What is CPI (Consumer Price Index)

 

Konsumentprisindex, också känt som KPI är den huvudsakliga ekonomiska indikatorn som används för att spåra inflationen och kostnaderna för att leva i ett land. Den innefattar en slags korg av varor och tjänster och beräknar korgens pris som ett viktat genomsnitt av invånarnas dagligvaror. KPI släpps varje månad, men kvartals-och årsvisa rapporter finns även. Periodiska releaser av KPI gör det möjligt för oss att analysera priset på en vara, liksom för hela korgen. Graden i vilket priset på korgen ändrar sig kallas också för inflationsgrad KPI skapades under det första världskriget när onormala svallvågor i priserna ledde till ett index för att beräkna kostnaderna för justerandet av levnadskostnader. År 1984 sattes en grundnivå på 100 för KPI.

Om KPI är på 140 så innebär det att inflationen är 40 % högre än siffran för 1984. Nuförtiden så används KPI som en hjälp för centralbankerna att justera sin monetära policy för att nå inflationsmålen. En konstant nivå på inflationen, t.ex. 2 % anses som bra för ständig ekonomisk tillväxt. KPI är en laggande indikator eftersom den berättar om saker som redan har hänt. När ett land då släpper en KPI-rapport så anges resultaten i procent jämför med den föregående rapporten. 

Om resultatet är positivt så har konsumentpriserna ökat och inflation ökar likaså. I det omvända scenariot så skulle konsumenterna behöva betala mindre och inflationen skulle minska. Reaktionerna på marknaderna beror helt på de ekonomiska villkoren i länderna själva. Till exempel så skulle en ökande KPI under normala förhållanden uppmuntra centralbanken till att öka räntorna, vilket skulle få valutan att öka i värde och attrahera handlare att köpa mera. Om inflationen dock skulle vara för hög eller om ekonomin är i en recession så skulle invånarnas stagnerande inkomster inte kunna upprätthålla sina levnadskostnader och till slut skulle konsumtionen gå ner. Detta kan leda till att investerare skräms bort.

Hur beräknar man konsumentprisindex?

Konsumentprisindexet mäter inflationen av konsumentpriserna i en ekonomi genom att skapa en korg av varor och tjänster. Dessa innehåller generellt sett 80 olika varor och tjänster från 8 kategorier däribland mat och kläder till bostäder och transporter. Metodologin hur man fyller korgen och formlerna att beräkna prisindexen kan skilja sig något mellan länder och regioner.

Det finns tre olika KPI-formler för att beräkna prisindexet: Laspeyres, Paasche and Fischer. I formlerna nedan så innebär det att:

 • p:priset på en vara
 • q: varans mängd
 • c: nuvarande tidsperiod
 • b: bastidsperiod

Laspeyres Prisindex: Varorna viktas baserade på kvantiteten inom basperioden.

KPI(L) = Summan av [p(c) x q(b)] för varje sak / Summan av [p(b) x q(b)] för varje sak

Paasche prisindex: Varorna viktas baserade på kvantiteten inom den nuvarande perioden.

KPI(P) = Summan av[p(c) x q(c)] för varje sak / Summan av[p(b) x q(c)] för varje sak
Fischer prisindex:
Beräknar ett geometriskt genomsnitt av Laspeyres och Paasche.

CPI(F) = √ [CPI(L) x CPI(P)]

Varje KPI beräkning ger oss en kvot mellan korgpriserna för den nuvarande perioden och basperioden. Kvoten är sedan multiplicerad med 100 för att uttrycka förändring i procent.

Hur beräknar man inflationen från KPI?

Eftersom inflationen mäts i procent som ändrar prisindexet så är värdet på KPI noga övervakat. Inflationsformeln hittar du nedan:

Inflationen = [KPI(c) – KPI(b)] / KPI(b)

För finansmarknaderna så indikerar inflationen en väg för framtida räntekurs ändringar, vilka direkt påverkar de nuvarande priserna. Om KPI avviker kraftigt från centralbankens mål så räknar marknaderna att centralbanken går in för att höja eller sänka räntenivån. Denna förväntan kommer också leda investerare till att antingen köpa eller sälja betydligt mer av valutan.

