Fundamental analys

Fundamental Analysis

Fundamental analys studerar det allmänna läget i en ekonomi eller investeringsprodukt. Denna typ av analys fokuserar på ett  bredare område än teknisk analys. Där teknisk analys analyserar trender, gräver fundamentala analyser djupare in i kvalitativa aspekter. Denna disciplin analyserar relaterade ekonomiska, finansiella och andra kavntitativt mätbara faktorer som kan påverka ett visst finansiellt instrument. Dessutom tittar fundamentala analyser på ekonomisk hälsa och även makroekonomiska faktorer. Till exempel kommer en fundamentalist att undersöka den totala ekonomin och villkoren inom industrin innan han  bildar sig en uppfattning.Under en och samma dag finns det många meddelanden som kommer att påverka världens finansiella marknader, inklusive Valuta-marknaden. Det är viktigt att känna till scheman och tidpunkter till världens händelser och nyheter.

En Online-Handlare bör dock lära sig vilka nyheter som är viktiga och vilka som kommer att svänga ens egen handels-stil och handlade instrument.

Se den ekonomiska kalendern för att se kommande ekonomiska händelser.


Hitta mer information om ekonomiska indikatorer..