Hur handlar du på råvaror?

How To Trade Commodities

Vad är råvaruhandel?

Råvaruhandel innebär att du köper eller säljer olika råvaror eller deras derivat med målet att tjäna pengar på deras prisförändringar. Råvaror är helt vitala för mänsklighetens överlevnad och man har alltid handlat med dem.

Nuförtiden så handlas råvaror på olika börser som t.ex. the Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE), och the London Metal Exchange (LME).

Öppna ett demo-konto för att omsätta vad du lärt dig i praktiken eller ett riktigt konto och börja handla idag!

Vad är en råvara?

Det finns främst tre olika typer av råvaror (indelade efter deras användningsområde): metaller, energiråvaror och jordbruksråvaror.

Metaller är hårda råvaror (som bryts under jord) och används ofta inom byggbranschen. Vissa metaller som t.ex. guld används som investeringar och kallas också för ädelmetaller som av investerare används för att hedga mot inflationen.

Energiråvaror klassas också som hårda råvaror och används för att alstra energi som driver den globala ekonomin. Energiråvaror inkluderar olja och naturgas som har många olika användningsområden.

Jordbruksråvaror klassas som mjuka råvaror (odlas och skördas ovan jord) och används ofta som föda där en del har industriella användningsområden. Jordbruksråvaror inkluderar socker, bomull, kaffe och vete för att nämna några. Boskap och köttprodukter som t.ex. fläsk och levande boskap klassas också inom den här gruppen.

Vad är en råvarumarknad?

Råvaror handlas främst på 4 marknader: spot, terminer, optioner och forwards. På spot-marknaden så handlas eller byts råvaror enligt de gällande kurserna. Ett populärt sätt att handla på spot-marknaden är via CFDer (Kontrakt för differens).

På terminsmarknaden så har kontraktsinnehavaren rätten att köpa eller sälja ett visst belopp av den underliggande råvaran till ett bestämt pris vid ett bestämt datum i framtiden. Detta kallas också för futurer.

Inom optionshandeln för råvaror så skiljer det sig inte så mycket från terminer, förutom på en punkt och det är att innehavaren har rätt, inte en skyldighet att utöva den.

På forwardsmarknaden så är kontrakten generellt sett privata och skräddarsydda mellan parterna och handeln sker över disk (OTC).

Vid sidan av spot-råvarumarknaden så fokuserar de andra markanderna på det framtida priste på den underliggande råvaran. Priskurvan kan antingen vara stigande eller fallande eller med andra ord, uppleva contango eller backwardation. När det kommer till ett contango mönster så förväntas råvarupriserna att stiga i framtiden (högre än de nuvarande spot-priserna); men för backwardation mönster så förväntas de att falla i framtiden (lägre än de nuvarande spot-priserna).

Hur handlar du på råvaror?

För att du ska kunna handla effektivt så måste du först förstå vad som påverkar råvarupriserna. Här är några av de faktorer som påverkar tillgång och efterfrågan:

 1. Globala ekonomiska villkor – Råvaror är känsliga för globala ekonomiska villkor. Efterfrågan brukar växa när ekonomin växer och falla när det råder ekonomisk osäkerhet.
 2. Konsumtionstrender – Råvaror utnyttjas av konsumenter och deras tycke och smak kan påverka efterfrågan och därmed priserna. Till exempel om det sker en ökad efterfrågan på elbilar i Sverige så kan det leda till efterfrågan på metaller som t.ex. litium och kobalt ökar, men också att efterfrågan på olja minskar.
 3. Styrkan på USD – Priserna på råvaror på de internationella marknaderna är prissatta i USD. Detta har lett till en inversiv korrelation mellan USD och råvarupriser. När US dollarvärdet stärks så brukar råvarupriserna falla och vice versa.
 4. Politik – Politiska policys och händelser kan direkt påverka råvaruhandeln på de internationella marknaderna. Om vi tar oljemarknaden som exempel så kan OPECS olika beslut att öka eller minska produktionen av råvaran direkt påverka dess pris. Andra händelser som t.ex. naturkatastrofer, handelskrig och militära konflikter kan också påverka tillgången och efterfrågan på olika råvaror.
 5. Väder – Väderfenomen kan påverka priserna enormt när det gäller jordbruksråvaror där extremt väder så som översvämningar, orkaner och torka kan påverka inte bara grödorna, men också deras transporter. Prognoser om oerhört Varma eller kalla vintrar kan också påverka efterfrågan på el. Detta ser vi nu särskilt på den svenska marknaden där elpriserna varierar rejält.

