VIX index

VIX index

Vad är VIX?

Volatilitetsindexet, också kallat för VIX anses som en av det främsta indikatorerna på just volatilitet på aktiemarknaden och för investerarnas sentiment. Den mäter marknadens förväntningar på nära stående volatilitet på priserna på S&P 500 aktieindex optionerna. Sedan dess introduktion år 1993 så har indexet vuxit till att bli standardinstrumentet för att mäta marknadens volatilitet på den amerikanska aktiemarknaden. Detta har gjort att det kallas för indexet för rädsla eller “fear index”. År 2002 så uppdaterades VIX så att man sedan dess baserar sig på ett bredare index, S&P 500, vilket gör att man får en träffsäkrare bild av marknadens volatilitet.

Så här förstår du VIX

ASom ett mätredskap för volatilitet så visar VIX en investerares rädsla eller självbelåtenhet. Det typiska värdet ligger på 30. När VIX ligger på över 30 så innebär det hög volatilitet och en tydlig rädsla på marknaden. Om det ligger under 30 så visar det på självbelåtenhet eller helt enkelt att det är mindre spänt på marknaden. När marknaderna är volatila så brukar investerare vara betydligt mer försiktiga och vice versa. Detta gör att det finns en omvänd korrelation för VIX med S&P 500. När S&P 500 går ner så tolkar marknaden detta so matt det finns rädsla på den, vilket då trycker upp VIX.

Trots detta så mäter VIX bara volatiliteten och ger inte nödvändigtvis indikationer på framtidens marknadsriktning. Högsta noteringen för VIX kom den 20 november 2008 när man nådde 80,86 och då under finanskrisen. Lägsta var på Black Friday den 24 november 2017 och då låg det på 8,56.

VIX Handelsinformation

 • MT4 Symbol: VXXB
 • Handelstider: mån-fre 08:00 – 17:00 USAs östkust tid
 • Land: USA
 • Valuta: USD

Beräkning av VIX

Till skillnad från aktieindex S&P 500, som beräknas genom att använda priserna på aktier så är VIX ett volatilitetsindex. Man beräknar det genom att ta genomsnittet av de viktade priserna på SPX (S&P 500) Puts och Calls över ett brett utbud av srike priser,vilket gör att man får fram den närmaste volatiliteten på optionspriserna.

Som vi nämnde ovan så är den enda stora förändringen i formeln när man år 2003 expanderade från S&P 100 till den bredare S&P 500. Innan dess så beräknades indexet enbart med penning optioner, men efter uppdateringen så användes ett bredare utbud av strikes.

Formeln som beräknar VIX följer en matematisk steg för steg logic som du kan se nedan:

 • Man väljer optioner med ett förfallodatum på mellan 23-37 dagar
 • Vad varje option egentligen bidrar till skillnaden beräknas
 • Den totala skillnaden för det första och det andra förfallodatumet beräknas
 • Sedan så kommer det till derivationen på 30-dagars skillnaden, vilket görs genom att interpolera de två skillnaderna
 • Roten ur beräknas för att få fram volatiliteten som ett standard derivat
 • VIX får du till slut fram genom att multiplicera standard derivatan (volatiliteten) med 100

Beräkningen förklarar att VIX är helt enkelt volatiliteten gånger 100. Så när VIX-värdet är 20 så innebär det att den 30-dagars årsvis volatiliten är på 20 %.

Så här använder du VIX signaler för handel

 • VIX säsongsmönster

Som den främsta “skräckbarometern” så är VIX indexgrafen synnerligen användbar när det gäller att tidsbestämma marknadscykler, som bestäms enligt räkenskapsåret. Generellt sett kan man säga att ett högt VIX innebär ökad rädsla bland investerare. VIX spårar som sagt den underförstådda volatiliteten som är baserad på optionsmarknaden. Den generella aktiemarknaden lutar åt långt, vilket innebär att VIX generellt sett visas åt sidan för gradvisa rörelser. Det är alltså de stadigvarande låga nivåerna på VIX-indexet som varnar investerare om potentiell självbelåtenhet på marknaden. Intressant nog så trigger en dipp på marknaden ofta en överreaktion av dess deltagare som panikköper Put-optioner. Detta driver då upp VIX och bekräftar skräcken bland investerare. Det är den här toppen i VIX som kan hjälpa handlare vid en tillfällig eller definitiv dipp på marknaden i väntan på prisrörelser på lång sikt. Detta är synnerligen intressant på en tjurig marknad, där handelsstrategin går ut på att hitta optimala ingångspunkter för priset i den generella riktningen av en trend överlag. Vice versa gäller såklart också med lägre VIX nivåer.

 • Korrelation

VIX kan också kombineras med andra marknadsindikatorer för att ge en ännu mer komplett bild av det rådande marknadssentimentet. Put-Call förhållandet (PCR), som spårar volymen eller den öppna räntan av Put vs Call optioner kombinerar bra med VIX. Ett Put-Call förhållande större än 1 betyder ett björnigt sentiment, men ett värde under 1 innebär då att marknaden lutar tjurigt. Put-Call förhållandet kan också användas som ett verktyg för att bekräfta VIX-trackers. Ett högt VIX-värde tillsammans med en siffra på <1 för PCR skulle vara en utmärkt signal för tjurar. Ett lågt VIX-värde med en PCR-siffra på >1 skulle då signalera att björnarna är redo att ta kommandot.

