma ekvationer genom att ersätta nominell inkomst med nominell lön.

Inkomst och lönerapporter som ekonomiska indikatorer

Inkomst och lönerapporter är laggande ekonomiska indikatorer och deras data visar på framstegen hur andra nyckelindikatorer reflekteras till lokala konsumenter. Eftersom konsumtion driver ekonomisk aktivitet så är det helt vitalt att upprätthålla konsumenttrender för att tillväxten ska fortsätta när ekonomin skiftar. Man gör detta genom att stimulera lönetillväxten vs inflationen för att upprätthålla köpkraften.

I normala fall så driver expansiva policys upp konsumenternas priser och levnadskostnaderna. Detta innebär att folk har mindre att röra sig med och köpa för. De flesta bygger sin personliga ekonomi på inkomst från anställning och därför vill alla ha löneförhöjningar varje år.

Lönetillväxt

Nyckelfunktionen för IWRs är att övervaka lönetillväxten. Om denna är positiv jämfört med inflationen så matchas köpkraften med levnadskostnaderna och tillväxtstrategin är hållbar. Vice versa kan dock leda till att landet går mot en recession.

Å andra sidan så kräver snabb lönetillväxt företagen att allokera mer kapital till sin arbetskraft till priset av minskade investeringar för expansion. För att hålla sig lönsamma så skär man ner på personalen eller antalet timmar. Detta leder till högre arbetslöshet och driver priserna för konsumenterna uppåt. Lägre finansiell säkerhet leder till mindre konsumtion och tills lut till en ekonomisk kris. On the other hand, rapid wage growth requires companies to allocate more capital to their workforce, at the cost of reducing investments to expand and scale their business.

Genomsnittlig timlön

Genomsnittliga timlöner (GT) är en av de ledande typerna för inkomst och lönerapporter. Varje land publicerar en variation av den här rapporten med ett namn som skiljer sig lite grann. Den vanligaste använda ekvationen som OECD använder för att beräkna löneskillnader är som följande:

Genomsnittlig timlön = (Genomsnittliga totala lönen) x (GT Ratio)

 • Genomsnittliga timlön = (totala lönekonto) / (genomsnittliga antalet arbetare i ekonomin)
 • Genomsnittliga arbetade timmar (GAT) Ratio = (GAT av heltidsantällda / GAT av alla anställda)

OECD delar in lönerna som låga, genomsnittliga och höga. Låginkomsttagare innefattar personer som tjänar mindre än två tredjedelar av medianlönen för landet de bor i, medan höginkomsttagare tjänar mer än 1.5 ggr mer än medianbeloppet.

Hur ska man handla med inkomst/löne-rapporter?

Inkomst och lönerapporter indikerar köpkraften som ligger bakom underliggande bolagsvinster och generell ekonomisk tillväxt. IWRs precis som genomsnittlig timlön berättar därför för investerare och handlare i vilken riktning den långsiktiga trenden rör sig i.

Marknadssentimentet lugnar normalt sett ner sig precis innan köpkraftsrapporten släpps. Låt oss säga att den amerikanska Average Hourly Earnings report kommer släppas den första fredagen i månaden. Om resultaten är positiva och förväntade så kommer USD, amerikanska aktier och index att stiga medan säkra tillgångar som guld och obligationer att falla. Om resultaten är negativa och förväntade så kommer marknadens reaktion vara omvänd. Om resultatet är överraskande såsom fallande löner när man förväntade sig motsatsen så kan det leda till turbulens på marknaden med extrem volatilitet som följd.  

Viktiga inkomst och lönerapporter från hela världen

U.S. Average Hourly Earnings

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum: månadsvis och årligen
 • Påverkade tillgångar: USD; amerikanska aktier och obligationer; Dow Jones, S&P 500, NASDAQ 100; USD-handlade råvaror

E.U Average Hourly Labour Costs

 • Region: Europa
 • Releasedatum: månadsvis och årligen
 • Påverkade tillgångar: EUR; europiska aktier; DAX 30, CAC 40; statsobligationer i EUs medlemsländer

U.K. Index of Labour Costs

 • Region: Europa
 • Releasedatum: kvartalsvis
 • Påverkade tillgångar: GBP, EUR; brittiska aktier; FTSE 100; UK Gilts

Canada Survey of Employment, Payrolls and Hours

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum: månadsvis
 • Påverkade tillgångar: CAD; kanadensiska aktier; S&P/TSX; marknadsförda kanadensiska obligationer; råolja

Japan Overall Wage Income of Employees

 • Region: Asien
 • Releasedatum: månadsvis
 • Påverkade tillgångar: JPY; japanska aktier; Nikkei 225; japanska statsobligationer

China Monthly Earnings

 • Region: Asien
 • Releasedatum: kvartalsvis
 • Påverkade tillgångar: CNY, AUD, NZD; kinesiska aktier; China A50; kinesiska statsobligationer

Australia Wage Price Index

 • Region: Oceanien, Asien
 • Releasedatum: månadsvis, kvartalsvis och årligen
 • Påverkade tillgångar: AUD, NZD; australiensiska och nya zealändska aktier och obligationer; ASX 200 index

Varför ska jag handla på inkomst och lönerapporter med AvaTrade?

Inkomst och lönerapporter visar på ett lands ekonomiska styrka då landets medborgares köpkraft driver tillväxten. Som sådan så är landets valuta och aktiemarknader beroende av inhemsk efterfrågan. Oavsett om lönerna stiger eller faller så bör du förbereda din portfölj på dessa rapporter och du kan göra det med AvaTrades smarta handelsverktyg som verkligen kan hjälpa dig att ligga steget före.

 • När släpps nästa rapport? Kolla in vår ekonomikalender för att exakt se när rapporterna släpps över hela världen.
 • Kommer marknaderna gå upp eller ner? Analysera andra relaterade indikatorer som t.ex. personlig inkomst, konsumtionen och KPI för att gå lång eller kort med CFD-positioner utan att behöva köpa den fysiska tillgången.
 • Hur hanterar jag mina risker? Hedga dina affärer med bara några klick via AvaTrades riskhanteringsverktyg, AvaProtect, och var beredd på varje händelse.
 • Var kan jag handla med inkomst och lönerapporter? Med vår mobila handelsapp AvaTradeGO, så har du tillgång till marknaderna var du än befinner dig.
 • Men om jag behöver hjälp då? Oavsett om du behöver hjälp med dessa rapporter eller annat så står vår flerspråkiga kundsupport redo att hjälpa dig via livechatt, telefon eller e-post.

Genom att veta hur köpkraften påverkar vårt beteende som konsumenter så kan du analysera framtidens ekonomier med självförtroende. Anapassa din handelsstrategi med dina nya kunskaper och börja expandera din nya inkomstpotential!

 

Ser du en handelsmöjlighet? Öppna ett konto nu!