Råvarupriserna påverkas av olika faktorer och handlare måste alltid ha en effektiv riskhanteringsplan för att vara beredd på varje scenario. En bra strategi kan vara att hedga spot-positioner genom att öppna alternativa affärer på termins, options eller forwardmarknaderna. Om du t.ex. köpt guld på spot-marknaden så kan du hedga den positionen genom att köpa ett put-optionskontrakt som kommer bli lönsamt när priserna faller.

Bygg din egen handelsstrategi för råvaror

Råvaror är utmärkta tillgångar att handla på. De inkluderar fantastiska tjuriga och björniga priscykler och ger dig flera lukrativa möjligheter för både kort-och långtidsstrategier. Råvaror är också bra för att hedga mot inflation och diversifierar din portfölj som består av aktier och obligationer.

När du skapar en råvaruhandelsstrategi så är det viktigt att utvärdera både grundläggande och tekniska analyser av den underliggande tillgången. Den förra innebär att du tittar extra noga på faktorer kring tillgång och efterfrågan för att bestämma det egentliga värdet på råvaran. En vetehandlare bör därmed noga hålla koll på väder, oljepriser, efterfrågan från importerande länder, produktionsstatistik från exportländer såväl som staters policys och skattepolitik.

Å andra sidan så innefattar teknisk analys att du försöker förutspå framtidens priser baserat på dåtidens price action av den underliggande råvaran. Till exempel så kan en oljehandlare använda sig av matematiska indikatorer så som trendlinjer och Fibonacci verktyg, för att skapa korttidstrender eller potentiella trendomsvängningar på marknaden.

Fördelar med att handla råvaror som CFDer

Ett lätt sätt att handla på råvaror är via CFDer då du enbart spekulerar på priset och behöver därmed inte ha ett stort lager för majs, bönor eller metaller. Här är några fler fördelar med CFD-handel:

 • Hävstångshandel – CFDer är hävstångsprodukter som gör att du kan boosta ditt handelskapital. Med hävstång så kan du också dra in större vinster med små prisförändringar på marknaden, men även förlusterna kan dock förstoras.
 • Köp eller sälj utan begränsningar – Gå lång eller gå kort allt eftersom hur marknaden rör sig.
 • Riskhanteringsverktyg – Använd limit ordrar som t.ex. stopp loss och take profit, för att hantera dina risker på CFD marknaden. Du kan också använda dig av hedging strategier utan några som helst begränsningar.
 • Hög likviditet – Ett CFD-kontrakt är mellan du och din mäklare, vilket gör att det nästan alltid kommer finnas tillräckligt med likviditet.

Låga handelskostnader – CFD-affärer har bara spread-avgifter, vilka kan vara så låga som 0,01 % av din generella position.

Slutord

Råvaror är oerhört bra finansiella tillgångar att handla på. Öppna ett gratis demo eller riktigt konto och utforska möjligheterna på råvarumarknaden med AvaTrade. AvaTrade är en högt reglerad CFD-råvarumäklare som ger dig avancerade handelsplattformar där du kan handla olika råvaror, men också andra tillgångar som t.ex. aktier, forex, kryptovalutor, ETFer, obligationer och optioner.

Öppna ett demo-konto för att omsätta vad du lärt dig i praktiken eller ett riktigt konto och börja handla idag!

Vanliga frågor och svar

 • Vilka är de tre olika typer av råvaror som finns?

  Kort sagt kan man säga att det finns tre huvudsakliga typer av råvaror: energier, metaller och jordbruksråvaror.

 • Är råvaruhandel lönsamt?

  Det kan vara lönsamt, men du får komma ihåg att råvaror är mycket volatila som i sin tur ger många potentiellt sett lönsamma möjligheter, men samtidigt en källa till stora risker.

 • Hur börjar jag handla på råvaror?

  Öppna ett demo eller riktigt konto hos AvaTrade. Välj från katalogen av råvaror som finns att handla på och bestäm dig för om du vill gå lång eller kort.