Det finns också ett intressant förhållande mellan VIX och VXXB (S&P 500 VIX korttids terminer ETN). Till att börja med så spårar VXXB VIX-terminer och inte själva VIX. Som en elektroniskt handlad fond (ETN) så är VXXB handelsbar medan VIX inte är det. VXXB erbjuder ett utmärkt sätt att handla på volatilitet. VXXB rör sig vanligtvis högre när aktierna faller, vilket visar på den plötsliga ökningen i korttids volatiliteten.

VXXB tenderar också att skjuta över rörelserna för VIX-terminer och därmed generella marknadsrörelser i synnerhet under tjuriga perioder. När VIX är den huvudsakliga mätaren för skräck på marknaden så kan det leda till riktigt bra möjligheter att hitta marknadsvolatilitet om du spårar den via VXXB, i synnerhet om den generella riktningen på marknaden inte är förutspådd.

 • Riskhantering

Vid sidan av handelssignaler så kan också VIX vara ett utmärkt riskhanteringsverktyg. Försiktiga handlare brukar optimera sina positioners storlekar via ett system beroende på vilka nivåer volatiliteten befinner sig på. VIX ger handlaren information om möjliga nivåer av volatilitet och det gör att du kan lägga upp positioner baserade på en dynamisk storlekteknik som kommer minska handelsrisken, medan du maximerar dina chanser till att tjäna pengar. Som en tumregel så bör dock handlare handla med mindre lot-storlekar när det är hög volatilitet och vice versa.

Handla på VIX

De första börshandlade terminerna på VIX presenterades i mars 2004. I februari 2005 så kom även möjligheten att handla på VIX-optioner som nu är en av de mest handlade tillgångarna på marknaden för derivat. På grund av den negativa korrelationen med aktiemarknaden så är VIX-optioner och terminer blivit en naturlig hedge för positioner på aktie-och indexmarknaden.  Vid sidan av marknaden för optionshandel så kan investerare hos AvaTrade handla på VIX på ett banbrytande sätt- Indexet erbjuds som ett omvänt VIX ETN (VXXB) vilket gör att du kan maximera lönsamheten i en riskkontrollerad miljö.

Fördelar med att handla på VIX hos AvaTrade

Handel på VXXB hos AvaTrade ger dig följande fördelar:

 • Upp till 400:1 i hävstångshandel på VIX
 • Dagliga och veckovisa gratis tekniska och grundläggande analyser från våra experter
 • Riskhanteringsverktyg och innovativa ingångsordrar som t.ex. hårda och delvis-stop losses, såväl som limit ordrar
 • Intuitiva och kraftfulla handelsplattformar på nätet för både dator och mobila handelsappar
 • Utmärkt flerspråkig kundsupport- självklart på svenska
 • Handla med konkurrenskraftiga spreads
 • Prisbelönad, reglerad Forex trading mäklare
 • Tillgång till ett gratis demo-handelskonto med $10000 i virtuella pengar som du kan öva med- helt riskfritt

Just nu så erbjuder AvaTrade inte VIX CFDer. Du kan däremot handla VIX-baserade ETN VXXB istället..

Vanliga frågor och svar om VIX index

 • Bör jag handla på VIX indexet?

  Om du vill tjäna pengar när marknaderna är helt vilda så är MIX indexet absolut något för dig. Eftersom indexet spårar volatiliteten så kan det vara ett bra sätt att tjäna pengar på volatila marknader när man inte vet i vilken riktning en enskild aktie eller annan tillgång kan röra sig åt. Så fort du ser rädsla och osäkerhet på marknaderna så är det bra att köpa VIX eftersom både rädsla och osäkerhet leder till ökad volatilitet. Du kan också gå kort på VIX när motsatsen gäller.

 • Hur påverkar VIX indexet aktiepriserna?

  VIX och S&P 500 anses vara mycket stark negativt korrelerade. Det innebär att när VIX stiger så faller troligen S&P 500 och vice versa. Kom dock ihåg att volatiliteten inte mäter prisrörelsens riktning utan snarare så mäter den förändringens kurs eller hur snabbt priset åker upp eller ner. Många handlare tror att VIX kan förutse toppar och dalar på S&P 500. När VIX når extremt höga nivåer så anses det vara en given köpsignal för S&P 500, men när den når extremt låga värden så är det istället en sälj-signal.

 • Vilket är det bästa sättet att handla på VIX indexet?

  Istället för att handla på VIX direkt så kan du använda VIX för att handla på kapital och index. När volatiliteten stiger så sjunker oftast aktier och index, men när VIX faller så stiger å andra sidan oftast aktier och index. VIX kan i vilket fall som helst användas som en signal för att börja leta efter köp eller sälj på marknaden beroende på i vilken riktning volatiliteten rör sig. VIX kan också användas för att bekräfta grundläggande data som indikerar en viss osäkerhet eller rädsla på marknaden. Om VIX inte stiger som ett resultat av nyheten som bör skapa oro eller rädsla så kommer marknaden troligen ignorera nyheten helt.