Begynnelseordrar

AVA erbjuder flera olika stopporder: Stop Losses (SL), Entry Stops (ES) & Trailing Stops (TS).

  • STOP LOSS (SL)
  • ENTRY STOP (ES)
  • TRAILING STOP (TS)

Stop Loss (SL)

En Stop Loss (SL) är en order att stänga en position vid en förbestämd kurs när en tillgångs pris rör sig i en riktning som missgynnar klientens position. Den placeras vid en kurs som är mindre fördelaktig än det aktuella marknadspriset.

Exempel – Stop Loss-order

I den position på 1000 EUR/USD du öppnade, köpte du EUR/USD vid ett pris på 1.32130. Du tror att EUR/USD kommer att striga men du vill begränsa dina förluster på din position i den händelse av att EUR/USD-marknaden rör sig ofördelaktigt för dig. Du vill stänga din öppna position när marknaden når 1.31950. Du placerar en stopporder* på din öppna position på din handelsplattform vid 1.31950 som kommer stänga din position när marknaden når denna kurs.

Entry Stop (ES)

En Entry Stop (ES) är en order att öppna en position vid en förbestämd kurs när en tillgångs pris rör sig fördelaktigt för kunden. AVA gatanterar inte sina Stop Loss- eller Entry Stoporder. I händelse av en kraftig marknadsrörelse, då ett instruments aktuella pris bryter igenom klientens S/L eller E/S, kommer de exekveras vid nästa tillgängliga pris.

Exempel – Entry Stop Order

För en handelsposition på 1000 EUR/USD erbjuder din handelsplattform ett säljpris på 1.32100 och ett köppris på 1.32130. Du tror att marknaden kommer att stiga och du vill köpa EUR/USD om marknaden når köppriset på 1.32200. Du placerar en Entry Stop-order* på din handelsplattform vid 1.32200 som kommer öppna en ny position för att köpa 1000 EUR/USD när marknaden når ett köppris på 1.32200.

Trailing Stop (TS)

En Trailing Stop (TS) är en stopporder. En order avsett att låta handlare ange en maximal förlustsumma utan att ange en gräns för möjlig vinst från en affär. I en köpposition användare handlare en trailing stop (eftersläpande stopp) för att placerar ett stopp vid en fast summa under marknaden. Om marknaden stiger, då stiger också trailing stop med motsvarande summa. Om marknaden sedan börjar falla kommer stoppet stanna vid sin fasta kurs tills ordern aktiveras. En liknande order kan placeras på en säljposition där stoppet faller när marknaden faller. Ordern aktiveras först när marknaden stiger till det senast uppdaterade stopppriset.

Exempel – Trailing Stop-order

I din position på 1000 EUR/USD som du öppnade ovan köpte du EUR/USD vid ett pris på 1.32130. Du tror att EUR/USD kommer stiga men du vill begränsa positionens förluster i händelse av att EUR/USD-marknaden rör sig ofördelaktigt för dig. Du placerar en Trailing Stop-order* på 20 punkter (pips). Det innebär att din ursprungliga Trailing Stop Loss på positionen ligger på 1.31930. Om EUR/USD-priset stiger till 1.32330 kommer din Trailing Stop-order stiga till 1.32130 för att skydda dina vinster på positionen. Din Trailing Stop-order kommer att ligga kvar på 1.32130 om EUR/USD-marknaden inte fortsätter uppåt. Om EUR/USD faller tillbaka till 1.32230 komemr din Trailing Stop-order ligga kvar på 1.32130.

* AVA garanterar inte sina Stop Loss- eller Entry Stop-order. Om en kraftig marknadssvängning sker, och ett instruments aktuella pris bryter igenom klientens SL eller ES, kommer de exekveras vid nästa tillgängliga pris.