Technical analysis

Tknisk analys är studiet av historiska uppgifter och diagram för att handlare ska göra mer välinformerade affärer. Var god och tänk på att historiska resultat inte alltid utgör en tillförlitlig guide till framtida resultat.

Valutamarknadstrender

Det finns tre grundläggande trendtyper:

  • Kortsiktig
  • Mellansiktig
  • Långsiktig

Först och främst måste man avgöra vilken typ av handlare/investerare man är. Du måste bestämma ifall du tänker hålla dina positioner öppna för en längre tid eller om du tänker köpa/sälja snabbt. Det beslutet kommer att avgöra vilka diagram du bör använda. Daytraders eller de som investerar in och ut i positioner kommer att använda sig av dags- eller intradagsdiagram i större utsträckning än investerare som köper och håller kvar under en längre period.

Stud -och motstandsnivaer

En stödnivå kan vara ett tidigare lägsta. Motståndsnivån kan vara föregående dags högstanivå, eller mer känt som en topp. När en motståndsnivå bryts kommer den vanligtvis bli en stödnivå om instrumentet du handlar börjar falla igen. När instrumentet sjunker och bryter stödet blir detta en ny lägstanivå. Omvänt sker om instrumentet stiger över motståndsnivån då detta blir den nya högstanivån

Retracements (ung. prisåterföringar)

Retracements är procentenheter. Under varje given dag (då marknaderna är öppna), kommer instrumentet du bevakar, eller investerar i, återföra en del av föregående dags handel. Oavsett om de gick upp eller ner. Den vanligaste retracement är femtio procent. Vi använder även nivåerna en tredjedel, 38% och två tredjedelar.

Trendlinjer

Det lättaste sättet att börja din analys är genom att lära dig och applicera trendlinker. Först måste du dra en rät linje mellan två punkter i ditt diagram. För att visa en trendlinje som stiger behöver du dra linjen mellan två lägstanivåer på raken och för en trendlinke som faller, dra linjen mellan två raka toppar. Du kommer att lägga märka till att marknaden (priset) vanligtvis kommer att dra sig tillbaka till en trendlinje innan den återupptar trenden. När priset bryter en trendlinje innebär det slutet på trenden. Ju längre en trendlinje är desto mer har den prövats och desto viktigare är den. Notera att en trendlinje valideras när marknaden rör vid den tre gånger.

Glidande medelvärden

När man söker efter köp- och säljsignaler tittar man efter glidande medelvärden. Dessa medelvärden avslöjar om en existerande trend fortsätter att gälla. Varning: dessa förutser inte trendförändringar. Handlare använder vanligtvis två glidande medelvärden. Rörelser ovan och under 20- och 40-dagarsmedelvärden är mycket populära. 5- och 20-dagarsmedelvärden är mycket populära bland de som handlar snabbt.

Oscillatorer

För att kunna identifiera överköpta eller underköpta förhållanden på marknaderna används vanligtvis oscillatorer. Dessa varnar ofta handlaren för om marknaden har stigit eller fallit för långt och för att en förändring står för dörren. Det relativa sStyrkeindexet (eng. The Relative Strength Index) eller RSI och stokastiska (eng. Stochastics)utgör de populäraste oscillatorer handlare använder. Dessa rör sig på skalor från 0 till 100. RSI: om skalan är över 70 betyder det överköpt. Om skalan är under 30 är det översålt. För stokastiska är 80 överköpt och 20 är översålt.