Asien och hela den asiatiska stillhavsregionen har blivit en viktig ekonomisk region att bevaka. Det handlar inte bara om världens näst största ekonomi (Kina), utan även ett antal ekonomiska utvecklingsländer.

Den asiatiska och stillahavsregionen har blivit ett högintressant område för investerare på valuta-, aktie- och råvarumarknaderna. Här följer en lista på regionens viktigaste indikatorer.

Kina

NAMNBESKRIVNINGFREKVENS
BNPDenna siffra visar den totala produktionen av varor och tjänster i Kina.Kvartalsvis och årlig
IndustriproduktionVisar produktionen i ett lands fabriker och indikerar huruvida produktionen ökar eller minskar.
DetaljhandelsförsäljningIndikerar huruvida konsumenter köper dyrare varor såsom bilar och kylskåp.Månadsvis
NäringslivsförtroendeNivån på ekonomisk optimism inom näringslivet.Månadsvis
HandelsbalansVisar huruvida Kina har handelsunderskott.Kvartalsvis

Japan

NAMNBESKRIVNINGFREKVENS
KonsumentförtroendeNivån på optimism bland Japans befolkning kring ekonomins hälsa.Månadsvis
BNPDenna siffra visar den totala produktionen av varor och tjänster i Japan.Kvartalsvis och årlig
InflationIndikerar Japans månatliga, kvartalsvisa och årliga inflationsnivå.Kvartalsvis

Australien

NAMNBESKRIVNINGFREKVENS
NäringslivsförtroendeNivån på ekonomisk optimism inom näringslivet.Månadsvis
BNPDenna siffra visar den totala produktionen av varor och tjänster i Australien.Kvartalsvis och årlig
ImportVisar summan av varor som importeras till AustralienMånadsvis
RäntebeskedFörsta tisdagen varje månad
ArbetslöshetArbetslöshetsnivån i den australiensiska arbetskraften.Runt den 12 varje månad