Asiatiska ekonomiska indikatorer

Asien och hela den asiatiska stillhavsregionen har blivit en viktig ekonomisk region att bevaka. Det handlar inte bara om världens näst största ekonomi (Kina), utan även ett antal ekonomiska utvecklingsländer.

Den asiatiska och stillahavsregionen har blivit ett högintressant område för investerare på valuta-, aktie- och råvarumarknaderna. Här följer en lista på regionens viktigaste indikatorer.

Kina

NAMN BESKRIVNING FREKVENS
BNP Denna siffra visar den totala produktionen av varor och tjänster i Kina. Kvartalsvis och årlig
Industriproduktion Visar produktionen i ett lands fabriker och indikerar huruvida produktionen ökar eller minskar.
Detaljhandelsförsäljning Indikerar huruvida konsumenter köper dyrare varor såsom bilar och kylskåp. Månadsvis
Näringslivsförtroende Nivån på ekonomisk optimism inom näringslivet. Månadsvis
Handelsbalans Visar huruvida Kina har handelsunderskott. Kvartalsvis

Japan

NAMN BESKRIVNING FREKVENS
Konsumentförtroende Nivån på optimism bland Japans befolkning kring ekonomins hälsa. Månadsvis
BNP Denna siffra visar den totala produktionen av varor och tjänster i Japan. Kvartalsvis och årlig
Inflation Indikerar Japans månatliga, kvartalsvisa och årliga inflationsnivå. Kvartalsvis

Australien

NAMN BESKRIVNING FREKVENS
Näringslivsförtroende Nivån på ekonomisk optimism inom näringslivet. Månadsvis
BNP Denna siffra visar den totala produktionen av varor och tjänster i Australien. Kvartalsvis och årlig
Import Visar summan av varor som importeras till Australien Månadsvis
Räntebesked Första tisdagen varje månad
Arbetslöshet Arbetslöshetsnivån i den australiensiska arbetskraften. Runt den 12 varje månad