Från USA kommer ett stort antal ekonomiska indikatorer. USA är när allt kommer omkring världens största ekonomi. Här är några av de mest bevakade indikatorer du bör vara medveten om.

NAMNBESKRIVNINGDATUM
Jobbstatistik utanför jordbrukssektorn (Non-Farm Payrolls)Totala antalet avlönade amerikanska arbetare, förutom anställda i statlig sektor eller jordbrukssektorn.Offentliggörs den första fredagen varje månad.
Handelsbalans eller amerikanskt handelsunderskottDen totala differensen mellan export och import.Släpps den 10 varje månad kl. 08:30 EST (14:30 svensk tid).
KPI (Konsumentprisindex)Använder en korg av varor för att beräkna inflation. Inkluderar ej mat och energi.Släpps den 15 varje månad kl. 08:30 EST (14:30 svensk tid).
Tillverkning ISM-rapportEn tillverkningsrapport från amerikanska fabriker som släpps av Institute for Supply Management.Släpps varje månad på den första börsdagen kl. 10:00 EST (16:00 svensk tid).
Michigans konsumentförtroendeEtt mått som beräknar konsumentförtroendet i den amerikanska ekonomin. Indikatorn baseras på en månatlig undersökning av 5000 amerikanska hushåll.Prelimär rapport släpps den 15 varje månad. På den sista tisdagen i månaden släpps den slutliga rapporten.
BNP (Bruttonationalprodukt)Den totala produktionen av varor och tjänster inom ett land. Kvartalsvisa och årliga siffror släpps.Varje månad görs de kvartalsvisa siffrorna om och offentliggörs i slutet av månaden.
Orderingång på varaktiga varorVisar vilka beställningar av varaktiga varor som görs hos tillverkare för både omedelbara och framtida leveranser.Denna indikatorn justeras säsongsvis.
PPI – färdigvarorMäter inflationen på producentnivå. Detta inkluderar ej tjänster.Runt den 15 varje månad.
Amerikanskt arbetslöshetstal (%)Antalet arbetslösa i USA, i procent (ratio).Första torsdagen varje månaden.
Bygglov för bostäderDessa är nya bostädsbyggen som givits bygglov. Både för enkel- och multienheter.Tredje tisdagen varje månad.
IndustriproduktionMäter produktionen i amerikanska fabriker, gruvor såväl som utiliterer (vatten, el, gas osv.). Mäter kapacitet, tillgängliga resurser och tillväxt.Tredje tisdagen varje månad.
Påbörjade bostadsbyggenDet faktiska antalet nybyggnationer av bostäder i USA.Runt den 17 varje månad.