Hur handlar du med KPI releasedata?

Vid sidan av BNP och arbetslösheten så är inflation en viktig aspekt av ekonomisk tillväxt och inflationsmålet anges normalt till mellan 2 till 3 %. Genom att använda räntor som ett verktyg så kan centralbanken manipulera och kontrollera inflationen.  

Räntebeslut toppar alltid listan på de mest inflytelserika ekonomiska händelserna och har en enorm påverkan på värdet på den nationella valutan. Eftersom centralbankerna beslutar om att höja eller sänka räntan baserat på inflationstakten så följer investerare och handlare noga KPI-rapporterna. När dessa släpps så leder det nästan alltid till en period av hög volatilitet på finansmarknaderna, i synnerhet Forex valutapar.

Det finns två sätt att se på KPI-releaser. Det ena är att jämföra den faktiska releasen med prognosen och den föregående releasen. Den andra är att försöka tolka den i enlighet med centralbankens mål. Oavsett så leder resultatet till volatilitet och till många möjligheter på kort sikt för nyhetshandelsstrategier. Låt oss anta att USA förväntas publicera en månatlig KPI-rapport. Prognosen ligger på 1.3 % och den föregående låg på 1.1 så analytikerna förväntar sig att KPI kommer stiga. När rapporten släpps så är resultatet på 1.5 % som faktiskt slår prognoserna med råge. Förväntningarna att U.S. Federal Reserve skall höja räntan skulle börja byggas upp och handlare kommer börja köpa USD. Som ett resultat av detta så kommer valutapar som EUR/USD och USD/CAD röra sig positivt mot USD medan aktier som t.ex. Apple och US_Tech100 index kanske tappar i värde.

Nyckel-KPI rapporter från hela världen

KPI-rapporter har olika namn och vikt i länder från hela världen (inflationsformeln förändras för utvecklade och tillväxtekonomier). Vissa av dem är Laspeyres index, andra Fisher index– men alla har en stark påverkan på finansmarknaderna.

USA

Det amerikanska KPI täcker bara den urbana miljön och kallas därför ofta för KPI-U. Tidigare så använde man ett Laspeyres index och var därmed uppåtgående partiskt. År 2000 ändrade man till att använda Fischer-baserade PCE Index (Private Consumption Expenditure), vilket täcker in betydligt mer än en enda korg.

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum:Månadsvis och årsvis
 • Utfärdande organ:S. Bureau of Labor Statistics
 • Påverkade tillgångar:USD; Amerikanska aktier och obligationer; US30, US500, US_TECH100; USD-handlade råvaror

EU

Den Europeiska centralbanken (ECB) samlar in varje medlemslands KPI och kombinerar dem till Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) genom att använda viktade genomsnitt.

 • Region:Europa
 • Releasedatum:Månadsvis och årsvis
 • Utfärdande organ:Eurostat
 • Påverkade tillgångar: EUR; EuroStoxx50; DAX 30, CAC 40; statliga obligationer för EU-medlemmar
 • Storbritannien
 • Region:Europa
 • Releasedatum:Månadsvis och årsvis
 • Issuing Agency:National Statistics
 • Påverkade tillgångar: GBP, EUR; brittiska aktier; FTSE 100; UK Gilts

Kanada

 • Region:Nordamerika
 • Releasedatum:Månadsvis och årsvis
 • Utfärdande organ:Statistics Canada
 • Påverkade tillgångar:CAD; Kanadensiska aktier; S&P/TSX; Obligationer du kan köpa i Kanada; Råolja

Japan

 • Region:Asien
 • Releasedatum:Månadsvis och årsvis
 • Utfärdande organ:The Statistics Bureau of Japan
 • Påverkade tillgångar JPY; japanska aktier; Nikkei 225; Japanska statsobligationer

Kina

Mat viktas högre på KPI i Kina då gen genomsnittliga konsumenten lägger mer pengar på mat.

