Marginalberäkning för optioner

AvaOptions Margin Calculator

Plattformen AvaOptions bestämmer vilken marginal som krävs baserat på hur riskfylld din portfölj är genom att använda en metod som kallas för SPAN (Standardized Portfolio Analysis).

Så här fungerar den. Vi bryter ned din portfölj till valutapar och utvärderar sedan varje par i 16 olika scenarier:

Förändring i spot-prisFörändring i volatilitet% av risken
Ner Marginal %Upp100%
Ner Marginal %Ner100%
Ner 2/3 Marginal%Upp100%
Ner 2/3 Marginal%Ner100%
Ner 1/3 Marginal%Upp100%
Ner 1/3 Marginal%Ner100%
OförändradUpp100%
OförändradNer100%
Upp 1/3 Marginal%Upp100%
Upp 1/3 Marginal%Ner100%
Upp 2/3 Marginal%Upp100%
Upp 2/3 Marginal%Ner100%
Upp Marginal%Upp100%
Upp Marginal%Ner100%
Upp 2 * Marginal%Oförändrad35%
Ner 2 * Marginal%Oförändrad35%

Scenario 1-14 utvärderar din portfölj vid ändringar för marknadsvolatiliteten vid sju olika nivåer: -1%, -.67%, -.33%, oförändrad, +.33%, +67%,  och +1%. Om till exempel marginalkravet för ett valutapar är 1%, så är dessa de sju nivåerna vi tittar på.

Scenario 15 och 16 tar i beaktande en marknadsrörelse upp och ner med dubbla marginalkravet (t.ex. 2%), och sedan tar det 35% av varje förändring i portföljen som risken. Dessa scenerier har som syfte att fånga risken som förknippas med optioner som kan tappa mer i värde utan att påverka marginalen för spot-positioner.

The biggest loss from these 16 scenarios is taken as the margin for each currency pair. Adding up all the margins for each currency pair gives you the total Required Margin.

OBS! För en portfölj som helt utgörs av spot-positioner så är SPAN-marginalen identiskt med marginalen i % multiplicerad med de totala antalet spot-positioner. Detta justeras på de flesta spot-handelsplattformar och varken underförstådda volatilitet eller scenario 15 och 16 påverkar detta.

På AvaOptions plattformen så är varje options underförstådda volatilitet (en åtgärd som innebär marknadens förväntade prisförändring) justerad genom att använda följande beräkningssätt:

Vol skifte = Volatilitetsfaktor X Max(Underförstådd Vol, minsta Vol)

Här så betyder, underförstådd vol, till den aktuella mellanmarknadens underförstådda volatilitet för optionen och minsta vol är angiven till 10%.

Tabell med volatilitetsfaktorer:

Dagar till förfalloG10EM
731%41%
1422%29%
3015%20%
909%12%

Om vi t.ex. tar en 2-veckors G10 option så kan den underförstådda volatiliteten justeras upp eller ner med 22 %, men i steg om inte mindre än 2.2. För en 6-månaders option så justeras den med 9 %, men i steg om inte mindre än 0.9.

Volatilitetsfaktorn har som syfte att balansera ut volatilitetens volatilitet eftersom en 1-veckas option kan ändras betydligt mera drastiskt än den för 1 år. Dess beräkning innefattar följande formel:

Volatilitetsfaktor = SQRT( 30/ADTE ) * reserv

I den här formeln så betyder, ADTE till dagar till förfallo med ett minimum om 7 och ett maximum av 90. Reserven är satt till 15% för G10 valutapar och 20% för par som innehåller en eller flera valutor från tillväxtmarknader