Fullständigt avgränsade ’förvaringskonton’ för kundtillgångar

افاتريد

Avgränsade ’förvaringskonton’ för kundtillgångar - stöds av Danske Bank

Ava Trade EU Limited (AvaTrade) erbjuder förbättrat skydd av kundmedel genom att använda avgränsade ’förvaringskonton’ för kundtillgångar, som AvaTrade inte har någon tillgång till. Alla AvaTrades europeiska kunders insättningar hålls helt separat från AvaTrades övriga tillgångar i säkra, avgränsade ’förvaringskonton’ med Danske Bank, en ’A’-rankad ledande europeisk finansiell institution, vilket ger kunderna en extra säkerhetsnivå för medel insatta hos AvaTrade.

Hur Skyddar Ett Avgränsat ’förvaringskonto’ Kundens Pengar?

Genom en överenskommelse om avgränsade ’förvaringskonton’ har inte AvaTrade direkt tillgång till kundernas medel. Danske Bank jämkar samman kontot och har ensam befogenhet att överföra medel. Detta är utöver den fullständiga segregeringen från AvaTrades övriga tillgångar, vilket säkerställer att medlen aldrig kan användas för något annat ändamål än som kundmedel.

Hur Skiljer Sig Dessa Avgränsade ’förvaringskonton’ Från Vanliga Segrerade Konton Under Mifid?

Valuta-/CFD-mäklare under MiFID är skyldiga att hålla kunders medel i segregerade konton för att förhindra att mäklarnas egna medel blandas med kundpengar. Men mäklare behåller ändå full tillgång till sina kundmedelskonton. Med ett avgränsat ’förvarningskonto’ kan inte mäklaren (AvaTrade) komma åt kundens medel.

Gör Detta Det Svårare För Kunden Att Ta Ut Medel Från Handelskonton?

Att ta ut pengar från ett handelskonto påverkas inte på något sätt av det extra skyddet av de avgränsade kontona.

Vad Kommer Att Hända Med Medel På Kundernas Handelskonton Om Avatrade Går I Konkurs?

I den osannolika situationen att AvaTrade skulle ansöka om konkurs kommer kundhandelsmedlen inte att påverkas, eftersom de är skyddade under arrangemanget med fullständigt avgränsade ’förvaringskonton’ hos Danske Bank och hålls separat från Avas tillgångar.

Vad Mer Gör Avatrade För Att Skydda Mina Tillgångar?

Att hålla dina tillgångar i avgränsade ’förvaringskonton’ är bara en av många åtgärder AvaTrade vidtar för att garantera säkerhet och trygghet för din handelserfarenhet. För mer information besök vår sida kapitalsäkerhet.