 • Region:Asien
 • Releasedatum:Månadsvis och årsvis
 • Utfärdande organ:National Bureau of Statistics
 • Påverkade tillgångar:CNY, AUD, NZD; kinesiska aktier; Shanghai SE Composite; Kinesiska statsobligationer.

Australien

 • Region:Oceanien, Asien
 • Releasedatum:Månadsvis och årsvis
 • Utfärdande organ:Australian Bureau of Statistics
 • Påverkade tillgångar AUD, NZD; australiensiska och nya zealändska aktier och obligationer; ASX 200 index

Förbered dig för KPI-releaser med AvaTrade

KPI påverkar centralbankernas beslut om räntor och därmed även valutapriser, direkt. KPI-rapporter som kommer varje månad väntar många spänt på eftersom den höga handelsverksamheten direkt betyder prisvolatilitet. Allt du behöver göra är att gå in på AvaTrades plattform och använda de fantastiska handelsverktygen för att utnyttja marknaderna.

 • När släpps KPI?
  Du kan hitta datum, tid och prognoser för alla viktiga KPI-releaser i AvaTrades egen ekonomikalender.
 • Vilka tillgångar ska du handla? 
  KPI-rapporter har en stor påverkan på valutan i landet rapporten kommer ifrån. Som tur är så kan du handla Forex valutapar hos AvaTrade med hög hävstång och låga spreads.
 • Köpa eller sälja?
  Vi vet nu att ett positivt KPI ökar värdet på valutan och vice versa. Genom att handla CFD med AvaTrade så kan du dock utnyttja båda utfallen! Inga restriktioner på short selling gäller.
 • Vad händer med felaktiga prognoser? 
  Volatiliteten med KPI innebär både risk och möjlighet, men du kan använda AvaProtect för att hedga dina positioner ifall att utfallet inte är som du trodde att det skulle vara.

Marknader, möjligheter, tillgångar, verktyg- nu är du redo att handla på KPI-rapporter! Oavsett om priserna stiger eller faller i din lokala ekonomi så är det alltid viktigt att ha koll på Konsumentprisindex. Kolla in när nästa rapport kommer släppas och var redo att köpa eller sälja.

Vanliga frågor och svar om konsumentprisindex

 • Hur påverkar KPI Forex?

  Konsumentprisindex kan ha en enorm påverkan på valutornas växelkurser. Inte bara det faktiska siffrorna, men även handlares förväntningar på KPI-talet kan leda till mycket volatilitet på valutamarknaderna. Som vi nämnt innan så har detta att göra med att KPI påverkar inflationen i landet och hur centralbanken styr sina beslut. Denna kommer att höja räntorna om inflationen blir för hög och likaså sänka dem om inflationen blir för låg.

   
 • Är ett lägre KPI bra för marknaden än ett högre tal?

  När KPI stiger så innebär det att konsumentpriserna också gör det och när de faller så faller även konsumenternas priser. Kort sagt så är innebär en hög KPI, en högre inflation och vice versa. Eftersom inflationen är oerhört viktig för forexmarknaderna så ska du hålla koll på detta. Aktiemarknaderna påverkas inte i lika hög grad, men det kan finnas skäl till att ändå hålla koll på KPI om du investerar i aktier. Högre räntor leder till en inbromsning av företagens verksamhet och det kan påverka priset på aktierna. Generellt sett så föredrar bolagen en lägre KPI så att hushållen kan fortsätta att konsumera mera och att företagen kan investera mer.

   
 • Vad används KPI-talet för?

  KPI är en indikator för levnadskostnader så använder staten KPI i betalningar inom stora grupper i befolkningen. I USA finns det 2 miljoner människor vars löner tacks under stora kollektiva avtal. När KPI stiger så stiger även deras löner, vilket ger dem mer köpkraft. Dessutom har fler än 50 miljoner bidragstagare av socialbidrag i USA sina förmåner knutna till KPI. Andra grupper som har förmåner knutna till KPI är pensionerade militärer och statliga anställda såväl de som får matkuponger av staten. Egentligen så är varje amerikansk skattebetalare knuten till KPI eftersom den amerikanska skatten justeras till KPI-talet.

   

Ser du en handelsmöjlighet? Öppna ett konto nu!