user-indicator-editor

Kunder kan skapa nya indikatorer för handel.

 

Logga bara in på Ava Trader: Gå till "Diagram" och välj sedan "User indicator Editor".

 

Detta stycke beskriver i detalj hur denna editor kan användas för att skapa egna indikatorer som du kan använda i diagrammen.

1. Introduktion

2. Editor användargränssnitt

3. Skapa indikatorer. Beskrivning av hur

4. Obligatoriska steg

5. Ytterligare valfria  steg

6. Automatiska handelssystem

7. Ytterligare användningsområden

8. Andra funktioner

9. Eventuella fel